Masz pytania? Zadzwoń do nas

22 201 9001

Agenci dostępni w godzinach 9.00 - 17.00 (pon. - pt.)

lub zamów rozmowę

Ochrona prawna - czym jest i jaki jest jej zakres

Ochrona prawna - czym jest i jaki jest jej zakres

Spory prawne bywają kosztowne. Nietrudno jest stać się uczestnikiem takiego sporu, szczególnie, gdy prowadzimy przedsiębiorstwo, choć i w życiu codziennym zdarza się zakończyć spór na wokandzie sądowej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej to ubezpieczenie mające chronić nas przed ryzykiem właśnie takich sporów i pokrywać ich ewentualne koszty. W ramach ochrony prawnej, wszelkie spory prowadzone są przez kompetentne, przygotowane do tego osoby: radców prawnych, adwokatów, biegłych. Z kolei ubezpieczyciel pokrywa koszty takich negocjacji, koszty sądowe, koszty egzekucji komorniczej, koszty wniesienia kaucji, opinii rzeczoznawcy. Jedynymi kosztami, które ubezpieczony będzie musiał zwrócić ubezpieczycielowi są koszty wniesienia kaucji, która jest opłacana przez ubezpieczyciela na zasadzie pożyczki.

Niezwykle ważna jest w tym przypadku znajomość Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i komunikacja z ubezpieczycielem. Gdy tylko dojdzie do szkody, mamy obowiązek poinformować o tym ubezpieczyciela. Ten wyceni koszty, jakie przyjdzie mu pokryć, aby jak najlepiej nam pomóc.

Korzystając z ubezpieczenia ochrony prawnej, gdy dojdzie do szkody, nie powinniśmy podejmować żadnych negocjacji samodzielnie. Takie działania mogłyby utrudnić prawnikom prowadzenie sporu, rodząc w konsekwencji konieczność bardziej zaawansowanych działań, a tym samym pokrycia wyższych kosztów przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Jak każde ubezpieczenie, posiada sumę ubezpieczenia określoną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Od tej sumy zależy, na jak dużą pomoc finansową ubezpieczyciela możemy liczyć.

Porady ubezpieczeniowe

Może zainteresuje Cię również