Ubezpieczeniowy słownik pojęć

OC

To odpowiedzialność cywilna, która oznacza ponoszenie konsekwencji własnych działań lub osób trzecich. Celem tej odpowiedzialności jest ustalenie tego, w jaki sposób będzie wyglądała kwestia zadośćuczynienia pomiędzy sprawcą, a poszkodowanym.

Ubezpieczenie OC może mieć formę polisy obowiązkowej lub dobrowolnej. Ubezpieczenia obowiązkowe wynikają z ustaw, w których określone są wszelkie warunki ochrony. Poza ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, bardzo często dotyczą one OC zawodów podwyższonego ryzyka, czy OC rolnika. W formie dobrowolnej może zostać zawarte ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Wróć do słownika

Sprawdź koniecznie

OCSkładkaSzkodaUFG