W przypadku szkody

W przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie polisy zakupionej w serwisie Wygodnie.pl prosimy o niezwłoczny kontakt z infolinią towarzystwa ubezpieczeń, którego polisę Państwo posiadacie.

Poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeń w różny sposób określają termin zgłaszania szkód, z reguły jest to jednak okres nieprzekraczający 7 dni od momentu powstania szkody. Prosimy o przygotowanie numeru polisy ubezpieczeniowej, który będzie niezbędny w celu zarejestrowania szkody w systemie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Numery infolinii towarzystw ubezpieczeniowych

TUiR Allianz Polska S.A.

TUiR Allianz Polska S.A.

AXA Assistance

AXA Assistance

Benefia - COMPENSA T.U. S.A. Vienna Insurance Group

Benefia - COMPENSA T.U. S.A. Vienna Insurance Group

T.U. Interrisk Vienna Insurance Group

T.U. Interrisk Vienna Insurance Group

COMPENSA T.U. S.A. Vienna Insurance Group

COMPENSA T.U. S.A. Vienna Insurance Group

Generali T.U. S.A.

Generali T.U. S.A.

Generali T.U. S.A. (właściciel marki Proama)

Generali T.U. S.A. (właściciel marki Proama)

SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A.

SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A.

TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Balcia Insurance SE

Balcia Insurance SE

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Generali AGRO

Generali AGRO