Benefia AC - Pakiet Dealerski - jak wygląda oferta?

Benefia AC - Pakiet Dealerski - jak wygląda oferta?

Przedmiotem ubezpieczenia w Auto Casco od Benefia mogą być samochody, których wiek nie przekracza 15 lat. Jeżeli posiadamy starsze auto, Ubezpieczyciel musi wyrazić zgodę na objęcie ochroną takiego pojazdu. Gdy chcemy ubezpieczyć dodatkowo wyposażenie samochodu, musimy uwzględnić to w kalkulacji, a suma ubezpieczenia elementów dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości sumy ubezpieczenia naszego auta. Za takie rozszerzenie musimy dodatkowo zapłacić.

Zakres terytorialny ochrony i ubezpieczenia AC Benefia

Auto Casco swoim zakresem terytorialnym obejmuje kraje Europy, w tym także na teren Maroka, Tunezji, Izraela, czy Iranu. Zakres ubezpieczenia dotyczy szkód na skutek zderzenia z innym pojazdem, przedmiotem, osobami, czy zwierzętami. Dotyczy również działań osób trzecich. Uzyskamy odszkodowanie, gdy wystąpi powódź, zatopienia, gradobicie, czy inne działanie sił przyrody. Ochrona uwzględnia pożar, czy nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego, a także utratę pojazdu.

W zależności od wartości samochodu, Klient musi przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (do 150 000 PLN – jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, 150 000 PLN – 350 000 PLN – 2 różne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, powyżej 350 000 PLN – minimum dwa różne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, w tym jedno zabezpieczająco-lokalizacyjne z monitoringiem). Auto Casco w Pakiecie Dealerskim posiada możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o zwrot kosztów poniesionych w skutek zdarzenia, holowanie pojazdu do warsztatu, korzystanie z auta zastępczego do 7 dni. Suma ubezpieczenia w tym rozszerzeniu wynosi 2 000 PLN. 

Wyłączenia odpowiedzialności w Pakiecie Dealerskim Auto-Casco

Benefia nie poniesie odpowiedzialności za wyrządzone szkody, gdy Ubezpieczający ze sprawcą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, wyrządził szkodę umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa. Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności, gdy Ubezpieczający znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających. Jeżeli kierowca popełnił błędy techniczne lub taktyczne przy prowadzeniu pojazdu lub działanie miało znamiona aktów terroru nie otrzymamy zwrotu kosztów.

Benefia z AC Pakietu Dealerskiego nie wypłaci odszkodowania, gdy szkoda powstała wskutek reakcji jądrowych, promieniowania, czy skażenia promieniotwórczego, pojazd służył do popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa, stanowił własność innej osoby, samochód był w złym stanie technicznym przed wystąpieniem zdarzenia, był wyeksploatowany, czy wykonywany był transport paliwa lub innych substancji toksycznych, szkoda powstała na skutek wykonywania napraw i konserwacji pojazdów. Dodatkowo, ubezpieczeniem nie są objęte szkody, których wartość nie przekraczała 500 PLN.

Kradzież auta, a wypłata z ubezpieczenia AC Benefia

Kiedy zostanie nam skradzione auto, Ubezpieczyciel również stosuje wyłączenia odpowiedzialności, które w określonych sytuacjach zdejmują z niego obowiązek wypłaty odszkodowania (są zawarte w OWU). Nie otrzymamy rekompensaty finansowej, gdy pozostawimy w samochodzie kluczyki lub inne urządzenia umożliwiające uruchomienie pojazdu oraz niewłaściwie zabezpieczymy pojazd po jego opuszczeniu (wyłączone zabezpieczenia przeciwkradzieżowe). 

Nie otrzymamy odszkodowania, gdy nasz pojazd uczestniczy w wyścigach, rajdach, stanowi on rekwizyt, prowadzone są jazdy próbne, użytkowany jest zarobkowo, służy do nauki jazdy, jako TAXI, czy przystosowany jest do ruchu lewostronnego.

Sprawdź koszt Auto-Casco na Wygodnie.pl

Benefia posiada kilka różnych wariantów ubezpieczenia OC. Jeżeli nie robimy to przez dealera samochodowego, możemy spróbować sami wyliczyć wysokość składki OC. W tym wypadku warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczenia samochodowego AC, dostępnego na naszej stronie. W ofercie posiadamy również AC od Benefia. Gdyby wystąpiły trudności w przygotowaniu wyliczenia, zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią, która pomoże dobrać odpowiedni wariant ubezpieczenia.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Komentarze

Może zainteresuje Cię również