Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna - co to?

Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna - co to?

Przy wypłacie odszkodowania lub zawieraniu umowy ubezpieczenia spotykamy się często z terminami sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej. Jakie są pomiędzy nimi różnice?

Suma ubezpieczenia - wyjaśnienie

Krótko mówiąc, jest to górny limit, jaki ubezpieczyciel wypłaci nam w ramach zawartej polisy. Suma ubezpieczenia może dotyczyć całości ubezpieczenia, a także poszczególnych przedmiotów, ryzyk, czy zakresu ubezpieczenia.

Np. w ubezpieczeniu mieszkania suma ubezpieczenia dotyczy wartości mieszkania, jego stałych elementów oraz wyposażenia. I tak w przypadku wartości ruchomości domowych może ona maksymalnie wynieść np. 100 000 PLN. Maksymalna suma ubezpieczenia jest określana przez Towarzystwo Ubezpieczeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jednak wybór konkretnej sumy ubezpieczenia należy do Klienta. Nasz kalkulator ubezpieczenia mieszkania umożliwia dobór odpowiedniej sumy przy zawieraniu polisy.

Na podstawie zadanych przez Państwa wartości jest wyliczana wysokość składki. Przy rozszerzeniu ubezpieczenia mieszkania, sumę ubezpieczenia musimy określić np. przy ryzyku kradzieży, ubezpieczeniu elementów szklanych, OC w życiu prywatnym, czy np. przy przepięciach.

Suma gwarancyjna - różnice

Suma gwarancyjna dotyczy obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Na jej wysokość nie ma wpływu zakład ubezpieczeń. Najczęściej spotykamy ten termin w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tam wyróżniamy dwie sumy gwarancyjne:

  • 5 210 000 euro za szkody osobowe
  • 1 050 000 euro za szkody w mieniu

Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna, a wypłata odszkodowania

Suma gwarancyjna i ubezpieczenia określają tylko górny limit kwoty, jaki może zostać wypłacony. W praktyce oznacza to, że w przypadku szkody nie otrzymamy kwoty większej niż suma gwarancyjna, czy suma ubezpieczenia. 

Warto wiedzieć, że wysokość sumy ubezpieczenia, czy sumy gwarancyjnej nie jest jednoznaczna z tym, że w takiej wysokości otrzymamy odszkodowanie. Jest ono ustalane przez rzeczoznawcę oraz wyliczane przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, który obsługuje nasze zgłoszenie.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również