Ochrona prawna - czym jest i jaki jest jej zakres

Ochrona prawna - czym jest i jaki jest jej zakres

Spory prawne bywają kosztowne. Nietrudno jest stać się jego uczestnikiem. Szczególnie, gdy prowadzimy przedsiębiorstwo, choć i w życiu codziennym zdarza się zakończyć spór na wokandzie sądowej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej - czym jest?

Ubezpieczenie ochrony prawnej to ubezpieczenie mające chronić nas przed ryzykiem właśnie takich sporów i pokrywać ich ewentualne koszty. W ramach ochrony prawnej, wszelkie spory prowadzone są przez kompetentne, przygotowane do tego osoby: radców prawnych, adwokatów, biegłych. Z kolei ubezpieczyciel pokrywa koszty takich negocjacji, koszty sądowe, koszty egzekucji komorniczej, koszty wniesienia kaucji, opinii rzeczoznawców. Jedynymi kosztami, które ubezpieczony będzie musiał zwrócić ubezpieczycielowi są to koszty wniesienia kaucji, która jest opłacana przez ubezpieczyciela na zasadzie pożyczki.

Niezwykle ważna jest w tym przypadku znajomość Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i komunikacja z ubezpieczycielem. Gdy tylko dojdzie do szkody, mamy obowiązek poinformować o tym ubezpieczyciela. Ten wyceni koszty, jakie przyjdzie mu pokryć, aby jak najlepiej nam pomóc.

Ochrona prawna - co trzeba wiedzieć?

Korzystając z ubezpieczenia ochrony prawnej, gdy dojdzie do szkody nie powinniśmy podejmować żadnych negocjacji samodzielnie. Takie działania mogłyby utrudnić prawnikom prowadzenie sporu, rodząc w konsekwencji konieczność bardziej zaawansowanych działań, a tym samym pokrycia wyższych kosztów przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Jak każde ubezpieczenie, posiada sumę ubezpieczenia określoną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Od tej sumy zależy, na jak dużą pomoc finansową ubezpieczyciela możemy liczyć.

DAS - ochrona prawna

Jedną z firm, która specjalizuje się w ochronie prawnej jest firma DAS. W swojej ofercie posiada ubezpieczenie ochrony prawnej przeznaczone dla pojazdów, firmy, czy aspektów życia prywatnego. Taka forma ochrony zapewnia nam możliwość skorzystania z doświadczonego radcy prawnego, przy czym firma pokrywa koszty związane z roszczeniem. Ponadto, korzystając z usług firmy mamy możliwość połączenia się ze specjalną infolinią, gdzie mamy dostęp do specjalistów w zakresie prawa.

Czasami ochrona prawna jest dostępna przy ubezpieczeniu domu lub mieszkania, gdzie w ramach wykupienia ubezpieczenia otrzymujemy pomoc ze strony Ubezpieczyciela w kwestiach prawnych. 

Ubezpieczenie ochrony prawnej - cena

Cena ubezpieczenia będzie w dużym stopniu zależna od przeznaczenia ochrony prawnej i pomocy z tym związanej. Kiedy będziemy chcieli zabezpieczyć siebie i najbliższą rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, koszt takiej polisy może wynosić kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Gdy chcemy zapewnić ochronę prawną w firmie, cena w dużym stopniu jest uzależniona od zakresu ochrony i wielkości przedsiębiorstwa. Może to nas kosztować od kilkuset złotych miesięcznie. 

Stłuczki, czy wypadki samochodowe budzą kontrowersje wśród poszkodowanych, dlatego zdarza się, że sprawa ląduje w sądzie. Jeżeli chcemy mieć zapewnioną odpowiednią opiekę prawną w trakcie postępowania, takie ubezpieczenie przeznaczone dla pojazdu, którym się poruszamy może kosztować kilkadziesiąt złotych miesięcznie. W przypadku flot, o ubezpieczenie ochrony prawnej najlepiej zapytać brokera ubezpieczeniowego, który przygotuje odpowiednią ofertę.

Może zainteresuje Cię również