PZU AC - omawiamy ofertę

PZU AC - omawiamy ofertę

Nie chcesz czytać OWU Auto Pakietu z PZU i chciałbyś dowiedzieć się, jak wygląda oferta AC? W tym artykule rozkładamy Auto Casco na czynniki pierwsze i omawiamy, co je wyróżnia.

PZU AC - jak wygląda oferta?

Auto Casco to ubezpieczenie, w którego zakres ochrony wchodzą szkody takie jak uszkodzenie, zniszczenie, utrata pojazdu (lub jego części, wyposażenia). W AC PZU występuje udział własny, który dotyczy Mini AC – czyli ubezpieczenia Auto Casco za mniejszą stawkę z zawężonym zakresem ochrony. 

Udziały te wynoszą od 20% wartości odszkodowania do nie więcej niż 500 PLN. Oznacza to, że jeżeli decydujemy się na zakup Mini AC w PZU, w trakcie wystąpienia szkody musimy dopłacić z własnej kieszeni. Ubezpieczenie AC PZU dzieli się na 4 warianty: serwisowy, optymalny, partnerski, oraz mini AC w wariancie optymalnym. 

PZU Auto Casco - dodatkowe rozszerzenia

Produkt, poza wyborem wariantu możemy dodatkowo rozszerzyć. Jedną z opcji jest Auto Wartość, która polega na tym, że wraz z dniem zawarcia umowy ubezpieczenia AC ustalamy 100% wartość samochodu i zostanie ona zachowana do końca okresu obowiązywania umowy. 

Ubezpieczenie możemy dodatkowo rozszerzyć na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. PZU AC w standardowym zakresie ochrony nie ma możliwości ubezpieczenia np. pojazdów przeznaczonych do celów zarobkowych (takich jak taksówka, bus kurierski, czy pojazd nauki jazdy). 

Dodatkowo, właściciele samochodów osobowych mogą wykupić opcję Auto Non Stop, która zapewnia nam organizacje i pokrycie kosztów dostarczenia pojazdu do warsztatu naprawczego, jego naprawę na miejscu oraz organizacje pojazdu zastępczego. Maksymalny segment samochodu to klasa D. Otrzymujemy auto zastępcze na czas naprawy naszego w warsztacie naprawczym. Gdy wystąpi szkoda całkowita lub zrezygnujemy z naprawy w ANS, to wtedy otrzymamy auto maksymalnie do 3 dni. Jeżeli nie dostarczymy w tym czasie naszego samochodu do warsztatu, to wtedy my pokrywamy koszty wypożyczenia auta. 

Za dodatkową składką, możemy wykupić jeszcze opcję holowania pojazdu, zwrotu udokumentowanych kosztów korzystania z pojazdu zastępczego. Mini AC w PZU jest przeznaczone dla pojazdów powyżej 3 lat, gdzie wyłączone z ochrony zostają szkody polegające na nagłym działaniu sił mechanicznych, czyli kiedy np. zderzymy się z innym pojazdem, czy nieruchomością (poza zwierzętami wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Wyłączenia odpowiedzialności w PZU AC

Jeżeli wartość naszych szkód nie przekracza 300 PLN, Ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Wyjątek może stanowić akcja ratownicza, w której następstwie uszkodzone zostało np. wnętrze pojazdu. Problem z odszkodowaniem możemy mieć wtedy, gdy następstwo naszych działań będzie miało znamiona działania umyślnego lub w skutek rażącego niedbalstwa. Dotyczy to również osób żyjących z nami we wspólnym gospodarstwie domowym (żona, dzieci).

Nie otrzymamy odszkodowania, kiedy jesteśmy po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, a także nie posiadamy odpowiednich uprawnień. Kolejnym elementem, który warunkuje brak wypłaty odszkodowania z PZU AC to niezarejestrowany pojazd, nieważny dowód rejestracyjny lub badanie techniczne.

Ponadto, świadczenie pieniężne nie będzie nam przysługiwać, gdy:

  • szkoda będzie spowodowana działaniami wojennymi
  • pojazd będzie użytkowany w aktach terroryzmu, strajkach, rozruchach, protestach, blokadach dróg
  • samochód będzie stanowił narzędzie przestępstwa
  • był nadmiernie eksploatowany
  • używano go niezgodnie z jego przeznaczeniem
  • niewłaścicwie był przewożony bagaż/ładunek - i to miało wpływ na wystąpienie szkody

Kradzież w Auto Casco PZU i jej uwzględnienie

Do kradzieży samochodu może dojść na różne sposoby. Z AC PZU nie wypłaci odszkodowania, jeżeli pozostawiliśmy wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do uruchomienia lub otwarcia pojazdu. Problem możemy mieć, kiedy opuścimy pojazd i pozostawimy go bez nadzoru oraz gdy nie uruchomimy wszystkich zabezpieczeń antykradzieżowych. Wyjątek mogą stanowić nasze garaże itp.

Nie otrzymamy również świadczenia, gdy dojdzie do utraty pojazdu w skutek przywłaszczenia lub utraty pojazdu pochodzącego z kradzieży. Nie możemy zostawić wyjmowanych elementów (np. paneli do radia, które łatwo skraść), ponieważ to może stanowić pobudkę do niewypłacenia należności za skradzione wyposażenie. Uważać musimy szczególnie na włamania i odpowiednie zastosowanie się do sposobów zabezpieczenia auta, które są uwzględnione w jego książce konstrukcji.

AC PZU i jego warunki

Suma ubezpieczenia pojazdu może być uwzględniona w wartości netto, brutto lub netto + 50% VAT. Suma ubezpieczenia w PZU AC na szkody w bagażu wynosi 5 000 PLN. Wartość odszkodowania nigdy nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia. 

Wariant serwisowy i partnerski uwzględniają ceny części oryginalnych. W przypadku wariantu optymalnego, wartość ceny części jest procentowo pomniejszana wraz ze wzrostem okresu eksploatacji pojazdu. Gdy dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego za granicami RP, możemy go naprawić poza terenem Polski, ale w taki sposób, aby umożliwiał on tylko kontynuowanie bezpiecznej jazdy, a koszt naprawy nie przekraczał 2 500 EURO. Droższe naprawy mogą być kontynuowane tylko po uprzedniej zgodzie PZU. Ubezpieczyciel w tej sytuacji może zlecić naprawę pojazdu na terenie Polski.

Nie wiesz jaki wariant wybrać? Skonsultuj to z Wygodnie.pl

Auto Casco to bardzo skomplikowany produkt. Aby odpowiednio dobrać zakres ochrony, warto skonsultować taki wybór z Agentem. Możesz zrobić to np. za pośrednictwem infolinii Wygodnie.pl. Każdy Klient ma inne potrzeby i doświadczenia związane z AC. Aby uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania, najlepiej przeprowadzić analizę potrzeb Klienta, która pomoże lepiej sklasyfikować niezbędny zakres ochrony. Zostawiając np. dane w kalkulatorze ubezpieczenia OC/AC, nasz Agent będzie mógł przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia AC w PZU.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również