Ubezpieczenie mieszkania TUZ - opinia eksperta

Ubezpieczenie mieszkania TUZ - opinia eksperta

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych działa na polskim rynku od 2003 roku. W ofercie posiada ubezpieczenia dla klienta indywidualnego i instytucjonalnego. W zasadzie portfel ubezpieczeń obejmuje wszystkie dostępne na rynku produkty ubezpieczeniowe z Działu II Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej (ubezpieczenia osobowe i majątkowe). Szerokie spektrum proponowanych rozwiązań jest z pewnością atutem TUZ TUW.

Przedmiot ubezpieczenia

Decydując się na ubezpieczenie nieruchomości w TUZ, uzyskamy możliwość dopasowania ochrony do naszych potrzeb. Ubezpieczyć można mieszkanie ze stałymi elementami lub bez nich. Jeśli, zgodnie z wymogami banku, robimy ubezpieczenie mieszkania do kredytu, to wystarczy ubezpieczyć mieszkanie bez stałych elementów. Jest to jednak rozwiązanie minimalistyczne, gdyż nie będziemy mieli ubezpieczonych ważnych systemów wyposażenia mieszkania: np. wbudowanych mebli, kuchenki, armatury sanitarnej, klimatyzatorów i wielu innych elementów na stałe związanych z mieszkaniem.

Lepiej jednak zrobić pełne ubezpieczenie. Ubezpieczenie mieszkania w bloku daje nam od razu ochronę na rzeczy zgromadzone w piwnicy, garażu lub miejscu parkingowym zlokalizowanym jednak tylko w tym samym bloku. Oczywiście, jak w każdym innym ubezpieczeniu, możemy liczyć na objęcie ochroną rzeczy znajdujących się w lokalu, czyli ruchomości domowych. Katalog rzeczy jest dość szeroki, jednak TUZ nie uwzględnia tu dokumentów, zwierząt domowych, roślin doniczkowych i sprzętu służącego do własnej działalności gospodarczej. 

Ubezpieczając mienie ruchome w mieszkaniu możemy je dodatkowo ubezpieczyć także poza mieszkaniem. TUZ nazwał to ubezpieczeniem mienia podręcznego poza miejscem ubezpieczenia. Mieniem podręcznym wg ubezpieczyciela są np. torebki, plecaki, portmonetki, gotówka, odzież, dokumenty, okulary oraz sprzęt elektroniczny – smartfon, tablet, laptop. Niestety, zabrakło tu aparatów fotograficznych, kamer, sprzętu medycznego i sprzętu sportowego. Limit też nie jest wysoki (3 000 PLN), tym bardziej, że dla poszczególnych rodzajów mienia wprowadzono tzw. podlimity (np. smartfon, komputer – 1 000 PLN).

Do ubezpieczenia nieruchomości można wykupić dodatkową ochronę dla szyb i przedmiotów szklanych w mieszkaniu od stłuczenia i pęknięcia. Te elementy szklane wg ubezpieczyciela to szyby okienne, drzwiowe, oszklenia urządzeń AGD, lustra, płyty grzewcze, kabiny prysznicowe. 

Polisa mieszkaniowa TUZ umożliwia rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie garażu wolnostojącego bez względu na jego lokalizację oraz nagrobka na cmentarzu. Można też oddzielnie ubezpieczyć elementy stałe w mieszkaniu, co jest rozwiązaniem właściwym dla osób wynajmujących nieruchomość w sytuacji dokonywania własnych inwestycji w ten lokal. 

Zakres ubezpieczenia

Podobnie jak w innych towarzystwach, tak i w TUZ mamy do wyboru dwa warianty ubezpieczenia. Ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń nazwanych i wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i wariant od wszystkich zdarzeń. W pierwszym wariancie nasze mienie ubezpieczone będzie między innymi od pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna. Również ubezpieczenie mieszkania od zalania jest już w pakiecie ryzyk nazwanych. 

Jednak wariant ten nie jest bardzo rozbudowany i chcąc mieć szerszą ochronę należy odpłatnie dokładać kolejne ryzyka. Ważnym elementem oferty są definicje zdarzeń, które decydują o przyjęciu odpowiedzialności. Tutaj, w niektórych przypadkach, widać dość zachowawcze podejście towarzystwa.

Polisa mieszkaniowa w wariancie od wszystkich ryzyk daje większe poczucie bezpieczeństwa z uwagi na zdecydowanie szerszy zakres ubezpieczenia. Opcja ta przewiduje wypłatę odszkodowania nawet przy szkodach własnych (przypadkowe zniszczenie mienia przez domowników), jednak z dość dużym ograniczeniem. Ważnym elementem oferty w obu wariantach jest objęcie przez TUZ zdarzeń powstałych na skutek tzw. rażącego niedbalstwa. To dobre rozwiązanie, które często jest wyłączone z ubezpieczenia.

Dodatkowymi zdarzeniami, które można włączyć do pakietu ubezpieczenia mieszkania są: kradzież z włamaniem i rabunek, graffiti, powódź, przepięcia, stłuczenie szyb. Za te wszystkie zdarzenia musimy jednak dopłacić dodatkową składkę. 

Ubezpieczenie OC mieszkania w TUZ

Proponowane przez TUZ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym jest dodatkiem do polisy mieszkaniowej. Dotyczy sfery życia prywatnego osób zamieszkujących pod wskazanym adresem i obejmuje odpowiedzialność za szkody deliktowe związane z posiadaniem nieruchomości, ale tylko tych wskazanych w dokumencie ubezpieczenia. 

Zastosowano tu ważne rozszerzenie, które obejmuje również szkody polegające na zalaniu sąsiadów z pękniętych lub nieszczelnych elementów instalacji wodnej. To ważny aspekt odpowiedzialności szczególnie, gdy robimy ubezpieczenie mieszkania w bloku wielorodzinnym i to na wyższych kondygnacjach.

Ochroną obejmuje się też szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z amatorskim uprawianiem sportów, opieką nad małoletnimi dziećmi, nocowaniem w hotelach, a także w związku z posiadaniem zwierząt domowych. Niestety, TUZ wyłącza odpowiedzialność z tytułu pogryzienia przez psy o widocznych cechach psów ras niebezpiecznych. Zakres terytorialny tego ubezpieczenia to teren Polski z możliwością rozszerzenia na terytorium Unii Europejskiej.

Za dodatkową opłatą OC mieszkania może zostać rozszerzone o ubezpieczenie OC najemcy (w sytuacji, kiedy my wynajmujemy nieruchomość) i OC wynajmującego (w sytuacji, kiedy ktoś od nas wynajmuje lokal). 

Ubezpieczenie mieszkania - co obejmuje dodatkowo?

Ubezpieczenie nieruchomości może być uzupełnione o ryzyka dodatkowe. TUZ oferuje rozszerzenie o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ochronę prawną i pomoc assistance. Wszystkie te rozwiązania obarczone są dodatkową składką.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje nagłe wypadki powodujące rozstrój zdrowia osób do 65 roku życia. Ubezpieczyciel dał możliwość rozszerzenia tego ubezpieczenia o szereg dodatkowych klauzul, których jest aż 8 do wyboru. Wśród tych dodatkowych rozszerzeń znajdziemy m.in. odpowiedzialność za skutki zawału serca i udaru mózgu, pokrycie dodatkowych kosztów rehabilitacji, leczenia, czy zakupu środków pomocniczych. Klauzule te dają możliwość dopasowania ochrony do własnych wymagań. To dobre rozwiązanie, jednak szkoda, że TUZ nie zawarł tych wszystkich rozszerzeń w ramach jednego ubezpieczenia.

Dodatkowa opcja ochrona prawna pozwoli na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sytuacji, gdy zostaniemy zmuszeni do udziału w postępowaniu administracyjnym lub sądowym. I tu znowu znajdziemy warianty pomocy. W wariancie podstawowym otrzymamy pomoc polegającą na doradztwie. W wariancie pełnym – pomoc doradczą oraz ochronę prawną.

Home Assistance to kolejny dodatek oferowany przez TUZ w ramach pakietu: ubezpieczenie nieruchomości. Tu również spotkamy się z dużą różnorodnością oferowanej pomocy. Podstawowy assistance to pomoc techniczna (specjaliści w różnych sytuacjach awaryjnych w mieszkaniu) i infolinia prawna. Dodatkowo, płatne rozszerzenia obejmują Pakiet samochodowy i Pakiet medyczny. Pakiet samochodowy jest rzadko spotykany w ofertach tego typu, a dzięki niemu możemy liczyć na pomoc w przypadku awarii naszego samochodu, ale dotyczy to tylko awarii w miejscu zamieszkania. Holowanie do warsztatu też jest objęte tym pakietem. W Pakiecie medycznym możemy oczekiwać wizyty lekarza lub pielęgniarki, dostawy leków, a także organizacji wizyty u specjalisty.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania w TUZ?

Ostateczna cena za ubezpieczenie nieruchomości będzie wynikała głównie z naszych potrzeb. TUZ wprowadził wielowariantowość oferty z zastosowaniem licznych klauzul, rozszerzeń i dodatków, za które naliczana jest też dodatkowa składka. Ta różnorodność jest z jednej strony dobrym rozwiązaniem, bo pozwala na szeroki wybór. Z drugiej jednak strony bez odpowiedniej analizy i rozmowy z agentem dobrze znającym ten produkt, nie jesteśmy w stanie sami sobie z tą wariantowością poradzić. 

Dlatego nasza infolinia służy pomocą w przypadku, kiedy będą Państwo potrzebowali fachowej pomocy. Poza tym, cena uzależniona jest od wartości ubezpieczanych przedmiotów, naszej historii szkodowej, posiadanych zabezpieczeń oraz czasu ochrony. Zachęcamy do sprawdzenia ceny za ubezpieczenie mieszkania. Kalkulator na naszej stronie pomoże Państwu w kilka minut sprawdzić ofertę ubezpieczenia mieszkania od TUZ.

Zalety ubezpieczenia od TUZ

TOP10
1. Wielowariantowość oferty, pozwalająca na indywidualny dobór ryzyk do własnych preferencji i potrzeb.
2. Możliwość ubezpieczenia części budynku wielorodzinnego z częściami wspólnymi na podstawie udziału notarialnego w danej nieruchomości.
3. Ubezpieczenie mieszkania w oparciu o zakres od wszystkich ryzyk z odpowiedzialnością za szkody własne (do określonego limitu).
4. W ramach ubezpieczenie ruchomości domowych objęcie ochroną mienia pracodawcy wykorzystywanego na podstawie stosowanej umowy do pracy zdalnej.
5. Klauzula wężykowa w zakresie ochrony ubezpieczenia OC - ubezpieczenie mieszkania sąsiada od zalania spowodowanego przez niesprawną instalację.
6. W zakresie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta.
7. Możliwość ubezpieczenia nagrobka.
8. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wpyadków możliwość rozszerzenia o skutki zawału serca i udaru mózgu.
9. Szeroki pakiet ochrony prawnej.
10. Assistance samochodowy w ramach ubezpieczenia Assistance.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również