Benefia - OC i oferta pozostałych ubezpieczeń samochodu

Benefia - OC i oferta pozostałych ubezpieczeń samochodu

Jesteś Klientem Benefii, a może rozważasz zakup ubezpieczenia z oferty Towarzystwa? W artykule przedstawiamy jak wygląda oferta OC, a także pozostałych ubezpieczeń przeznaczonych dla samochodów.

Benefia OC - podstawowe ubezpieczenie auta

Warunki i zakres ubezpieczenia OC określa ustawa, dlatego też oferta tego ubezpieczenia może różnić się w stosunku do innych Ubezpieczycieli tylko ceną. Wykupując OC, Benefia pokryje szkody wyrządzone osobom lub mieniu do sum gwarancyjnych, określonych przez ustawę.

W Benefia, OC kosztuje stosunkowo mało, a na najlepszą ofertą mogą liczyć kierowcy z doświadczeniem, którzy ubezpieczają swoje auto przez dłuższy okres czasu, bez przerwy w ciągłości ubezpieczenia. 

Benefia AC - 3 różne produkty

Benefia w swojej ofercie posiada 3 różne warianty ubezpieczenia Autocasco. Jest to AC dla dealerów samochodowych, a także Autocasco w wariancie PAKIET PERFECT, a także PROGRAM SERWIS.

Dwa ostatnie produkty różnią się sposobem rozliczenia za naprawę samochodów. Szerszy zakres ochrony posiada Program Serwis, jednak też o wiele więcej wyłączeń i trzeba rozważnie podchodzić do tematu amortyzacji części, za które Ubezpieczyciel potrąca procent ich wartości w zależności od stopnia zużycia części (ile lat temu została ta część wymieniona - do 4 lat nie są potrącane środki). 

Zakres terytorialny ochrony to Europa wraz z Marokiem, Tunezją, Izraelem i Iranem. W nieco zawężonym zakresie ochrona przysługuje na terenie Albanii, Mołdawii, Rosji, Białorusi i Ukrainy.

NNW - 2 różne produkty w Benefia

Benefia swoim Klientom oferuje ubezpieczenie NNW oraz NNW Pakiet Perfect. Ubezpieczony posiada ochronę na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Dojść do takiego wypadku może na skutek wsiadania lub wysiadania z pojazdu, podczas jego załadunku lub wyładunku, w trakcie jego naprawy lub postoju oraz wskutek jego pożaru lub wybuchu. Ochrona działa na terenie Europy wraz z Marokiem, Tunezją, Iranem i Izraelem. Sumę ubezpieczenia określamy w polisie, a w razie wypadku środki są wypłacane zgodnie z Tabelą Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu zawartą w OWU.

Czym się różni ubezpieczenie NNW Pakiet Perfect? Procesem zawarcia umowy ubezpieczenia (Pakiet Perfect zawierane jest na wniosek ubezpieczonego, natomiast pierwsza opcja wymaga wypełnienia formularza, w którym wnioskuje się o zawarcie umowy ubezpieczenia. Ponadto, Benefia używa kodu ASTEC 2D przy weryfiakacji pojazdu, który jest zawarty w dowodzie rejestracyjnym).

Benefia i Assistance SOS

Tak jak w przypadku NNW, i tutaj Benefia przygotowała Assistance SOS i Assistance SOS Pakiet Perfect. Suma ubezpieczenia dla jednego zdarzenia wynosi 10 000 EUR. Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy. Ubezpieczeniem Assistance nie mogą zostać objęte pojazdy przerobione bez zgody producenta oraz pojazdy uprzywilejowane, specjalne, czy użytkowane przez służby państwowe. 

Świadczenie Assistance polega na naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia lub jego holowaniu do warsztatu, dostawie części zamiennych, wynajmie pojazdu zastępczego oraz przewiezienie i zakwaterowanie Ubezpieczonych w hotelu. Pakiet Perfect dodatkowo zawiera możliwość doprowadzenia pojazdu do Ubezpieczonego. W produkcie assistance SOS, pojazdy wynajmowane zarobkowo, wykorzystywane do nauki jazdy lub zarobkowego przewozu osób otrzymają tylko świadczenie w postaci naprawy na miejscu zdarzenia lub holowania pojazdu do warsztatu.

Aby w Pakiecie Perfect pojazd został doprowadzony do Ubezpieczającego, miejsce zdarzenia nie może wystąpić dalej niż 50km od miejsca zamieszkania, a pojazd nie został naprawiony w dniu, w którym wystąpiło zdarzenie. Decydując się na Assistance SOS, w kwestii holowania występują 4 progi limitu kilometrów: 150km, 300km, 500km oraz 1 000km. Pojazd zastępczy możemy otrzymać od 3 do 21 dni (w zależności od okoliczności).

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu Assistance

Benefia nie udzieli pomocy, jeżeli osoba wyrządzająca szkodę pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym, doszło do zdarzenia w skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Wyłączenia dotyczą także następstw działań wojennych (w tym strajków, rozruchów itp.), gdy kierujący pojazdem był w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu jakichkolwiek innych środków odurzających bądź psychotropowych, usiłował popełnić lub popełnił przestępstwo, szkoda powstała poprzez eksploatację pojazdu lub pojazd był użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Gdy pojazdem podróżowała większa liczba osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym, nie otrzymamy pomocy Assistance. To samo dotyczy pojazdów nie posiadających aktualnych badań technicznych i koniecznych dokumentów. Jeżeli pojazd służył do zgromadzeń publicznych, miał niewłaściwe stany płynów takich jak olej itp. (poza paliwem) oraz służył do wyścigów, rajdów, czy używano go jako rekwizyt lub do jazd próbnych, Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Pakiet Perfect w wyłączeniach dodatkowo uwzględnia przeznaczenie pojazdów na wynajem, wykorzystywanych do zarobkowego przewozu osób i nauki jazdy - pojazdy o takim przeznaczeniu również są wyłączone z ochrony.

Medical Assistance - dodatkowe rozszerzenie w Benefia

W ofercie Benefii jest dostępne ubezpieczenie Medical Assistance, które umożliwia nam w razie zajścia wypadku komunikacyjnego skorzystanie z pomocy medycznej w postaci wizyty lekarza, pielęgniarki, transportu medycznego, transportu na komisję lekarską, dostarczenia leków, rehabilitację i pomoc psychologa. W zakresie ubezpieczenia jest również opieka nad osobą niesamodzielną lub dzieckiem, czy zwierzętami domowymi. Podmioty te mogą zostać również przetransportowane do miejsca, w których będzie sprawowana nad nimi opieka.

Ubezpieczony może również skorzystać z korepetycji z wybranych przedmiotów (limit 8 godzin lekcyjnych na jedno zdarzenie), po spełnieniu określonych warunków (osoba nie ma 18 lat, nie była w szkole powyżej 7 dni i ma zwolnienie lekarskie). Poza tym, dla Klientów jest dostępna również infolinia medyczna Benefii. Suma ubezpieczenia na jednego Ubezpieczonego wynosi 1 000 PLN. 

I jeszcze jedno rozszerzenie Assistance - Prawne

Wykupując powyższy wariant, jeżeli jesteśmy osobami fizycznymi, możemy liczyć na pomoc prawnika w problemach związanych z ubezpieczeniem, mieszkaniem, pracą, sprawach konsumenckich, spadkowych, podatkowych, czy tych dotyczących ruchu drogowego. Jeżeli posiadamy firmę, otrzymujemy tylko ochronę z zakresu prawa gospodarczego. Na stronie Benefii umieszczony jest numer kontaktowy na infolinie, która udziela pomocy swoim Klientom przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 21:00. 

Ochrona Prawna do ubezpieczenia OC Benefia

Kolejnym produktem jest Ochrona Prawna, gdzie przedmiotem ubezpieczenia może być właściciel, współwłaściciel lub inny posiadacz pojazdu. W przypadku firm, przedmiotem ubezpieczenia może być również pracownik korzystający z wybranego auta. Zakres ubezpieczenia obejmuje np. dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczeń OC/AC. Ponadto, sprawy mogą dotyczyć popełnienia wykroczeń, czy zatrzymań dokumentów. Suma ubezpieczenia wynosi 35 000 PLN. Na duży plus przemawia zwrot kosztów sądowych w przypadku, gdy sprawa została przegrana.

Ubezpieczenie GAP od Benefii

Jednym z ostatnich rozszerzeń jest ubezpieczenie GAP, które zawierane jest na okres 36 miesięcy. Suma ubezpieczenia wynosi 45 000 PLN. Ubezpieczenie te pozwala na zachowanie wartości fakturowej pojazdu oraz jego części przez okres 3 lat. Szczególnie sprawdza się to w przypadku zakupu nowych pojazdów. Warunkiem udzielenia ochrony jest ważna polisa AC oraz wartość pojazdu nie przekraczająca 260 000 PLN. 

Benefia OC w kalkulatorze ubezpieczenia samochodowego Wygodnie.pl

Jako Wygodnie.pl, jesteśmy pośrednikiem ubezpieczeniowym Benefia. W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenie samochodu. Dostępne jest w kalkulatorze ubezpieczenia samochodowego. W przypadku zainteresowania znacznie szerszą ofertą niż ubezpieczenie OC, AC, NNW, czy Asisstance, zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią, która przygotuje dla Państwa odpowiednią ofertę. 

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również