Ubezpieczeniowy słownik pojęć

UFG

Skrót od Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to instytucja, która zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, których sprawcami były osoby nie posiadające ważnego ubezpieczenia. UFG wypłaca środki również wtedy, gdy sprawca nie został ustalony.

Poza tym, fundusz zajmuje się kontrolą posiadania obowiązkowych ubezpieczeń, a także nakładaniem kart na nieubezpieczonych, którzy nie wykupili polisy. W szczególności dotyczy to osób posiadających samochód bez ubezpieczenia OC, jak i nieubezpieczonych rolników. Członkami tego funduszu są krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które wykonują działalność ubezpieczeniową na terenie Polski.

Wróć do słownika

Sprawdź koniecznie

OCSkładkaSzkodaUFG