Autocasco od Benefia - wariant Pakiet Perfect i Program Serwis

Autocasco od Benefia - wariant Pakiet Perfect i Program Serwis

Zastanawiasz się nad wyborem ubezpieczenia AC od Benefia? W tym artykule omawiamy ofertę ubezpieczenia Autocasco oferowanego przez Ubezpieczyciela.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia w Benefia AC Pakiet Perfect

Ochrona Autocasco, oferowana w Pakiecie Perfect przez Benefię jest przeznaczona dla samochodów, których wiek nie przekracza 12 lat i są zarejestrowane w Polsce. Poza samym pojazdem, ochrona dotyczy wyposażenia fabrycznego, przeciwkradzieżowego, a także instalacji gazowej w pojeździe. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy oraz Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. W ograniczonym zakresie Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na terenie Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w skutek zderzenia się z pojazdami, przedmiotami, osobami, zwierzętami, działaniami osoby trzeciej lub zwierzęcia na pojazd, w razie występowania powodzi, zatopienia, gradobicia, uderzenia pioruna i innych sił natury, w tym pożaru, wybuchu pojazdu przez czynniki zewnętrzne, jego utraty całości lub części.

Warunkiem uwzględnienia ochrony jest posiadanie w zależności od wartości auta określonej liczby zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (do 150 000 PLN – jedno zabezpieczenie, pomiędzy 150 000 PLN – 350 000 PLN – dwa różne zabezpieczenia, powyżej 350 000 PLN – dwa różne, lecz jedno musi być urządzeniem zabezpieczająco-lokalizacyjnym z funkcją monitoringu).

Wyłączenia odpowiedzialności Benefii w AC Pakiet Perfect

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy szkody powstały przez kierującego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem użycia środków odrzucających, substancji psychotropowych, szkoda powstała przez złe prowadzenie pojazdu, wystąpiła na terenie działań wojennych (w tym strajków, spisków politycznych itp.), powstała w akcie terroru, reakcji jądrowej lub promieniowania, pojazd służył do popełnienia przestępstwa lub jego usiłowania, przedmiot ten stanowił własność innej osoby, doszło do szkody w skutek złego stanu technicznego pojazdu, w tym poprzez jego wyeksploatowanie, czy pojazd był użytkowany niezgodnie w przeznaczeniem.

Nie otrzymamy również odszkodowania, kiedy pojazd został skradziony, a były w nim kluczyki lub został niewłaściwie zabezpieczony. W przypadku zgubienia kluczyków, czy sterowników do pojazdu, Ubezpieczyciel również nie zwraca kosztów ich dorobienia. Ochrona swoim zakresem nie obejmuje uczestnictwa w rajdach, wyścigach oraz jeżeli samochód służył do jazd próbnych, nauki jazdy, czy jego przeznaczenie wskazywało na to, że służył do celów zarobkowych, jak np. TAXI.

Obowiązki Ubezpieczającego i pozostałe informacje

Umowa zawierana jest na rok. Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczającego konieczności okazania dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (o ile jest), czy dokumentu potwierdzającego zamontowanie w pojeździe zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Jeżeli sprzedamy pojazd lub zawieramy umowę na cudzy rachunek, musimy o tym poinformować Ubezpieczyciela. 

AC Benefia - Program Serwis

Znacznie bardziej rozbudowanym Autocasco jest Program Serwis. Minimalny wiek pojazdu został wydłużony do 15 lat. Jednak za zgodą Towarzystwa mogą zostać ubezpieczone starsze pojazdu lub te niezarejestrowane w kraju. Przedmiotem ubezpieczenia może być wyposażenie dodatkowe, ale suma ubezpieczenia wyposażenia nie może być większa niż 20% całkowitej sumy ubezpieczenia pojazdu. (np. jeżeli pojazd kosztuje 200 000 PLN, to suma nie może być większa niż 40 000 PLN).

W ubezpieczeniu występują 3 warianty: kosztorys, naprawa z wykorzystaniem części alternatywnych lub kosztorys oraz naprawa z wykorzystaniem części oryginalnych lub kosztorys. W wariancie kosztorys możemy zawrzeć umowę tylko wtedy, gdy wiek pojazdu nie przekracza 3 lat. 

Zakres ubezpieczenia możemy dodatkowo rozszerzyć o zwrot poniesionych kosztów w zdarzeniu, takich jak holowanie pojazdu do warsztatu, parkowanie uszkodzonego pojazdu, korzystanie z pojazdu zastępczego (maksymalnie przez 7 dni z sumą ubezpieczenia 2 000 PLN). Rozszerzenie przestaje obowiązywać, gdy w pojeździe zostanie stwierdzona szkoda całkowita. 

Autocasco Program Serwis i wyłączenia odpowiedzialności

W Programie Serwis AC Benefia występuję o wiele więcej wyłączeń odpowiedzialności. Poza tymi ujętymi co w Pakiecie Perfect, Ubezpieczyciel nie wypłaci nam również odszkodowania, kiedy wartość szkody nie przekroczy 500 PLN, szkoda zostanie wyrządzona w trakcie naprawy lub jeżeli pojazd przewoził substancje chemiczne, takie jak paliwa i inne toksyny. Gdy mamy niewłaściwie przystosowaną przekładnie w stosunku do obowiązującego kierunku ruchu, Ubezpieczyciel może nie wypłacić nam odszkodowania. 

Pozostałe informacje o AC Program Serwis

Na początku, przed zawarciem umowy ubezpieczenia trzeba wykonać oględziny auta. Ubezpieczający ma obowiązek pokazać dokument stwierdzający źródło pochodzenia pojazdu. Umowa może zostać zawarta na inny okres niż rok, po uprzedniej zgodzie Towarzystwa. Ponadto, do obowiązków ubezpieczającego dochodzi konieczność posiadania dowodu prawa własności pojazdu, czy zaświadczenia o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń.

Warto również wiedzieć, że w umowie ubezpieczenia wstępuje wskaźnik amortyzacji części. Polega on na potrącaniu od wartości części odpowiednich stóp procentowych za zużycie tych elementów (do 4 lat – 0%, 4-5 lat – 10%, 5-6 lat – 15%, 6-7 lat – 20%, 7-8 lat – 30%,  powyżej 8 lat – 50%). W tym przypadku trzeba zadbać o gromadzenie całej dokumentacji dotyczącej napraw w serwisach (np. faktur, czy ciągłe uzupełnianie książeczki serwisowej).

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, mamy możliwość zniesienia udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody, który skutkuje odpowiednio zmniejszoną ceną ubezpieczenia Autocasco.

Sprawdź ofertę Autocasco na Wygodnie.pl

Zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora OC/AC, za pomocą którego możesz obliczyć wysokość składki ubezpieczenia dla Twojego samochodu. W razie trudności lub pytań, zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią, która pomoże samodzielnie przygotować ofertę lub sporządzi ją na zlecenie Klienta.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również