Zwrot składki OC po sprzedaży samochodu - kiedy nam przysługuje?

Zwrot składki OC po sprzedaży samochodu - kiedy nam przysługuje?

Sprzedajesz lub przekazujesz w akcie darowizny swoje auto i zastanawiasz się, kiedy może zostać zwrócona Tobie składka ubezpieczenia OC? W jakich okolicznościach nabywca najczęściej wypowiada umowę ubezpieczenia?

Prawa i obowiązki zbywcy i nabywcy a zwrot składki OC

Gdy sprzedajemy auto, po stronie sprzedającego i kupującego leżą pewne obowiązki wynikające z obowiązującego prawa. Jako zbywca samochodu, mamy obowiązek przekazania kupującemu auto polisę OC. Nie możemy od tak wypowiedzieć umowy ubezpieczenia OC, a sama sprzedaż samochodu nie umożliwia nam wypowiedzenia OC, aby nowy nabywca kupił nieubezpieczone auto. Co za tym idzie, w tej sytuacji nie możemy liczyć na zwrot składki OC po sprzedaży samochodu. Co ważne, umowa przekazana od zbywcy automatycznie nie przedłuża się po zakończeniu okresu ochrony.

Na zgłoszenie zbycia pojazdu do naszego Zakładu Ubezpieczeń mamy 14 dni, bo w innym przypadku to my przejmiemy odpowiedzialność za poniesione szkody z naszej polisy. Aby to zrobić, musimy wypełnić specjalny wniosek Ubezpieczyciela lub elektroniczny formularz i załączyć do niego umowę kupna sprzedaż samochodu (lub umowę darowizny, fakturę VAT itp.). Zbywca musi w ciągu 30 dni zgłosić ten fakt również w Wydziale Komunikacji. Po stronie nabywcy leży konieczność opłacenia akcyzy lub podatku PCC, który wynosi 2% wartości samochodu (Urząd Skarbowy dysponuje własnym systemem do oceniania wartości pojazdu, dlatego kwota wpisana w dokumencie sprzedaży nie jest zobowiązująca). Poza tym, nowy nabywca ma 30 dni na przerejestrowanie pojazdu. Za niedotrzymanie terminów grożą kary finansowe.

Zwrot OC po sprzedaży samochodu

To, czy otrzymamy zwrot kosztów polisy OC zależy tylko i wyłącznie od decyzji nowego nabywcy. Po jego stronie leży wybór, czy będzie chciał kontynuować ochronę, czy wypowiedzieć polisę OC. Zgodnie z nowymi zmiana, nabywca ma dowolność w podjęciu decyzji o rezygnacji z przekazanego przez sprzedającego ubezpieczenia OC. W sytuacji, kiedy np. wypowie umowę ubezpieczenia tydzień przed końcem okresu ubezpieczenia, również możemy otrzymać środki. 

Zwrot składki OC po sprzedaży samochodu jest wykonywany zazwyczaj przekazem pocztowym na wskazany adres lub za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy. W przypadku umowy darowizny, zwrot ten wygląda podobnie, jednak to darczyńca musi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC. 

W jakich sytuacjach nabywcy rezygnują z polisy OC zbywcy?

Jedną z najczęstszych przyczyn, kiedy nowi nabywcy rezygnują z ubezpieczenia OC jest wykonanie przez Zakład Ubezpieczeń rekalkulacji składki. W zależności od okoliczności, jakie mają miejsce (np. zbywca miał specjalne zniżki, miał lepszą historię ubezpieczeniową), nowy nabywca może stanąć przed koniecznością dopłacenia do polisy. W sytuacji, gdy nabywca miał lepsze zniżki niż zbywca, wtedy również Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wykonać zwrot składki OC po sprzedaży samochodu na rachunek zbywcy (różnicę w wysokości składki obliczoną na podstawie specjalnego współczynnika). 

Kolejną pobudką do wypowiedzenia OC przez nabywcę może być brak możliwości dokupienia dodatkowych ubezpieczeń w wybranym Zakładzie Ubezpieczeń (np. Autocasco, NNW, Assistance). Zdarzają się sytuacje, kiedy nowi nabywcy chcą do końca trwania okresu ochrony dokupić np. Assistance, bo często wyjeżdżają za granicę. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Wtedy zazwyczaj najłatwiejszą drogą do uzyskania pożądanego zakresu ochrony jest wypowiedzenie aktualnej polisy i zawarcie nowej z potrzebnymi rozszerzeniami. Wtedy również wykonywany jest zwrot składki OC dla zbywcy.

Sprzedaż samochodu a OC zwrot - czy tylko w tej sytuacji?

Zwrot składki przez firmę ubezpieczeniową nie następuje tylko po sprzedaży samochodu. Są one wykonywane często w sytuacji zawarcia podwójnego ubezpieczenia. Gdy rezygnujemy z jednej z polis, a ją opłaciliśmy, wtedy otrzymamy zwrot składki OC. Inną sytuacją może być zezłomowanie pojazdu, czy odstąpienie od umowy zawartej na odległość w ciągu 30 dni. 

Zwrot ubezpieczenia oblicza się na zasadzie proporcjonalności. Składkę dzieli się na ilość dni w roku, a następnie oblicza się wysokość środków do zwrotu na podstawie pozostałych dni do końca okresu ochrony ubezpieczenia, które nie zostały wykorzystane przez zbywcę, czy nabywcę. Jeżeli nie masz aktualnego ubezpieczenia OC, z pomocą przychodzi nasza porównywarka OC. W niej możesz sprawdzić aktualne ceny OC i kupić polisę na odległość.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również