Ubezpieczenie OC – zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie OC – zakres ochrony ubezpieczeniowej

Komunikacyjne ubezpieczenie OC jest polisą, do wykupienia której zobligowany jest każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu. Zamierzając zakupić samochód, warto dowiedzieć się, co obejmuje OC.

Kwestie związane z komunikacyjną polisą OC reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Zastanawiając się nad tym, co obejmuje ubezpieczenie OC, należy zapoznać się z przepisami regulującymi tę obowiązkową polisę.

Co obejmuje OC?

Jeśli zastanawiasz się, co ubezpieczenie OC obejmuje, warto poznać najważniejsze informacje związane z tą polisą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jej istotą jest przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone na osobach trzecich biorących udział w zdarzeniu drogowym, a które zostały poszkodowane przez sprawcę kierującego ubezpieczonym pojazdem.

Posiadanie ubezpieczenia OC oznacza więc, że kierowca będący sprawcą nie musi „z własnej kieszeni” pokrywać kosztów naprawy pojazdu czy leczenia doznanego uszczerbku na zdrowiu w ramach odszkodowania przeznaczonego dla osoby pokrzywdzonej. Dokonuje tego firma ubezpieczeniowa.

Jakie są maksymalne sumy gwarancyjne?

Skoro już znane są najważniejsze kwestie związane z OC – co obejmuje, warto poznać maksymalne sumy gwarancyjne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynoszą one:

  • do 5 210 000 mln € – w przypadku szkód na osobach,
  • do 1 050 000 mln € – w przypadku szkód na mieniu.

Warto przy tym podkreślić, że wyżej wymienione kwoty obowiązują każdego ubezpieczyciela. Oznacza to, że żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie może dowolnie zmieniać tych kwot i ustalać ich we własnym zakresie.

Co oznacza jednakowy zakres ubezpieczenia OC?

Mając na myśli OC ubezpieczenie, co obejmuje już wiadomo. Jasne jest, że zakres obowiązkowej polisy jest identyczny dla każdego ubezpieczyciela. Oznacza to, że ochrona ubezpieczeniowa wygląda dokładnie tak samo we wszystkich firmach ubezpieczeniowych – bez względu na wysokość składki. Co zatem z tego wynika?

Biorąc pod uwagę fakt, że zakres ochrony OC jest jednakowy dla każdego ubezpieczyciela, przy wyborze towarzystwa można kierować się wyłącznie ceną. Im tańsze OC, tym osoba ubezpieczająca może więcej zyskać– oszczędzić nawet kilkaset złotych.

Jak tego dokonać? Wystarczy unikać podpisywania umowy z przypadkowo wybraną firmą ubezpieczeniową. Warto natomiast porównać dostępne możliwości po uprzedniej wycenie. Dzięki temu łatwiej jest wybrać rozwiązanie idealnie wpisujące się w cenowe oczekiwania. To ważne – szczególnie, że w ostatnim roku ceny ubezpieczeń komunikacyjnych sporo wzrosły.

Może zainteresuje Cię również