Zmiana właściciela pojazdu - co z ubezpieczeniem OC? Komunikat UKNF

Zmiana właściciela pojazdu - co z ubezpieczeniem OC? Komunikat UKNF

UKNF opublikował 11 lutego 2021 roku dwa komunikaty, które dotycząca zmiany właściciela pojazdu. Jeden z nich reguluje kwestie ubezpieczenia OC ppm, natomiast drugi określa właściwą interpretację art. 31 ust. 1 ustawy u ubezpieczeniach obowiązkowych.

Nabycie pojazdu - OC się nie wznowi automatycznie!

Dotychczas, kiedy kupiliśmy samochód, umowa ubezpieczenia przechodziła na nas z właściciela i przedłużała się automatycznie po upływie jej okresu ważności, aby zachować ciągłość OC. Ostatnie regulacje zmieniają tą kwestie. Kiedy kupimy samochód z ubezpieczeniem OC, jego umowa jest ważna tylko do końca okresu ubezpieczenia i nie ulega przedłużeniu – o to musi zadbać nowy właściciel.

Pomimo nowego obowiązku nabywcy pojazdu, takie rozwiązanie ma być korzystne dla posiadacza. Nowe regulacje umożliwiają nam również wypowiedzenie umowy OC w trybie natychmiastowym (bez oczekiwania do końcu okresu ubezpieczenia), co pozwoli nam znaleźć korzystniejsza ofertę ubezpieczenia OC). 

Warto pamiętać, że w przypadku zmiany właściciela pojazdu, Ubezpieczyciel może wykonać rekalkulacji składki, w której to możemy dopłacić do aktualnego ubezpieczenia lub otrzymać zwrot środków z tytułu posiadania większych zniżek za bezszkodową jazdę.

Co ważne, przepisy te dotyczą również leasingobiorców, którzy korzystali z umowy leasingu, a dopiero co wykupili pojazd.

Opnia KNF - skąd taka zmiana?

W ocenie KNF zakłady ubezpieczeń postępowały jednakowo i z korzyścią dla klienta. Niektórzy Ubezpieczyciele automatycznie przedłużali umowy na kolejne 12 miesięcy, a także nie uwzględniali możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w trybie natychmiastowym. 

Klienci, którzy nabyli np. samochód z umową ubezpieczenia OC ważną jeszcze przez 12 miesięcy, niekiedy nie mieli możliwości jej wypowiedzenia. Zgłaszali oni do UKNFu swoje zażalenia, w których przedstawiali tańsze oferty ubezpieczenia niż te, które oferował im zakład ubezpieczeń. To wymusiło kontrolę w zakładach ubezpieczeń na przełomie października/listopada 2020 roku. Wyniki pokazały, że nie wszyscy ubezpieczyciele postępują jednakowo. W skutek tego wprowadzono zmiany.

Właściwa interpretacja art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Najczęściej napotykanym przykładem, który wymusił właściwą interpretację było nabycie pojazdu przez leasingobiorcę, kiedy kończył się okres umowy leasingu. Ubezpieczyciele nagminnie odmawiali uznania skuteczności złożonych wypowiedzeń. 

Art 31. Ust. 1 aktualnie określa kontynuowanie umowy ubezpieczenia tylko do końca jej okresu, bez możliwości aktualnego wznowienia się, a także umożliwia nabywcy wypowiedzenie umowy ubezpieczenia po zakupie w trybie natychmiastowym. Ważność tracą przepisy art. 28.

Art. 31 ust. 2 określa możliwość naliczenia dodatkowych zniżek/zwyżek dla nowego nabywcy w przypadku, kiedy nie wypowie on umowy. Artykuł określa również możliwość naliczenia dodatkowej zniżki/zwyżki za okres, w którym jeszcze trwała umowa ubezpieczenia (od momentu przeniesienia własności pojazdu na nowego nabywcę). Rekalkulacji składki może żądać zarówno zakład ubezpieczeń, jak i nowy nabywca.

Kupiłeś samochód? Uważaj na karę za brak OC!

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, dlatego jego brak skutkuje otrzymaniem kary od KNFu. Wysokość, jaką przyjdzie nam zapłacić jest uzależniona od okresu przez ile dni nie posiadaliśmy ważnej polisy. Od 1 do 3 dni wynosi 20% stawki podstawowej, od 4 do 14 dni 50% stawki podstawowej, natomiast powyżej 14 dni to 100% stawki podstawowej. 

Czynniki, które warunkują wysokość stawki podstawowej są uzależnione od wysokości pensji minimalnej w kraju. Drugim elementem warunkującym wysokość kary jest rodzaj pojazdu. W przypadku motocykla/motoroweru to 1/3 pensji minimalnej, natomiast samochodu osobowego to dwukrotna wartość pensji minimalnej. Posiadacze samochodów ciężarowych zapłacą potrójną minimalną wartość wynagrodzenia za pracę.

Gdzie znaleźć ubezpiecznie OC w niskiej cenie?

Kiedy kupisz nowe auto, warto sprawdzić cenę ubezpieczenia OC w wielu towarzystwach. Najszybszym narzędziem do sprawdzenia wysokości składki jest porównywarka ubezpieczeń, która po wpisaniu kilku danych dotyczących pojazdu oraz posiadacza dokona symulacji i wyliczy kwotę, jaką przyjdzie nam zapłacić za ubezpieczenie OC. 

Na naszej stronie jest dostępny kalkulator ubezpieczenia OC, a także ubezpieczenia OC/AC. Skorzystaj z możliwości porównania ofert kilku towarzystw.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również