Ubezpieczeniowy słownik pojęć

Składka

Kwota płatna jednorazowo za określony okres ochrony lub pobierana cyklicznie (np. w ubezpieczeniu na życie) w zamian za którą Ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie w razie wystąpienia szkody.

Składka może być rozłożona na raty. Może zostać wykonana rekalkulacja w sytuacji, gdy np. auto zmienia właściciela – wtedy nowemu nabywcy przyjdzie dopłacić do ubezpieczenia lub po złożeniu dyspozycji Zakład Ubezpieczeń wypłaci pozostałe środki.

Wróć do słownika

Sprawdź koniecznie

OCSkładkaSzkodaUFG