Rekalkulacja składki OC

Rekalkulacja składki OC

Kiedy stajemy się nowymi właścicielami używanych samochodów i jednocześnie nie wypowiadamy aktualnie zawartej umowy ubezpieczenia OC, często spotykamy się z sytuacją, w której zakład ubezpieczeń żąda od nas dopłaty do ubezpieczenia lub zwraca nam pieniądze.Dlaczego tak się dzieje?

Rekalkulacja - co to jest?

Z rekalkulacją składki najczęściej spotykamy się przy umowie ubezpieczenia OC posiadaczów pojazdów mechanicznych. Rekalkulacja to proces ponownego przeliczenia wysokości składki, jaką przyjdzie dopłacić właścicielowi pojazdu za ubezpieczenie OC

Każdy właściciel pojazdu posiada inne doświadczenie za kierownicą. Wysokość składki OC warunkuje wiele czynników, takich jak: historia szkodowości, doświadczenie za kierownicą, posiadane zniżki, wiek kierowcy, czy miejscowość, którą zamieszkuje. 

Wyobraźmy sobie sytuację, że pierwszy właściciel w ostatnich latach nie miał szkody, posiada zniżki bonus malus, spore doświadczenie za kółkiem, jest w wieku 45 lat i mieszka w mniejszym mieście, gdzie dochodzi do niewielu szkód. Natomiast nowy właściciel ma 22 lata, w ostatnim roku miał 2 szkody, nie ma doświadczenia za kierownicą i mieszka w Warszawie. Gdy pierwszy właściciel za ubezpieczenie może zapłacić około 400-500 PLN, wysokość ubezpieczenia dla nowego posiadacza może wynosić około 2 500 PLN. Stąd Ubezpieczyciele ze szczególną uwagą podchodzą do tematu rekalkulacji składki.

Rekalkulacja składki OC - na czym polega?

Rekalkulacji dokonuje zakład ubezpieczeń. Na początku przeliczana jest wysokość składki OC dla nowego właściciela pojazdu. W następnym etapie uwzględniony zostaje dzień zmiany właściciela pojazdu, który widnieje w umowie kupna-sprzedaży pojazdu. Dzień przejęcia własności pojazdu dla nowego właściciela do końcu okresu ubezpieczenia to okres, w którym zostaje naliczona zwyżka lub zniżka ubezpieczenia.

Np. kupiliśmy samochód 1 września, który ma aktualną umowę ubezpieczenia, zawartą 1 marca. Poprzedni właściciela zapłacił za ubezpieczenie 500 PLN. Załóżmy, że taka oferta ubezpieczenia przygotowana dla nas wyniosła by 800 PLN – czyli o 300 PLN więcej. Do końca okresu umowy OC zostało 6 miesięcy, więc wtedy musimy dopłacić 150 PLN, jeżeli towarzystwo ubezpieczeń wykona rekalkulację (o ile nie zmieniła się ogólna taryfikacja zakładu ubezpieczeń – czyli np. ceny OC nie poszły ani do góry, ani w dół).

Rekalkulacji składki OC dokonuje się w kilku przypadkach:

  • sprzedaży samochodu
  • kolizji z udziałem kierowcy pozostającego w grupie większego ryzyka (młodzi posiadacze pojazdów mają wykonaną rekalkulację składki w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, gdy dojdzie do szkody)
  • poświadczenia nieprawdy o wysokości zniżek podczas zmiany ubezpieczyciela
  • zmiany przeznaczenia pojazdu (np. na taxi, do nauki prawa jazdy)

Rekalkulacja składki po zakupie auta

Art.31
2. W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku, gdy posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, jest obowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki.

Tak naprawdę, to od ubezpieczyciela zależy, czy dokona on automatycznej rekalkulacji składki po otrzymaniu informacji o tym, że samochód zmienił właściciela, czy nie. W interesie nabywcy leży zgłoszenie się do ubezpieczyciela, który na nowo obliczy składkę. Może się bowiem okazać, że zbywca pojazdu miał mniejsze zniżki, niż my.

Jak uniknąć rekalkulacji składki - czy to rozsądne?

Zakup pojazdu wiąże się ze sporym kosztami, dlatego też dodatkowa dopłata do ubezpieczenia jest dla nas irytująca. Czy można uniknąć rekalkulacji OC? Lepiej jej nie unikać. Każdy zbywca pojazdu ma obowiązek powiadomić zakład ubezpieczeń o sprzedaży samochodu. Nowy nabywca może wypowiedzieć aktualną umowę ubezpieczenia OC, jednak straci on ochronę i konieczne będzie wykupienie polisy w innym towarzystwie, aby uniknąć kary za brak ważnego ubezpieczenia. 

Przed zakupem pojazdu warto skorzystać z kalkulatora OC. Wtedy możemy sprawdzić, ile zapłacilibyśmy za ubezpieczenie danego auta, gdybyśmy byli jego właścicielami. Wtedy, w trakcie czynności związanych z zakupem pojazdu możemy sprawdzić, ile zapłacił poprzedni właściciel za ubezpieczenie (czy miał od nas większe zniżki) i orientacyjnie przygotować się na dopłatę lub zwrot kosztów – jeżeli wykonamy rekalkulację składki jako nowy nabywca i mamy pewność, że zakład ubezpieczeń zwróci nam różnicę.

Młodzi kierowcy, którzy są właścicielami auta nie unikną rekalkulacji. Kiedy dojdzie do szkody, zakład ubezpieczeń automatycznie przeliczy wysokość składki, ponieważ stanowią grupę największego ryzyka. W przypadku, kiedy zmieniamy przeznaczenie pojazdu, rekalkulacja składki to dla nas gwarancja tego, że w razie wystąpienia szkody otrzymamy odszkodowanie.

Rekalkulacja składki OC - gdzie mogę ją zgłosić?

Dziś, w dobie Internetu, zakłady ubezpieczeń umożliwiają załatwienie wszelkich formalności online. Na stronach większość Ubezpieczycieli znajdują się elektroniczne formularze, za pomocą których możemy zgłosić m. in. rekalkulację OC. Taki wniosek możemy również wysłać pocztą tradycyjną lub skontaktować się z Infolinią zakładu ubezpieczeń, która pomoże nam wyjaśnić, jak powinniśmy to prawidłowo zrobić. Warto również pamiętać, że jeżeli współwłaścicielem pojazdu staje się osoba, która ma lepsze zniżki i robimy na nią cesję umowy ubezpieczenia, możemy również złożyć dyspozycję zwrotu składki.

Rekalkulacja składki wybranych Ubezpieczycieli:

PZU - Formularz online

LINK4 - Formularz online

Generali - Formularz online

AXA - UNIQA - Formularz online

Euroins - Formularz online

Balcia - Formularz online

Wiener - Formularz online

Allianz - Formularz online

Aviva - Logowanie do konta

TUZ - Formularz online

Warta - Formularz online

HDI - Formularz online

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również