Budowla w ubezpieczeniach majątkowych

Budowla w ubezpieczeniach majątkowych

Ubezpieczając dom jednorodzinny, zastanawiamy się czasem co jeszcze, poza domem i jego wyposażeniem warto ubezpieczyć. Dom ogrodziliśmy płotem, na działce postawiliśmy altanę, grill, huśtawkę i domek na narzędzia. Zamontowaliśmy na ziemi panele fotowoltaiczne, bo dach nie dawał dobrego nasłonecznienia. Czy można to również w jakiś sposób ubezpieczyć? A jeśli można, to jak to zrobić?

Budowla - definicja

Ubezpieczyciele najczęściej dają możliwość objęcia ochroną różnych obiektów znajdujących się w obrębie domu, ale różnie nazywają dane przedmioty ubezpieczenia. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia pojawia się pojęcie budowli lub obiektu małej architektury ogrodowej. Co to jest budowla?

Wg ustawy Prawo Budowlane, budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Budowlą, zgodnie z ustawą, będą więc drogi, place, mosty, maszty wolnostojące, pomniki, zbiorniki, konstrukcje ziemne i inne tego typu obiekty. Wiemy zatem, co to jest budowla. Jakie są różnice pomiędzy definicją budynku i obiektu małej architektury ogrodowej?

Budowla a obiekty małej architektury

Ustawa oddzielnie definiuje obiekty małej architektury, do których zalicza się w szczególności: kapliczki, krzyże przydrożne, obiekty służące rekreacji codziennej jak: piaskownice, huśtawki, fontanny, grille, śmietniki, płoty, altanki.

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej łączą te dwa pojęcia i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wprowadza się zamiennie pojęcie budowla lub obiekt małej architektury. Właśnie w tych definicjach zawierają się wszelkiego rodzaju obiekty znajdujące się na działce. Należy jednak pamiętać, że te przedmioty takie jak mała architektura ogrodowa może być ubezpieczona jako dodatek do ubezpieczenia domu i tylko, gdy postawiona jest w obrębie ubezpieczanej nieruchomości.  

Kolejnym ważnym elementem determinującym możliwość ubezpieczenia obiektów małej architektury jest fakt trwałego przytwierdzenia do podłoża, na którym stoi. Co ciekawe, Prawo Budowlane nie definiuje pojęcia trwałego przytwierdzenia do podłoża, a i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia próżno szukać takiej definicji. Przyjęło się więc uważać, że obiekt trwale przymocowany do podłoża to taki, który postawiony jest na fundamentach lub jest na stałe wkopany w grunt. 

Niektórzy z ubezpieczycieli nie stawiają warunku, że obiekt jak mała architektura ogrodowa musi być trwale związany z gruntem. Warto na ten element zwrócić uwagę jeśli chcemy mieć ubezpieczoną altankę postawioną bezpośrednio na ziemi.

Budynek a budowla

Klienci zastanawiają się czasem, czym jest budynek i czym się różni budynek od budowla. I tu z pomocą przyjdzie ustawa Prawo Budowlane mówiąca, że budynkiem jest obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, a także ściany. 

Budynkiem będzie więc dom mieszkalny oraz inne tego typu konstrukcje, jak np. garaż, stodoła, kurnik, warsztat. Różnica między budynkiem, a budowlą polega przede wszystkim na tym, że budowla nie posiada ścian i nie jest wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. W budowlach często też nie ma dachu, choć akurat ten warunek nie musi być spełniony. Altana posiada dach, ale nie jest budynkiem tylko budowlą. Tak najprościej rozróżnić budynek a budowle.

Ubezpieczenie budowli i obiektów małej architektury

Reasumując: umiejscowione na działce ubezpieczanego domu obiekty takie jak: altanka, grill, płot, brama, pergola, fontanna, fotowoltaika stojąca na ziemi, huśtawki, zbiornik gazu LPG, maszt, ławka i inne podobne elementy mogą być ubezpieczone jako budowle lub obiekty małej architektury – w zależności od definicji znajdującej się w zapisach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Kluczowa do wyceny ubezpieczenia domu i mieszkania będzie suma ubezpieczenia powyższych elementów. Cenę można sprawdzić w kalkulatorze ubezpieczenia domu lub mieszkania na Wygodnie.pl. Wykupując ubezpieczenie, najpierw ustalamy odpowiednią dla nas sumę ubezpieczenia, a następnie kiedy wyświetli nam się lista ofert, musimy sprawdzić w OWU, czy przedmiot znajdujący się na naszej posesji jest definiowany przez wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe jako budowla lub obiekt małej architektury.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również