PZU OC i pozostałe rozszerzenia ubezpieczenia auta

PZU OC i pozostałe rozszerzenia ubezpieczenia auta

Jakie są dodatkowe ubezpieczenia auta poza OC w PZU? Jakie rozszerzenie warto wybrać i czym się charakteryzują? Na co warto zwrócić uwagę? Oferta Auto Casco, NNW i Assistance.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC PZU

Warunki ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. Oznacza to, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe, które posiada OC ppm w swojej ofercie musi zapewniać dokładnie takie same warunki jak u konkurencji. Dlatego w PZU OC może różnić się jedynie ceną.

Suma gwarancyjna w ubezpieczenie OC, w przypadku szkód na osobie wynosi 5 210 000 EURO, natomiast w przypadku szkód na mieniu 1 050 000 EURO. Ubezpieczyciele nie rywalizują ze sobą tylko i wyłącznie ceną, ale również dodatkową ofertą. Decydując się na ubezpieczenie samochodu PZU, warto zwrócić uwagę na dodatkowe rozszerzenia, takie jak np. Auto Casco, NNW, Assistance i inne dobrowolne produktu z oferty PZU Auto.

PZU AC - jak wygląda oferta?

Auto Casco to ubezpieczenie, w którego zakres ochrony wchodzą szkody takie jak uszkodzenie, zniszczenie, utrata pojazdu (lub jego części, wyposażenia). AC PZU występują udziały własne, które dotyczą Mini AC – czyli ubezpieczenia Auto Casco za mniejszą stawkę z zawężonym zakresem ochrony. 

Udziały te wynoszą od 20% wartości odszkodowania do nie więcej niż 500 PLN. Oznacza to, że jeżeli decydujemy się na zakup Mini AC w PZU, w trakcie wystąpienia szkody musimy dopłacić z własnej kieszeni. Ubezpieczenie AC PZU dzieli się na 4 warianty: serwisowy, optymalny, partnerski, oraz mini AC w wariancie optymalnym. 

Ubezpieczenie samochodu PZU - Auto Ochrona

Dodatkowym rozszerzeniem ubezpieczenia dla Klientów jest ubezpieczenie Auto Ochrona. Produkt zawiera dwa warianty: PAO i PAO UTO. Zakres ubezpieczenia PAO jest przeznaczony dla poszkodowanych, których szkody nie zostały naprawione lub pokryte przez sprawcę wypadku lub jego Ubezpieczyciela. Dotyczy to szkód rzeczowych, polegających na uszkodzeniu auta, jego części wyposażenia lub bagażu, a także pokrycie kosztów holowania, parkowania, wynajmu pojazdu zastępczego, czy korzystania z usług przewoźników.

Zakres PAU UTO dodatkowo obejmuje szkody osobowe, które w związku ze zdarzeniem zostały wyrządzone osobie trzeciej. Suma gwarancyjna tego ubezpieczenia wynosi 5 000 PLN, natomiast suma ubezpieczenia szkód rzeczowych wynosi 4 000 000 PLN.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w wariancie PAO, jeżeli sprawca wypadku jest właścicielem lub współwłaścicielem posiadanego pojazdu (tutaj wyjątek stanowią umowy leasingowe dla tego samego podmiotu gospodarczego). Jeżeli przewozimy ładunki, przesyłki poza bagażem lub pojazd nie podlega rejestracji – wtedy też nie otrzymamy należności. Natomiast wariant PAU UTO wyłącza odpowiedzialność, kiedy zdarzenie powstało w skutek rażącego niedbalstwa, osoba była pod wpływem środków odurzających, szkoda wyrządzona została przez osobę ze wspólnego gospodarstwa domowego lub ma znamiona przestępstwa, czy ubezpieczony zbiegł z miejsca wypadku.

Pomoc na drodze od PZU - tzw. Assistance

Assistance od PZU zawiera dwa warianty: Super oraz Komfort, które dodatkowo możemy rozszerzyć o PZU GO. W razie wystąpienia awarii pojazdu, ogumienia, przepalenia żarówki, rozładowania akumulatora, mamy zapewnioną ochronę do limitów sum ubezpieczenia i usługi te są realizowane do nie więcej niż 2 wypadków ubezpieczeniowych. PZU GO to dodatkowa forma pomocy od Zakładu Ubezpieczeń za pośrednictwem mobilnej aplikacji, która informuje odpowiednie służby ratunkowe po uprzedniej synchronizacji jej z pojazdem.

Ubezpieczenie szyb w PZU

Standardowo, do limitu sumy ubezpieczenia mamy gwarancję wypłaty odszkodowania za naprawę lub wymianę szyby szklanej – bocznej, tylnej lub czołowej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu – co należy interpretować jako szyberdach, szyby, lusterka, reflektory. Co ważne, standardowe warunki uwzględniają wkład własny w wysokości 30% naprawy dla drugiej i każdej kolejnej szkody, która wystąpiła w jednym okresie ubezpieczenia (np. w ciągu roku). 

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń dotyczą szkód powstałych przez eksploatację, pęknięcia szyby przy naprawie, czy dotyczące wad fabrycznych szyby. Nie otrzymamy rekompensaty za uszkodzenie nalepki kontrolnej, elementu na stałe związanego z szybą, folii antywłamaniowych i przyciemniających, kalibracji kamery.

Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż 10 000 PLN (samochody o ładowności do 750kg – 2 000 PLN, powyżej 750kg ale do DMC 3,5 tony – 3 000 PLN, powyżej DMC 3,5 tony – 8 000 PLN, autobusy – 10 000 PLN). 

PZU i Auto NNW oraz Auto NNW MAX

Ubezpieczenie Auto NNW zapewnia nam świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci, pokrycia kosztów leczenia (jeżeli nie wystąpił trwały uszczerbek – 1% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1 000 PLN). Ubezpieczenie zapewnia nam dodatkowo zasiłek dzienny (nie dłużej niż przez 60 dni – za pobyt w szpitalu), zwrot kosztów nabycia przedmiotów do leczenia, przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych (10% SU, nie więcej niż 10 000 PLN). Ponadto, mamy zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (10% SU nie więcej niż 5 000 PLN), zwrot kosztu transportu zwłok (50% SU, nie więcej niż 15 000 PLN). 

Ubezpieczyciel stosuje wyłączenia odpowiedzialności, gdy kierowca jest po spożyciu środków odurzających, nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem, samochód nie był dopuszczony do ruchu (rejestracja, badanie techniczne). Pasażer np. nie otrzyma świadczenia, kiedy wiedział, że kierowca jest pod wpływem, a mimo to wsiadł do pojazdu. Wypłata odszkodowania po stronie kierowcy jak i pasażera wyklucza rażące niedbalstwo, zatrucie alkoholowe, usiłowanie lub popełnienie samobójstwa, uczestnictwo w bójkach, działania wojenne, użytkowania pojazdu na rzecz wojska lub uczestniczenia w jazdach wyścigowych.

Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 5 000 PLN i wyższa niż 100 000 PLN. W ubezpieczeniu NNW MAX suma ubezpieczenia może wynosić od 100 000 PLN do 500 000 PLN.

Asystent zdrowotny - dodatek do ubezpieczenia samochodu

Kolejne rozszerzenie, oferowane przez PZU zapewnia nam dodatkowe świadczenia zdrowotne. Po jego wykupieniu uzyskujemy dostęp do infolinii medycznej, a także konsultacje lekarskie. W wariancie mamy 2 konsultacje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistami, wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Otrzymujemy również aż 5 konsultacji w postaci terapii psychologicznej.

Badania i zabiegi ambulatoryjne, takie jak zabieg pielęgniarskie, ogólnolekarskie, chirurgiczne, okulistyczne, ortopedyczne, otolaryngologiczne, urologiczne, czy badania hematologiczne, biochemiczne, wirusologiczne, bakteriologiczne, diagnostykę radiologiczną, ultrasonograficzną obrazową, endoskopową, a także badania czynnościowe mają limit kwotowy do wysokości 700 PLN.

Pakiet rehabilitacyjny zawiera 30 zabiegów kinezjoterapii lub fizykoterapii. Limit kwotowy wynosi 500 PLN, natomiast dodatkowo mamy jeszcze w ramach ubezpieczenia 2 wizyty pielęgniarki.

Ochrona prawna od PZU przy polisie OC

Ubezpieczenie to rekompensuje koszty ochrony prawnej dot. wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w trakcie okresu ubezpieczenia. Występuje ona w dwóch wariantach: Komfort i Super.

W wariancie Komfort, Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z dochodzeniem przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych, zabezpieczeń roszczeń wobec osób, które wyrządzą ubezpieczonemu szkodę, ochronę interesów prawnych, obronę Ubezpieczonego w zakresie prawa karnego, ochronę prawnych interesów związanych z umowami dot. pojazdu. W ramach sumy ubezpieczenia, koszty ochrony prawnej mogą zostać przeznaczone na wynagrodzenia jednego adwokata, przygotowanie opinii prawnych, pokrycie postępowań sądowych, egzekucyjnych, sądu polubownego, czy udzielenia informacji prawnej.

W wariancie Super, objęte ubezpieczeniem są koszty: dochodzenia przez ubezpieczonego własnych roszczeń odszkodowawczych, zabezpieczeniem roszczeń w stosunku do sprawców szkód, ochronę interesów prawnych ubezpieczonego, obronę jego w zakresie prawa karnego, umów dot. pojazdu, a także postępowań związanych z zatrzymaniem prawa jazdy ubezpieczonemu lub dowodu rejestracyjnego.

Suma ubezpieczenia w wariancie Komfort wynosi 2 000 PLN, natomiast w Super 50 000 PLN. 

PZU OC na Wygodnie.pl

Gdyby byli Państwo zainteresowani ofertą ubezpieczenia komunikacyjnego w postaci OC i innych rozszerzeń od PZU, zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią, która przygotuje dla Państwa specjalną ofertę. Można tego również dokonać za pomocą kalkulatora ubezpieczenia samochodowego, dostępnego na naszej stronie. Po uzupełnieniu formularza, kiedy przejdą Państwo na listę ofert, można wtedy zapisać kalkulacje lub bezpośrednio zamówić specjalną ofertę, dostosowaną do Państwa potrzeb.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również