Ubezpieczenie kredytu - czy jest konieczne?

Ubezpieczenie kredytu - czy jest konieczne?

Na czym polega ubezpieczenie kredytu? Przed czym chroni kredytobiorców i kredytodawców? Czy jest korzystne jego wykupienie? Jakie ubezpieczenia są oferowane w przypadku kredytu hipotecznego oraz gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu - zabezpieczenie płynności finansowej

Banki bardzo często szukały rozwiązań, które minimalizowałyby ryzyko przekazania sporej gotówki Klientom na wypadek ich niewypłacalności. Stosowano różnego rodzaju rozwiązania: weksle, poręczenia, czy zastawy. Dziś taką formą zabezpieczenia płynności finansowej jest ubezpieczenie kredytu. To sposób na zapewnienie ciągłości spłaty rat przez kredytobiorcę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, jak np. bezrobocie, choroba, pożar, utrata zdolności do pracy.

O ile np. ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest dobrowolne, o tyle umowy kredytowe są konstruowane w taki sposób, że Klientom bardziej opłaca się wziąć kredyt z ubezpieczeniem, niż wybrać wariant z dodatkowo płatną prowizją lub wyższą marżą. Spośród takich zabezpieczeń wyróżniamy ubezpieczenia indywidualne lub grupowe zawierane przez banki na jego rzecz lub kredytobiorców. Przedmiotem takiego ubezpieczenia może być spłata kredytu, ubezpieczenie pomostowe, niskiego wkładu własnego lub jego braku, a także ubezpieczenie majątkowe.

Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego - wyjaśnienie

Jeżeli zawieramy umowę o uzyskanie kredytu hipotecznego, bank zazwyczaj wymaga od nas zawarcia umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania, ubezpieczenia na życie na wypadek śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy np. od utraty pracy. Ale to nie wszystkie wymienione ubezpieczenia kredytu. Jednym z nich jest tzw. ubezpieczenie pomostowe, które jest formą zabezpieczenia dla banku w okresie przejściowym pomiędzy dniem udzielenia kredytu, a chwilą, kiedy zostanie założona hipoteka na nieruchomości i zostanie ona wpisana do Ksiąg Wieczystych.

Zdarzają się sytuacje, gdy osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny nie dysponują kapitałem własnym w wysokości 20%. Wtedy banki oferują ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub jego braku. Jednak forma takiego zabezpieczenia jest kosztowna. W tej sytuacji, banki potrafią podwyższyć marżę kredytu lub żądać jednorazowej zapłaty przed podpisaniem umowy kredytowej. Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego zawiera się na wypadek śmierci ubezpieczonego. Gdy dojdzie do zgonu jednego z kredytobiorców (np. małżonka), Ubezpieczyciel zobowiązuje się do spłaty części lub całości kredytu. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia jest wyznaczana suma ubezpieczenia na wypadek śmierci, którą w zamian za konkretną składkę poniesie Ubezpieczyciel. Ubezpieczenie może też uwzględniać inwalidztwo i niezdolność do pracy kredytobiorcy. Wtedy, na określonych warunkach, Ubezpieczyciel spłaca należności za poszkodowanego.

Ubezpieczenie do kredytu przyjmuję również formę ubezpieczenia nieruchomości. Konieczny zakres ubezpieczenia jest określany w umowie kredytu. Taką polisę możemy wykupić w banku w ramach jego współpracy z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym lub wybrać samodzielnie. W polisie jest wykonana cesja ubezpieczenia na bank, a zakres ochrony dotyczy tylko murów i stałych elementów budynku (bez wyposażenia). Jeżeli będziemy chcieli zdecydować się sami na zakup takiej polisy, musimy sprawdzić jakie np. dodatkowe rozszerzenia będą musiał zostać uwzględnione. W przypadku kredytu hipotecznego w Banku PKO BP może to być np. ubezpieczenie od powodzi, czy zalania własnego domu lub mieszkania

Bardzo często też banki zamiast prowizji oferują ubezpieczenie od utraty pracy na okres kilku lat. Ubezpieczenie to polega na tym, że gdy np. dojdzie do utraty pracy przez Ubezpieczonego (tutaj pracodawca musi zwolnić pracownika, ochrona nie obejmuje wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, czy wypowiedzenia za porozumieniem stron), bank kilka rat (6-12 w zależności od umowy) spłaca na swój rachunek. 

Kilka dodatkowych informacji odnośnie ubezpieczenia kredytu

Płatność za wybrane ubezpieczenia może wyglądać różnie. Np. za ubezpieczenie od utraty pracy możemy zapłacić przy podpisywaniu umowy kredytu jednorazowo, natomiast polisa, która chroni naszą nieruchomość będzie płatna co roku w określonej kwocie, obciążając naszą kartę lub rachunek internetowy jako stałe zlecenie. Przed zawarciem jakiekolwiek umowy ubezpieczenia rozsądne jest zapoznanie się z tzw. wyłączeniami odpowiedzialności, czyli sytuacjami, w których Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. 

Kolejnym punktem, który powinniśmy sprawdzić to sumy ubezpieczenia za poszczególne zdarzenia. Rynek nieruchomości szybko drożeje, jednak wartość nieruchomości ustalona w umowie kredytowej jest stała z dniem podpisania kredytu. Ta sytuacja powoduje, że nasza nieruchomość może być z czasem ubezpieczona na mniejszą kwotę, niż w rzeczywistości jest warta. Przez to w razie niespodziewanego zdarzenia możemy stracić środki (cesja pokryje roszczenia w banku, jednak np. 100 000 PLN była warta więcej nasza nieruchomość, a przez to stracimy np. pozyskanie takiej kwoty na odbudowę naszego domu w aktualnych stawkach). Na bieżąco powinniśmy monitorować taką sytuację. Poza tym, umowy ubezpieczenia kredytu hipotecznego mogą zawierać okresy karencji, więc na nie również powinniśmy zwrócić uwagę.

Zakres ubezpieczenia oferowany przez bank w umowie kredytowej w ramach współpracy z jednym Towarzystwem niekiedy powoduje to, że taka forma ochrony jest rzeczywiście najtańsza i ciężko ją przebić ofertą innego Ubezpieczyciela o podobnym zakresie. Niemniej jednak, dobrze jest zabezpieczyć swoje mienie ruchome, czy dokupić np. Assistance, który w ramach ubezpieczenia zapewnia nam darmową pomoc specjalisty w przypadku awarii naszych sprzętów elektronicznych. Ubezpieczenie mieszkania można zawrzeć przez Internet, za pomocą kalkulatora ubezpieczenia np. na naszej stronie. Zachęcamy do sprawdzenia wysokości składki u innych Ubezpieczycieli.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również