Klasa palności w ubezpieczeniu nieruchomości

Klasa palności w ubezpieczeniu nieruchomości

Czym jest pojęcie klasy palności budynku? Jakie klasy wyróżniamy i co one oznaczają? W jaki sposób kształtują cenę za ubezpieczenie i czy budynki klasy palnej da się ubezpieczyć?

Pojęcie klasy palności budynku. Co ono oznacza?

Na przestrzeni lat, na podstawie doświadczenia ze szkodami pożarowymi, towarzystwa ubezpieczeniowe wypracowały własne teorie dotyczące przyczyn powstania pożarów oraz podatności materiałów budowlanych na pożar i szybkość jego rozprzestrzeniania się. W związku z tym budynki i budowle sklasyfikowane zostały pod kątem palności, czyli tego, z czego są zbudowane i jakie mają dachy. 

Dotyczy to ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych – klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Dla budynków i budowli wprowadzone zostały klasy palności. Budynki podzielone zostały na te, co się mogą spalić szybciej i te które mogą się spalić wolniej lub są bardziej odporne na pożar. Wśród klas palności wyróżnia się więc budynki palne i niepalne lub budynki w I klasie palności i budynki w II klasie palności. Przy podziale klas bierze się zazwyczaj pod uwagę dwa elementy – konstrukcję nośną (ściany zewnętrzne budynku i jego pokrycie dachowe).

I klasa palności - budynki niepalne

Budynki zaklasyfikowane do I klasy palności (tych, które są mniej podatne na pożar) to budynki murowane, wybudowane z zastosowaniem technologii opartej na cegłach, pustakach, betonie, bloczkach gazobetonowych lub kamieniach. Chodzi tu przede wszystkim o konstrukcję nośną ze ścianami zewnętrznymi. 

Drugim elementem konstrukcyjnym budynku, który decyduje o klasie palności jest dach, a w zasadzie to, co leży na dachu. Tak więc jako niepalne traktowane są dachówki ceramiczne, dachówki betonowe (cementowe), blachodachówki, eternit oraz gont łupkowy. Trzeba też zwrócić tu uwagę, że więźba dachowa, która najczęściej jest drewniana, nie wpływa na palność budynku. Jeżeli więc jesteśmy posiadaczami domu zbudowanego z cegły, na dachu którego leży dachówka ceramiczna, możemy być pewni, że mamy budynek zakwalifikowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe do I klasy palności.

II klasa palności - budynki palne

Jeżeli mamy do czynienia z budynkiem wykonanym z drewna (konstrukcja nośna i ściany zewnętrzne) lub z elementów drewnianych – jak np. domki tzw. kanadyjskie, to jest to już sygnał, że taki budynek na pewno traktowany będzie jako budynek palny, czyli sklasyfikowany do II klasy palności. 

Bardzo ważnym elementem będzie tu pokrycie dachowe. Jeżeli na dachu będziemy mieli dachówkę ceramiczną, cementową lub blachodachówkę, to w większości firm ubezpieczeniowych będzie można ubezpieczyć taki budynek, ale jako palny, czyli w II klasie palności. 

Sprawa się komplikuje w sytuacji, kiedy na dachu leży materiał palny – trzcina, gont drewniany, gont bitumiczny lub tylko papa na podłożu z desek. W tej sytuacji ubezpieczyciele w większości bardzo ostrożnie podchodzą do ubezpieczenia i wręcz często odmawiają zawarcia umowy ubezpieczenia lub stawiają bardzo restrykcyjne wymogi w kwestii zabezpieczeń takiego budynku przed pożarem.

Klasa palności a składka za ubezpieczenie

Z reguły wszystkie taryfy w towarzystwach ubezpieczeniowych są skonstruowane w ten sposób, że odnoszą się do budynków zakwalifikowanych do I klasy palności. Pozostałe budynki – o ile w ogóle będzie można je ubezpieczyć – będą potraktowane określoną zwyżką za wyższe ryzyko powstania pożaru. Zwyżki są bardzo zróżnicowane i uzależnione od polityki danego Ubezpieczyciela. Niemniej jednak trzeba się liczyć ze składką wyższą nawet o 100% w stosunku do składki za ubezpieczenie obiektu niepalnego.

Jak ubezpieczyć dom należący do II klasy palności?

Jeżeli jesteśmy posiadaczami domu drewnianego i zdecydowaliśmy się na jego ubezpieczenie, to poprośmy pośrednika aby poszukał nam dobrej oferty. Pamiętajmy jednak, że dobra oferta nie oznacza, że ma być dobra tylko cenowo. Najtańsze nie zawsze oznacza najlepsze. Ważny jest też zakres ubezpieczenia czyli od jakich zdarzeń będzie chroniła nas polisa. Jeśli jednak będziemy chcieli ubezpieczyć dom drewniany z dachem pokrytym materiałem palnym, to niestety dużego wyboru ofert na rynku nie możemy się spodziewać. Dobrze, jeśli któreś z towarzystw w ogóle zechce nas ubezpieczyć. 

Kalkulator ubezpieczenia domu na Wygodnie.pl

Nasz kalkulator ubezpieczenia domu zawiera możliwość uwzględnienia klasy palności budynku na etapie wyliczania składki. Wystarczy zaznaczyć, że nasz budynek jest palny, a następnie określić jakie posiada on pokrycie dachowe (np. gont drewniany, czy słomę). Posiadamy w swojej ofercie produkty, które umożliwiają ubezpieczyć budynki palne, a w tym sprawdzić jak kształtuje się cena ubezpieczenia takiego budynku.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również