Umowa ubezpieczenia - czym jest i z czego się składa?

Umowa ubezpieczenia - czym jest i z czego się składa?

Co dokładnie zawiera umowa ubezpieczenia? Kim są strony umowy ubezpieczenia, jak przebiega jej zawarcie i z jakich elementów się składa? Przedstawiamy jej najważniejsze cechy.

Umowa ubezpieczenia - co to za dokument?

Kiedy potrzebujemy wykupić polisę, musimy z towarzystwem ubezpieczeniowym podpisać umowę ubezpieczenia. Jest to prawny dokument, w którym występują strony umowy ubezpieczenia. Stanowi ona rodzaj umów nazwanych, dwustronnie wiążących i odpłatnych. Jako, że odnosi się ona do możliwości wystąpienia niezapowiedzianego ryzyka, nie ma ona charakteru wzajemności. 

Zawarcie umowy ubezpieczenia odbywa się bezpośrednio z towarzystwem lub pośrednikiem ubezpieczeniowym, którym może być Agent lub jego OFWCA. Taką umowę możemy również zawrzeć online. Określa ona dokładne zobowiązania obydwu stron. Jest regulowana przez Kodeks Cywilny.

Strony umowy ubezpieczenia - kim są?

Jedną ze stron umowy ubezpieczenia jest Klient. W kontekście zobowiązań, musi on opłacić składkę ubezpieczenia w zamian za ochronę w zaproponowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe zakresie. Jednak nie są to wszystkie warunki, jakie Klient musi spełnić, aby ubezpieczyciel wypłacił należne środki. Klient musi udzielić wszelkich informacji, np. o swoim stanie zdrowia dla zakładu ubezpieczeń. Takie pytania pojawiają się najczęściej w przypadku zaistnienia szkody. Po stronie Klienta jest zakaz zatajania takich informacji.

To nie wszystko. Klient, jako strona umowy powinna dokonać wszelkich należytych działań, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie rozmiaru szkody lub jej nie wystąpienie. Może to być np. sytuacja, kiedy coś się stało i ma on czas na zabezpieczenie innego mienia (np. uratowania go przed zniszczeniem). W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli dokumencie dołączanym do umowy ubezpieczenia są też określone inne oczekiwania w stosunku do Klienta, które powinien wykonać (np. w przypadku AC musimy mieć sprawne, uwzględnione w OWU zabezpieczenia, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie). Szczególną uwagę powinno się zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zakład Ubezpieczeń - czyli druga strona umowy ubezpieczenia

Ubezpieczyciel natomiast, zobowiązuje się zapewnić wypłatę świadczenia w przypadku określonego zdarzenia opisanego w umowie. W tym przypadku mówimy o dwóch rodzajach takiego świadczenia – majątkowe i osobowe. Te pierwsze dotyczy odszkodowania za przedmioty, które zostały zniszczone, uszkodzone, a świadczenie związane z osobami, to określone sumy pieniężne wypłacane za wypadek uwzględniony w zakresie ochrony w postaci gotówki, renty lub innej formy odszkodowania.

Cechy umowy ubezpieczenia

Każda umowa jest zawierana na określony czas. Nie podlega negocjacji (czyli nie możemy zmieniać jej warunków w trakcie trwania, zostają one określone przed podpisaniem). Takie umowy możemy wypowiedzieć tylko w określonym trybie i warunkach (opisanych w ustawie, czy OWU).

Kolejną cechą umowy ubezpieczenia jest wola zaufania. Przed podpisaniem umowy ubezpieczyciel nie weryfikuje przekazanych przez nas informacji. Jeżeli zataimy jakieś informacje i ubezpieczyciel udowodni ich nieprawidłowość w toku postępowania związanego np. z likwidacją szkody, świadczenie pieniężne może zostać niewypłacone.

Elementy umowy ubezpieczenia

Każda umowa ubezpieczenia, tzw. polisa ma swój specjalny numer. Ponadto, zawiera okres trwania ubezpieczenia, a także przedstawia strony umowy. W zależności od ubezpieczenia, szczegółowe warunki określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (jeżeli występują, są załącznikiem do umowy) lub dana ustawa. W kolejnej rubryce zawarte są dane Ubezpieczającego (ten który ubezpiecza) i Ubezpieczonego (ten, którego dotyczy ochrona). Dokładnie zostaje określony przedmiot i zakres umowy ubezpieczenia, a także są w niej zawarte wszelkie limitowane sumy ubezpieczenia.

Kolejnym elementem umowy ubezpieczenia, w zależności od produktu jest informacja o miejscu i dniu zawarcia polisy, które może mieć znaczenie w przypadku okresu karencji. Taki dokument zawiera również ważne informacje, związane z procesem zgłaszania szkody oraz niezbędnych telefonów alarmowych. Na końcu są przedstawione oświadczenia obydwu stron, a także informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli zawieramy umowę ubezpieczenia u Agenta, to też często możemy otrzymać dokument „Analiza potrzeb Klienta”, który określa nasze potrzeby, a umowa ubezpieczenia jest wyjściem naprzeciw naszym oczekiwaniom. 

Zawrzyj umowę ubezpieczenia online!

Jeżeli jesteś zainteresowany zawarciem umowy ubezpieczenia, zachęcamy do skorzystania z naszej porównywarki ubezpieczeń Wygodnie.pl. W swojej ofercie posiadamy ubezpieczenia przeznaczone dla pojazdów, mieszkań i domów, czy polisy turystyczne, rowerowe, a nawet ubezpieczenia firmowe. Pomocą służy również infolinia, która wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również