Karencja - czym ona właściwie jest?

Karencja - czym ona właściwie jest?

Zastanawiasz się, czym jest karencja oraz okres karencji? Jakich ubezpieczeń dotyczy karencja i dlaczego Ubezpieczyciele ją stosują? Różnice pomiędzy karencją w ubezpieczeniach, a kredytach.

Karencja i okres karencji - definicja

Termin karencji występuje w wielu dziedzinach naukowych, w tym również w branży finansowej. Karencja w umowach kredytu hipotecznego to okres, w którym płacimy tylko raty odsetkowe, bez spłaty kapitału kredytu. Natomiast w umowie ubezpieczenia karencja to okres płacenia składek, który musi minąć, zanim uzyskamy prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego.

Naprzemiennie jest również stosowany termin „okres karencji”, który odnosi się do czasu, jaki musi upłynąć, aby Ubezpieczyciel wypłacił nam pieniądze. Występowanie karencji w ubezpieczeniach ma zapewnić ochronę Ubezpieczycielowi – to jego forma zabezpieczenia się na wypadek próby wyłudzenia odszkodowania przez Ubezpieczonego. 

Karencja w ubezpieczeniach - gdzie możemy ją znaleźć?

Karencja stosowana jest w wielu produktach. Jednym z nich jest np. ubezpieczenie grupowe pracowników, a świadczenie z tytułu narodzin dziecka. Kwota od 2 000 PLN wzwyż, wypłacana przy narodzinach dziecka to solidny zastrzyk gotówki. Jednak, aby otrzymać takie świadczenie musimy skorzystać z ubezpieczenia grupowego pracowników lub na własną rękę wykupić ubezpieczenie na życie, które zapewni nam takie świadczenie. W tym przypadku, stosowany jest okres karencji, który wynosi 9 miesięcy. 

W ubezpieczeniu na życie karencja stosowana jest także w przypadku zachorowania na ciężkie choroby. Ubezpieczyciel, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wyznacza czas dla poszczególnych chorób, jaki musi upłynąć, aby poniósł on odpowiedzialność i wypłacił nam pieniądze. W praktyce oznacza to, że nie otrzymamy świadczenia, kiedy podczas wykupowania polisy będziemy chorzy.

Karencja jest stosowana także w ubezpieczeniu domu lub mieszkania. Najczęściej dotyczy ona ryzyka powodzi, gdzie jeżeli decydujemy się na poszerzenie zakresu o takie zdarzenie losowe, Ubezpieczyciel wyznacza termin np. 30 dni zanim obejmie on odpowiedzialność za szkody powodziowe.

Ubezpieczenia turystyczne również zawierają okres karencji. W przypadku, kiedy jesteśmy już za granicą, a chcemy wykupić ubezpieczenie turystyczne na nasz czas pobytu na wakacjach, Ubezpieczyciel może narzucić okres np. 3 dni, zanim obejmie on ochroną Ubezpieczonych.

Karencja w ubezpieczeniach i kredytach

Karencja w ubezpieczeniach jest „zaworem bezpieczeństwa” dla Zakładu Ubezpieczeń. To okresy wyłączenia odpowiedzialności mają wykluczyć możliwość wyłudzenia odszkodowania, dlatego też działa ona na korzyść Ubezpieczyciela. Przed zakupem ubezpieczenia po naszej stronie spoczywa szczegółowe zapoznanie się z warunkami umowy ubezpieczenia danego produktu.

W przypadku banków i kredytów oraz okresu karencji w kredycie hipotecznym, jest on bardziej skierowany w stronę Klienta. Odroczenie płatności kapitału kredytu np. na 2 lata, a spłacanie tylko odsetek powoduje, że na czas wprowadzki nie jesteśmy obciążeni większym kosztem rat. To pozwoli nam na zakup niezbędnych rzeczy do wprowadzenia się oraz zaplanowanie swojego budżetu na przyszłość.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również