Ubezpieczeniowy słownik pojęć

Szkoda

Podstawowa przesłanka odpowiedzialności, która odnosi się do uszczerbku w dobrach i interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew własnej woli. Wyróżnia się dwa rodzaje szkód: na osobie lub na mieniu.

W przypadku mienia może to być uszczerbek w majątku, który dotyczy naruszenia prawa własności i innych praw powstałych w skutek rzeczywistej straty lub utraconych korzyści. Szkody osobowe to te, które wynikają z uszczerbku dotyczącego utraty dóbr osobistych, jak np. poniesione koszty leczenia, utrata zdolności zarobkowej, uszczerbki psychiczne, te związane z cierpieniem lub utratą przyjemności życia. Rekompensata za szkody majątkowe wypłacana jest w formie odszkodowania, natomiast w sytuacji doznania krzywdy przez Ubezpieczonego w postaci zadośćuczynienia.

Wróć do słownika

Sprawdź koniecznie

OCSkładkaSzkodaUFG