Ubezpieczenia obowiązkowe - jakie wyróżniamy?

Ubezpieczenia obowiązkowe - jakie wyróżniamy?

Zastanawiasz się, czym są ubezpieczenia obowiązkowe? Jak brzmi ich definicja? Ile ich jest? Czym są ubezpieczenia powszechne i szczególne? Jakie są konsekwencja braku ubezpieczenia? Przed czym nas chronią?

Ubezpieczenia obowiązkowe - ustawa z dnia 22 maja 2003 r.

Artykuł 3-ci ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zawiera definicję pojęcia. Dotyczą one głównie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia takiej polisy. Ponadto, za brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia grożą grzywny lub kary finansowe.

Kolejny artykuł tejże ustawy przedstawia nam listę ubezpieczeń obowiązkowych, do których zaliczamy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a także ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i zdarzeń losowych. Te trzy ubezpieczenia nazywamy inaczej ubezpieczeniami powszechnymi, czyli takimi, które reguluje ustawa, posiadają one jednolite warunki, a przepisy jasno określają prawa i obowiązki stron umowy. Ustawa wskazuje jeszcze na ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, które nazywane są ubezpieczeniami szczególnymi (zazwyczaj dotyczą wskazanych grup zawodowych, regulują je odrębne przepisy, a ubezpieczyciele sami ustalają Ogólne Warunki Ubezpieczenia w oparciu o wytyczne z ustaw). 

Obowiązkowe ubezpieczenia - czemu są potrzebne?

Skoro wiemy, jakie są ubezpieczenia obowiązkowe, pojawia się również pytanie, do czego są potrzebne? Mają one na celu ochronę interesów zarówno poszkodowanych, jak i sprawców szkód. Tak np. w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia rolników, polisa chroni osoby, które poniosą szkodę w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez rolnika. Ubezpieczenie te zapewnia świadczenie finansowe dla poszkodowanego, a także chroni rolnika przed koniecznością pokrycia takiego świadczenia z własnej kieszeni. W przypadku ubezpieczenia budynków rolnych, ubezpieczenie ma za zadanie chronić rolnika przed szkodami na skutek np. huraganu, deszczu nawalnego, lawiny, powodzi, pożaru itp.

OC obowiązkowe posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni poszkodowanych przed następstwami wypadku komunikacyjnego (czyli szkód na mieniu lub na osobie). Wtedy kierowca nie wypłaca środków ofierze z własnej kieszeni, a robi to za niego ubezpieczyciel. Przy OC nie ma Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ponieważ zakres ubezpieczenia, a także sumy gwarancyjne definiuje ustawa. Za brak ważnego OC można otrzymać kary finansowe. 

Ubezpiezenia obowiązkowe - OC zawodowe

Wyróżnia się około 160 zawodów, które powinny posiadać zawarte ubezpieczenie ze względu na podwyższone ryzyko związane z odpowiedzialnością finansową. Do takich zawodów możemy zaliczyć np.: adwokata, radcę prawnego, lekarza, brokera i agenta ubezpieczeniowego, pośrednika nieruchomości, doradcę finansowego, weterynarza, farmaceutę, księgowego, zarządcę nieruchomości itd. Nieposiadanie przez takie osoby obowiązkowego ubezpieczenia może mieć konsekwencje w postaci utraty prawa do wykonywania zawodu. 

Regulacje zawarte w ustawie są jedynie wytycznymi do stworzenia produktów ubezpieczeniowych. Dlatego Ogólne Warunki Ubezpieczenia tworzy towarzystwo ubezpieczeniowe, uwzględniając zawarte wytyczne. W ustawie lub umowie międzynarodowej może być określona tylko minimalna suma ubezpieczenia, jednak w zależności od profesji i prosperowania firmy, może być ona odpowiednio zwiększana.

Ubezpieczenia obowiązkowe online

Jeżeli szukasz obowiązkowego ubezpieczenia rolników, czy posiadaczy pojazdów mechanicznych, to zachęcamy do skorzystania z naszej porównywarki ubezpieczeń. Za pomocą elektronicznych formularzy, możemy wyliczyć cenę Twojej polisy. W ofercie posiadamy również ubezpieczenia dobrowolne, jak autocasco, ubezpieczenie domu/mieszkania, a także ubezpieczenie turystyczne. W razie trudności zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią, która udzieli niezbędnych wskazówek.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również