Ubezpieczenie mieszkania od zalania – czy warto?

Ubezpieczenie mieszkania od zalania – czy warto?

Ubezpieczenie mieszkania to polisa, na którą decyduje się coraz więcej osób. Większość z nas ma świadomość, że czasami wystarczy drobna usterka lub chwila nieuwagi, by doszło nieoczekiwanego zdarzenia losowego. Pęknięta rura, nieszczelny wężyk – tyle wystarczy, by zalanie sąsiada i własnego mieszkania spowodowały poważne straty finansowe. Dlatego warto rozważyć opcję, jaką jest ubezpieczenie mieszkania od zalania.

Ubezpieczenie mieszkania od zalania jest częścią podstawowego ubezpieczenia nieruchomości. Taka polisa obejmuje zwykle ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, takich jak np. kradzież z włamaniem, zalanie. Ubezpieczenie pozwala pokryć szkody bez konieczności wydawania własnych pieniędzy – to ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność finansową i wypłaca należne odszkodowanie lub pokrywa koszty naprawy / remontu. Jeśli jednak chodzi o zalanie sąsiada, ubezpieczenie podstawowe nie zawsze wystarczy.

Kto pokrywa koszty w razie zalania mieszkania?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wszystko zależy od tego, kto i gdzie dokonał zalania.

W przypadku, gdy skutki zalania mieszkania odczuwa wyłącznie sprawca, wówczas za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje (Art. 433 k.c.). Przepis ten nie obowiązuje w odniesieniu do szkód spowodowanych przez osoby trzecie – kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (Art. 415 k.c). Wówczas do naprawy szkód sąsiadowi zobowiązany jest sprawca.

Ubezpieczenie mieszkania od zalania sąsiada to OC w życiu prywatnym

Wybierając ubezpieczenie mieszkania, zalanie jest jednym z najczęściej występujących zdarzeń losowych. Warto jednak mieć świadomość, że do zalania może dojść nie tylko z winy sąsiada. Często niedbalstwo lub przypadkowy zbieg okoliczności sprawia, że zalewasz mieszkanie sąsiadowi. W takiej sytuacji koniecznością jest również posiadanie OC w życiu prywatnym. Jest to ubezpieczenie od zalania sąsiada oraz innych szkód wyrządzonych przez Ciebie osobom trzecim.

Zalanie mieszkania przez sąsiada a brak ubezpieczenia – konsekwencje

Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy to sąsiad zaleje mieszkanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobligowany jest do pokrycia kosztów naprawy czy remontu. Jednak w praktyce często to poszkodowany właściciel przeprowadza remont na własny koszt, ponieważ sąsiad uchyla się od odpowiedzialności

Jeśli zalanie mieszkania przez sąsiada bez ubezpieczenia stanie się faktem, a właściciel posiada ubezpieczenie od zalania, wówczas może liczyć na odszkodowanie od własnego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie od zalania – ile kosztuje?

Ubezpieczenie od zalania mieszkania to zróżnicowany koszt, zależny od kilku istotnych czynników. Dużą rolę odgrywa przede wszystkim zakres ochrony ubezpieczeniowej, wartości nieruchomości czy sumy ubezpieczenia. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa wartościowego mieszkania będzie pełniejsza oraz polisa będzie opiewała na wysokie kwoty, wówczas i składka będzie wysoka. Warto jednak ponieść taki koszt, ponieważ jest to jednorazowy wydatek w skali roku – często niewspółmierny do wydatków, jakie przyjdzie ponieść w razie zalania mieszkania – swojego czy sąsiadowi.

Uwaga na wyłączenia

Wybierając ubezpieczenie mieszkania od zalania, warto wziąć pod uwagę wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wszystkie kwestie z tym związane dostępne są w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Przed podpisaniem umowy należy zatem dokładnie zapoznać się z informacjami, by – w razie roszczenia – nie doznać rozczarowania.

Wykup ubezpieczenie od zalania, by uniknąć podwójnych wydatków

Ubezpieczenie mieszkania od zalania to świetne rozwiązanie, dzięki któremu można uniknąć wysokich kosztów. Gdy dojdzie do nieoczekiwanego zdarzenia losowego w Twoim mieszkaniu, czego konsekwencje odczują również sąsiedzi, polisa pozwoli pokryć wszystkie szkody wyrządzone przez wodę wypływającą z Twojej nieruchomości. Brak polisy oznacza bowiem nie tylko konieczność pokrycia kosztów remontu u poszkodowanych sąsiadów, ale również u Ciebie.

Może zainteresuje Cię również