Masz pytania? Zadzwoń do nas

22 201 9001

Agenci dostępni w godzinach 9.00 - 17.00 (pon. - pt.)

lub zamów rozmowę

Rekalkulacja składki ubezpieczenia OC

Rekalkulacja składki ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Umowę zawieramy zazwyczaj na dwanaście miesięcy, natomiast składkę opłacamy najczęściej jednorazowo lub w dwóch ratach (w bardzo niewielu przypadkach w większej liczbie rat). I w tym momencie przestajemy się już martwić ubezpieczeniem. Nagle okazuje się, że musimy dopłacić lub, w tych przyjemniejszych okolicznościach, otrzymujemy zwrot części składki. Oznacza to, że doszło do rekalkulacji składki.

Rekalkulacji składki OC dokonuje się w kilku przypadkach:

  • sprzedaż samochodu;
  • kolizja z udziałem kierowcy pozostającego w grupie większego ryzyka powstania szkody;
  • poświadczenie nieprawdy o wysokości zniżek podczas zmiany ubezpieczyciela.

Art.31

2. W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może do-konać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego prze-szło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. Posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, jest obowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki.

Tak naprawdę, to od ubezpieczyciela zależy, czy dokona on automatycznej rekalkulacji składki po otrzymaniu informacji o tym, że samochód zmienił właściciela, czy nie. W interesie nabywcy leży zgłoszenie się do ubezpieczyciela, który na nowo obliczy składkę. Może się bowiem okazać, że zbywca pojazdu miał mniejsze zniżki, niż my.

Komentarze

Dodaj komentarz

Porady ubezpieczeniowe

Może zainteresuje Cię również