Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC samochodu jest polisą obowiązkową, do wykupienia której zobowiązany jest każdy właściciel pojazdu. Jednak wiele osób zastanawia się, czy rezygnacja z ubezpieczenia OC jest możliwa. Czasami bowiem pojawiają się przypadki, kiedy wypowiedzenie trwającej polisy byłoby „na rękę”. Czy jest to zatem możliwe? A jeśli tak, to nasuwa się kolejne pytanie: jak wypowiedzieć umowę OC.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zarejestrowany samochód musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Jego istotą jest bowiem przejęcie finansowej odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone osobom trzecim przez kierowcę prowadzącego ubezpieczony pojazd. Za brak ważnego OC lub przerwanie ciągłości ubezpieczeniowej grożą kary finansowe nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Czy można wypowiedzieć umowę OC?

Jak wynika z zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, właściciel pojazdu mechanicznego ma prawo do złożenia rezygnacji z ubezpieczenia OC. Oczywiście jest to obwarowane pewnymi warunkami – nie wszyscy mają zatem możliwość złożenia wypowiedzenia umowy OC. Link4, PZU, Aviva czy każde inne towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobligowane do przyjęcia rezygnacji tylko w konkretnych przypadkach.

Rezygnacja z ubezpieczenia OC – powody

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, istnieje kilka powodów, dla których wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych jest możliwe.

 • Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę ubezpieczonego pojazdu

Kupując samochód z ważną polisą komunikacyjną, nowy właściciel wcale nie musi decydować się na korzystanie z ubezpieczenia. Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę jest możliwe, jeśli tylko zdecyduje się skorzystać z oferty innego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Złożenie wypowiedzenia umowy OC przez nabywcę pojazdu jest możliwe w dowolnym momencie – także w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Warunek jest tylko jeden – w dniu rezygnacji z ubezpieczenia, samochód powinien zostać objęty ochroną zapewnianą przez innego ubezpieczyciela.

 • Wypowiedzenie umowy OC po wyrejestrowaniu samochodu

Utrata pojazdu, np. na skutek szkody całkowitej czy kradzieży wiąże się z koniecznością wyrejestrowania pojazdu. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy właściciel auta zgłosi się z odpowiednim dokumentem poświadczającym, np. zezłomowanie auta. Po dokonaniu wyrejestrowania możliwe będzie wypowiedzenie umowy OC. Link4, Aviva, MTU czy inne towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązane są wówczas do przyjęcia takiego wniosku i zaprzestania naliczania składek.

 • Wypowiedzenie umowy OC zawartej na odległość

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych daje możliwość zawarcia umowy na odległość, np. telefonicznie lub przez internet. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdą taką umowę można wypowiedzieć – bez podawania przyczyny.

Jeżeli więc okaże się, że zawarta umowa wcale nie jest tak korzystna, jak została przedstawiona lub po prostu właściciel auta znalazł jeszcze bardziej atrakcyjną polisę, może złożyć wypowiedzenie.

 • Wypowiedzenie polisy OC przedłużonej automatycznie

Aby uniknąć sytuacji, w której pojazd jest nieubezpieczony, polisa przedłuża się automatycznie na kolejne 12 miesięcy – po opłaceniu pełnej składki. Masz jednak możliwość złożenia rezygnacji, jeżeli zamierzasz tym razem wykupić polisę u innego ubezpieczyciela.

 • Wypowiedzenie umowy OC przy podwójnym ubezpieczeniu

Możliwość wypowiedzenia umowy OC dotyczy również tych osób, których polisa przedłużyła się automatycznie, a które wykupiły polisę w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Aby uniknąć tzw. zjawiska dublowania ubezpieczenia, przepisy pozwalają na wypowiedzenie umowy OC – jednak tylko polisy przedłużonej automatycznie.

Wypowiedzenie umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – wzór: co powinien zawierać dokument?

Zanim dowiesz się, jak wypowiedzieć umowę OC, należy sporządzić odpowiedni dokument. Ważne jest, aby zawierał on kilka istotnych danych. Jak pokazuje wzór wypowiedzenia umowy PZU czy wzór wypowiedzenia umowy OC w Link4, trzeba podać takie informacje jak:

 • dane właścicieli pojazdu – jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, należy podać imię i nazwisko wszystkich osób
 • adres zamieszkania – i w tym przypadku trzeba podać dane adresowe wszystkich współwłaścicieli
 • marka i model pojazdu
 • numer rejestracyjny samochodu
 • numer polisy ubezpieczeniowej.

Warto także powołać się na przepisy, które wskazują na możliwość złożenia wypowiedzenia umowy OC pojazdu mechanicznego.

Aby dokument był ważny, koniecznością jest złożenie odręcznych podpisów – każdego współwłaściciela. Brak podpisów oznacza nieważność składanej rezygnacji. Dlatego pamiętaj o tym, by podpisać składany wzór wypowiedzenia umowy OC w Aviva czy w innych towarzystwach.

Jak wypowiedzieć umowę OC?

Zastanawiasz się, jak wypowiedzieć umowę OC, by rezygnacja była skuteczna? Okazuje się, że właściciel ubezpieczonego samochodu musi spełnić kilka istotnych warunków. Głównym kryterium jest zasadność złożenia wypowiedzenia, aczkolwiek należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – wzór

Chcesz złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? Wzór rezygnacji ma formę pisemną i właśnie tak powinien wyglądać składany wniosek. Chęci rezygnacji nie można złożyć drogą telefoniczną, online czy bezpośrednio w placówce. Koniecznością jest dostarczenie wypełnionego wzoru wypowiedzenia umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego.

Poniżej przedstawiamy wzór wypowiedzenia umowy OC Aviva:

Wzór wypowiedzenia OC - Aviva

Z tego dokumentu możesz również skorzystać wówczas, gdy interesuje Cię wzór wypowiedzenia umowy OC PZU, Link4 czy innego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wzór wypowiedzenia umowy OC Aviva jest bowiem uniwersalny – wystarczy wpisać prawidłową nazwę zakładu ubezpieczeń.

Możesz także wykorzystać wzór wypowiedzenia umowy OC w Word – dzięki temu bezpośrednio na komputerze możesz wypełnić formularz i go wydrukować. Jeśli chodzi o tego rodzaju wypowiedzenie umowy OC, wzór Word pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie OC

 • Wypowiedzenie umowy OC a terminy

Niezależnie od tego, czy składasz wzór wypowiedzenia umowy OC w PZU, czy korzystasz ze wzoru wypowiedzenia umowy OC w Aviva, istotną rolę odgrywa dotrzymanie obowiązujących terminów składania rezygnacji. Jeżeli zrobisz to zbyt późno, wówczas wniosek zostanie odrzucony – będziesz zobowiązany do korzystania z oferty wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Moment, w którym należy złożyć wypowiedzenie umowy OC, zależy przede wszystkim od powodu składanej rezygnacji. Inne terminy obowiązują bowiem właścicieli pojazdów, którzy chcą uniknąć automatycznego przedłużenia polisy, inne – osób rezygnujących z OC po poprzednim właścicielu, a jeszcze innych – osoby wypowiadające umowę ubezpieczeniową zawartą przez internet czy telefonicznie.

1. Jeżeli składasz wzór wypowiedzenia umowy OC PZU, ponieważ kolejną polisę chcesz wykupić w innym zakładzie, wówczas rezygnacja powinna dotrzeć najpóźniej na 1 dzień przed końcem okresu, na jaki umowa została zawarta (tylko w przypadku przesyłki pocztowej poleconej liczy się data stempla pocztowego).

2. Jeśli rezygnujesz z ubezpieczenia, ponieważ doszło do zdublowania polisy, możesz tego dokonać w dowolnym momencie. Warto jednak złożyć wypowiedzenie jak najszybciej – po to, aby odzyskać zwrot jak największej części składki.

3. W przypadku składania wypowiedzenia umowy OC otrzymanej przy kupnie pojazdu używanego, można to zrobić w dowolnym momencie trwania aktualnej umowy.

4. Jeżeli rezygnujesz z umowy ubezpieczenia zawartej na odległość, wniosek musi dotrzeć od ubezpieczyciela w ciągu 14 dni.

 • Wypowiedzenie umowy OC a sposób dostarczenia rezygnacji

Składając wypowiedzenie umowy OC, można tego dokonać na kilka sposobów. Trzeba jednak pamiętać, że rezygnacja musi mieć formę pisemną.

1. Wysyłka dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej – ważne jest, aby wypowiedzenie dotarło w wyznaczonym terminie, tj. co najmniej na 1 dzień przed wygaśnięciem umowy. Warto zatem wysłać dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Wysyłka dokumentów za pośrednictwem e-maila – koniecznością jest przesłanie skanu wypełnionego wniosku. Taka opcja jest możliwa tylko wyłącznie w tych towarzystwach ubezpieczeniowych, które dopuszczają taką formę.

3. Wysyłka za pośrednictwem faxu – ubezpieczyciel powinien podać numer, na który należy przesłać dokumenty.

4. Dostarczenie bezpośrednio w oddziale – wystarczy zanieść dokumenty do najbliższej placówki towarzystwa ubezpieczeniowego.

5. Dostarczenie dokumentów agentowi – należy dokonać tego z wyprzedzeniem i poprosić o wydanie potwierdzenia zawierającego datę złożenia wypowiedzenia umowy OC.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość złożenia rezygnacji telefonicznie, ale najczęściej wymaga to i tak pisemnego potwierdzenia deklaracji.

Wypowiedzenie umowy OC – czy warto?

Zastanawiasz się, czy wypowiedzenie umowy OC Link4 czy u innego ubezpieczyciela jest korzystne? Na taki krok warto zdecydować się wówczas, gdy oferta ubezpieczeniowa w innej firmie jest dużo bardziej opłacalna niż obecna. Trzeba bowiem mieć świadomość, że wybór polisy OC można ograniczyć wyłącznie do ceny – im tańsze ubezpieczenie, tym lepiej. Skoro nie ma sensu przepłacać, nie warto korzystać z oferty, która może być nawet kilkaset złotych droższa niż polisa u konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Jeżeli obecna wysokość składki OC nie jest dla Ciebie zadowalająca i wiesz, że inny ubezpieczyciel zaproponuje lepsze warunki, w odpowiednim terminie złóż wypowiedzenie umowy. Wykorzystując wzór wypowiedzenia umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zrobisz to szybko i łatwo.

Może zainteresuje Cię również