Ubezpieczenie mienia - co to oznacza?

Ubezpieczenie mienia - co to oznacza?

Mienie, według definicji ogólnej, to coś (nieruchomości, rzeczy, zwierzęta) będące czyjąś własnością. Każdy z nas jest więc posiadaczem jakiegoś mienia, bardziej lub mniej wartościowego. Oczywiście nie chcemy też tracić żadnych zgromadzonych przedmiotów, a jeśli je stracimy, to chcielibyśmy je odzyskać. W takim przypadku pomocne będzie ubezpieczenie mienia. Na rynku jest wiele różnego rodzaju ubezpieczeń. Zazwyczaj ubezpieczać chcemy to, co mamy najcenniejsze.

Ubezpieczenie mienia firmy

Prowadzący przedsiębiorstwo będą więc zainteresowani tym, aby znaleźć dobre ubezpieczenie mienia firmy – budynków, maszyn, środków obrotowych, pojazdów i wszelkich innych przedmiotów z rozszerzeniem takim jak np. ubezpieczenie mienia w transporcie, tak, by rzeczy były chronione również w trakcie ich przewożenia.

Mienie prywatne, a jego ubezpieczenie

Właściciele prywatnych nieruchomości (domów, mieszkań, domków letniskowych) będą chcieli zawrzeć dobre ubezpieczenie mienia, aby jak najlepiej zabezpieczyć swój dorobek. Oczywiście ubezpieczeniem objęte może być też tzw. mienie ruchome, czyli przedmioty codziennego użytku np. meble, zgromadzone w domu sprzęty, odzież, rowery, a nawet zwierzęta domowe. Takim mieniem są też samochody. Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC, właściciele wartościowych aut wykupują dodatkowo ubezpieczenie Auto Casco, które chroni ich mienie przed utratą (np. kradzieżą).

Zakres ubezpieczenia - od czego chroni ubezpieczenie?

A czego się boimy? Boimy się pożarów, kradzieży, wypadków, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych jak powodzi, huraganów i wielu innych zdarzeń, które mogą spowodować zniszczenie naszego mienia. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zapewni nam ochronę od takich kataklizmów. Jednak zdecydowanie lepszym, ale też droższym jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Dlaczego lepszym? Bo możemy liczyć na szerszy zakres ubezpieczenia, a tym samym na uzyskanie odszkodowania w sytuacjach zupełnie nieprzewidywalnych.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk działa na zasadzie: mienie jest ubezpieczone od wszystkich zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych, które zniszczyły ubezpieczone przedmioty poza zdarzeniami wyraźnie wyłączonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jeżeli mamy wybór, wybierajmy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Warto zapłacić więcej. Zwróci się to w trudnej sytuacji szkodowej.

Ubezpieczenie - obowiązek, czy wybór?

Ubezpieczenie mienia firmy, czy mienia prywatnego to przede wszystkim ubezpieczenia dobrowolne. Oznacza to, że tylko od nas zależy, czy chcemy zawrzeć takie ubezpieczenie. Czasem jednak pojawia się element przymusu wykupienia takiej polisy. Wynika to głównie z umów kredytowych, umów najmu lub innych kontraktów handlowych, w których zawarty jest obowiązek wykupienia ubezpieczenia mienia. Jest jednak jeden rodzaj obowiązkowego ubezpieczenia ustawowego.

To ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Każdy, kto jest rolnikiem w myśl definicji ustawowej, zobowiązany jest do posiadania takiego ubezpieczenia. Co prawda ubezpieczenie ustawowe nie jest dobrym ubezpieczeniem z uwagi na wąski zakres ochrony, ale zawsze można je dodatkowo rozszerzyć.

Czy warto skorzystać z ubezpieczenia mienia?

Reasumując. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu jakiegokolwiek mienia, warto je ubezpieczać. Nieważne, czy wynika to z obowiązku, czy tylko z naszego wyboru. Ubezpieczenie mienia – czy to od ognia i innych zdarzeń losowych, czy ubezpieczenie od wszystkich ryzyk zapewni nam możliwość odtworzenia majątku straconego w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Swoje mienie można ubezpieczyć, kiedy kupujemy ubezpieczenie mieszkania. Kalkulator na naszej stronie w prosty i łatwy sposób pomoże Ci wyliczyć cenę ubezpieczenia.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również