Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika - jak zabezpieczyć swoje gospodarstwo?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika - jak zabezpieczyć swoje gospodarstwo?

Zabezpieczenie się przed koniecznością zapłacenia ogromnej sumy pieniędzy w związku z wystąpieniem niespodziewanego zdarzenia to konieczność, szczególnie w sytuacji, gdy wykonujesz określony rodzaj pracy. Rolnicy są zobowiązani do wykupienia kilku ubezpieczeń, które pozwalają na uniknięcie problemów w razie zniszczenia mienia innych osób. Co dokładnie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników

Obowiązek posiadania wybranego ubezpieczenia narzucają na nas ustawy, czy artykuły prawne. Jednym z nich jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, które dotyczy każdego kierowcy posiadającego własny samochód, czy motor. Są również zawody, które niosą ze sobą duże ryzyko, dlatego też obligatoryjnie wymagają odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Do takich podmiotów należą np. szpitale, agenci ubezpieczeniowi, księgowi, ale również rolnicy. Osoby będące właścicielami gospodarstwa rolnego są zobowiązane do wykupienia polisy OC.

Ubezpieczenie OC dla rolników jest obowiązkowe ze względu na fakt, że działalność rolnicza może powodować ryzyko zniszczenia mienia lub wyrządzenia innych szkód osobom trzecim. W takiej sytuacji konieczne jest wypłacenie stosowanego odszkodowania. W gospodarstwach wykorzystuje się ciężkie maszyny, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia innych osób. Brak ważnej polisy OC wiąże się z dużymi karami, dlatego warto pamiętać o ciągłości swojego ubezpieczenia.

OC rolnika a ustawa

Ustawa dotycząca OC rolnika jasno określa, kto powinien wykupić ubezpieczenie. Zgodnie z jej zapisami, są to osoby będące w posiadaniu lub współposiadaniu gospodarstwa rolnego. Teren ten powinien mieć powierzchnię większą niż 1 hektar i podlegać odpowiedniemu opodatkowaniu. Co więcej, istnieją także inne formy ubezpieczenia obowiązujące rolników. Dotyczą one budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz pojazdów mechanicznych.

OC rolnika - co obejmuje?

Co obejmuje OC rolnika? Takie ubezpieczenie zawsze ma stały zakres, który można modyfikować. Mamy możliwość rozszerzenia zakresu ochrony w razie wystąpienia niespodziewanych zdarzeń. Standardowe ubezpieczenie OC rolnika zapewnia nam ochronę w takich sytuacjach jak:

  • szkody wynikające z działania maszyn rolniczych
  • szkody powstałe w wyniku ruchu pojazdów wolnobieżnych
  • zniszczenie mienia w wyniku prowadzonych prac (zbiory, oprysk pól)
  • śmierć lub uszczerbek na zdrowiu osoby trzeciej podczas prac

Dokładny zakres ubezpieczenia OC rolnika jest zawarty w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego towarzystwa. W takim dokumencie uwzględnione są także wyłączenia, czyli spis sytuacji, w których firma może odmówić wypłacenia odszkodowania. Najczęściej są to takie przypadki jak:

  • szkody wynikające z prywatnej działalności, niezwiązanej z gospodarstwem
  • szkody związane z dostarczeniem wadliwych towarów
  • zniszczenie maszyn i przedmiotów wypożyczonych
  • szkody wnikające ze skażenia terenu
  • utrata przedmiotów wartościowych (biżuteria, gotówka, dokumenty)

Ubezpieczenie OC rolników jest zawierane na okres 12 miesięcy. Po tym czasie można przedłużyć polisę lub skorzystać z oferty innego Ubezpieczyciela. Wysokość składki zależy od indywidualnej charakterystyki danego gospodarstwa i jego szkodowości. Z tego powodu w wielu przypadkach może okazać się, że po roku na rynku pojawi się oferta znacznie korzystniejsza niż ubezpieczenie, z którego korzystałeś przez ostatnie miesiące. Warto zatem sprawdzić w Internecie lub u agenta, jak wygląda oferta innych towarzystw.

Rolnicy są zobowiązani również do wykupienia OC na pojazdy wykorzystywane w gospodarstwie. Istnieje także ciekawy dodatek będący odpowiednikiem samochodowego AC. Jest to Agro Casco, które ma za zadanie zabezpieczyć interesy rolnika w razie zniszczenia własnego pojazdu. Maszyny wykorzystywane w gospodarstwach nie są tanie, dlatego wielu właścicieli decyduje się na wykupienie dodatkowej polisy Agro Casco. Warto pamiętać, że standardowe ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego nie pokryje szkód związanych z pracą wykonywaną np. przy użyciu ciągnika rolniczego. W takiej sytuacji konieczne jest wykupienie OC na pojazdy mechaniczne.

Ile kosztuje OC rolnika?

Składka na obowiązkowe ubezpieczenie rolników jest wyliczana indywidualnie. Wszystko zależy w dużej mierze od typu gospodarstwa i jego wielkości. Cena zabezpieczenia małego gospodarstwa należącego do jednej rodziny będzie znacznie różnić się od tego, które pokrywa teren kilkunastu hektarów i zatrudnia wiele osób. Z tego powodu warto sprawdzić wysokość polisy w Internecie lub skontaktować się z wybranym agentem ubezpieczeniowym i poprosić o indywidualną wycenę.

Zazwyczaj cena OC rolnika nie przekracza kilkuset złotych rocznie. Warto jednak pamiętać, że właściciele gospodarstw są zobowiązani także do ubezpieczenia pojazdów oraz budynków. Z tego powodu ostateczny koszt polisy może wynieść około 1000 PLN w przypadku małych gospodarstw, a nawet kilkukrotnie więcej w przypadku rolniczych przedsiębiorstw. Czasami istnieje opcja skorzystania z atrakcyjnych zniżek, które pozwalają obniżyć cenę. 

Do obowiązkowego ubezpieczenia rolników można dokupić również rozszerzenia, które zwiększają kwotę maksymalnego wypłaconego odszkodowania lub chronią w razie nas wystąpienia mniej typowych zdarzeń. Wówczas ostateczny koszt polisy na pewno wzrośnie.

Kalkulator OC rolnika

Specjalnie dla rolników, przygotowaliśmy kalkulator ubezpieczenia ciągnika rolniczego. W prosty sposób możemy się dowiedzieć, ile zapłacimy za OC dla traktora. Ponadto, w swojej ofercie posiadamy również ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne OC rolnika. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie, aby poznać ofertę ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, w tym Agro Casco.

Może zainteresuje Cię również