Ubezpieczenia samochodowe - rodzaje

Ubezpieczenia samochodowe - rodzaje

Ubezpieczenia komunikacyjne to nie tylko samo OC i AC. Ubezpieczyciele, analizując potrzeby klientów, stale rozbudowują swoją ofertę ubezpieczeń przeznaczoną dla samochodów osobowych. Czym charakteryzują się pozostałe ubezpieczenia samochodowe? Jakie są ich rodzaje?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie, z którym spotyka się każdy posiadacz pojazdu mechanicznego to OC. Ma one za zadanie zapewnić poszkodowanemu pokrycie kosztów uszkodzonego mienia i szkód osobowych. W praktyce oznacza to, że z naszego ubezpieczenia zostanie wypłacone świadczenie pieniężne w przypadku, kiedy osoba kierująca naszym pojazdem będzie sprawcą wypadku i wyrządzi szkody osobowe lub rzeczowe.

Ubezpieczenie OC nie jest tylko i wyłącznie przeznaczone dla samochodu osobowego. Istnieje obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdów ciężarowych, motocykli, czy ciągników rolniczych. Ustawa reguluje wysokość sum gwarancyjnych ubezpieczenia w odniesieniu do jednego zdarzenia, w tym odrębny limit w szkodach osobowych i na mieniu. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawierana jest na rok.

Krótkoterminowe OC

Jak sama nazwa wskazuje, krótkoterminowe OC to ubezpieczenie, w którym zmianie ulega okres ochrony. Umowa ubezpieczenia może być zawarta nie krócej niż na 30 dni, ale i nie dłużej niż na 1 rok. Pojazdy wolnobieżne mogą mieć zawartą umowę krótkoterminowego OC nie krócej niż na 3 miesiące.

Przeznaczone jest dla samochodów, które docelowo mają być zarejestrowane w Polsce, ale pochodzą z zagranicy (dla samochodów spoza UE - można zawrzeć umowę tylko raz na okres 30 dni). Najczęściej jest ono wykorzystywane przez handlarzy samochodowych, którzy pośredniczą w kupnie-sprzedaży. Z takiego ubezpieczenia mogą również skorzystać posiadacze samochodów historycznych, tzw. zabytkowych.

Zielona Karta i ubezpieczenie graniczne

Z powyższymi ubezpieczeniami związany jest System Zielonej Karty. Na terenie Europy, Azji i Afryki kilka krajów jest sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Oznacza to, że w tych państwach możemy poruszać się po drogach z naszym aktualnym ubezpieczeniem OC. 

Jednak System Zielonej Karty nie ogranicza się tylko do tych państw. Do systemu należą również: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Turcja, Macedonia, Albania, Czarnogóra, Maroko, Tunezja, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Iran i Izrael. 

Jeżeli wyruszamy z Polski na terytorium któregoś z powyżej wymienionych krajów, wtedy potrzebujemy Zielonej Karty – czyli certyfikatu ubezpieczenia OC. Można je wykupić na okres od 15 dni do 12 miesięcy. W zależności od danego Ubezpieczyciela – może być nawet darmowy.

W odróżnieniu od Zielonej Karty, za ubezpieczenie graniczne zawsze płacimy. Kupujemy je, kiedy wjeżdżamy do państw, a nie posiadamy Zielonej Karty, lub gdy jesteśmy obcokrajowcem albo właścicielem samochodu, który jest zarejestrowany poza UE, a wjeżdża np. na terytorium Polski bez ważnego OC, czy Zielonej Karty.

Ubezpieczenie Assistance

Jest to dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenie, które zapewnia nam pomoc na drodze. W przypadku, kiedy dojdzie do awarii pojazdu, możemy skorzystać z pomocy specjalisty, który przyjedzie na miejsce i postara się usprawnić pojazd.

Assistance to również holowanie pojazdu do miejsca wyznaczonego przez kierowcę lub pobliskiego warsztatu naprawczego, czy ASO. Holowanie w przypadku ubezpieczenia Assistance charakteryzuje się limitami holowania, wyrażone w kilometrach, które w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia mogą się różnić.

Ubezpieczenie może być rozbudowane o dodatkowe ubezpieczenie opon, czy akumulatora. Najbardziej rozbudowane zakresy Assistance gwarantują nam samochód zastępczy na czas naprawy pojazdu, czy pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu na czas naprawy auta. Ubezpieczyciele oferują również bezpłatną pomoc informacyjną, kiedy zadzwonimy na wybraną infolinię.

Auto Casco

W odróżnieniu od OC, posiadając Auto Casco mamy gwarancję wypłaty odszkodowania w przypadku, kiedy jesteśmy sprawcami wypadku, nasz samochód zostanie skradziony, czy potrącimy dzikie zwierzę. Wykup OC + AC to czasami dwukrotnie wyższa wartość składki, dlatego najczęściej decydują się na nie posiadacze pojazdów młodszych i droższych.

Charakterystyczną metodą pokrycia kosztów naprawy są dwa warianty – kosztorysowy i serwisowy. W przypadku, kiedy posiadamy AC w wariancie kosztorysowym, rzeczoznawca wycenia wartość szkód i na podstawie sporządzonego przez niego kosztorysu, Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. Gdy zostanie stwierdzona szkoda całkowita na miejscu, wtedy otrzymujemy przybliżoną wartość naszego pojazdu, pomniejszona o cenę wraku.

Wariant serwisowy jest całkowicie odmienny. Kiedy nasze auto zostanie uszkodzone, musimy odstawić je do autoryzowanej sieci naprawczej, wskazanej przez Ubezpieczyciela. Tam auto zostanie naprawione na podstawie faktury, którą wystawi dany warsztat naprawczy, a opłaci ją nasz Ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie szyb

Czy to w ubezpieczeniu domu lub mieszkania, czy samochodu, elementy szklane zawsze stanowią oddzielne ryzyko dla Ubezpieczyciela. Wykupując ubezpieczenie szyb przeznaczone dla pojazdów mechanicznych, Ubezpieczyciel ochroną obejmuje szybę czołową, tylną oraz boczną naszego samochodu.

W tego rodzaju ubezpieczeniu pojawia się termin sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że Ubezpieczyciel ustala górny limit odpowiedzialności, czyli kwotę do jakiej wypłaci nam odszkodowanie. Warto przed zakupem ubezpieczenia zweryfikować, jakie szyby posiadamy w aucie. Znacznie wyższej wartości są szyby, które np. posiadają system elektrycznego podgrzewania. Wtedy taka szyba może kosztować nawet kilka tysięcy.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to jedne z najczęściej dobieranych rozszerzeń do ubezpieczenia OC. Dotyczy ono wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego (może być to kierowca, ale i również pasażer). Jego zakres obejmuje teren obowiązywania ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Tak samo jak w ubezpieczeniu szyb, taki i w przypadku NNW mamy określone sumy ubezpieczenia przeznaczone dla kierowców i pasażerów, które ustalamy w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy tabelę, na podstawie której obliczana będzie wysokość świadczenia w odniesieniu do konkretnego uszczerbku.

Porównywarka OC i wybór konkretnego rozszerzenia

Kiedy chcemy wykupić ubezpieczenie NNW, AC, szyb, czy Assistance, decydujemy się najczęściej na zakup przy kontynuacji ubezpieczenia OC. Nasza porównywarka OC przedstawi Państwu kilka wariantów ubezpieczenia z różnymi rozszerzeniami. W przypadku, gdyby Państwo potrzebowali bardziej rozbudowanych produktów, czy indywidualnego doboru poszczególnych sum lub rozszerzeń, zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią, która służy pomocą.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również