Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – najważniejsze informacje

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – najważniejsze informacje

Każda osoba opłacająca składki na ubezpieczenie zdrowotne ma dostęp do podstawowych świadczeń medycznych. Obejmują one dostęp nie tylko do lekarzy pierwszego kontaktu, ale również dostęp do specjalistów. Problem w tym, że standardowa opieka medyczna oznacza najczęściej długi czas oczekiwania w kolejkach. Alternatywą dla tego rozwiązania jest dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, ponad 1,85 mln Polaków wybrało dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Biorąc pod uwagę fakt, że średni czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne wynosi 3 miesiące, nie ma się czemu dziwić. Człowieka dotykają bowiem takie schorzenia, które wymagają natychmiastowej konsultacji pozwalającej na szybkie podjęcie leczenia.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – na czym to polega?

Prywatna polisa zdrowotna to odpłatne dodatkowe ubezpieczenie będące dopełnieniem standardowego ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Taka polisa oferowana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wykupując dodatkową polisę, można uzyskać szybszy dostęp do lekarzy POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) oraz lekarzy specjalistów.

Wysokość składki uzależniona jest od wybranego pakietu.

Rodzaje dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych wyróżniać można kilka rodzajów dodatkowych polis zdrowotnych, różniących się zakresem.

  • Ubezpieczenie ambulatoryjne – daje możliwość korzystania z konsultacji lekarskich (także specjalistów), wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych (wskazanych w umowie).
  • Ubezpieczenie szpitalne – zapewnia szybki dostęp do leczenia szpitalnego. W zależności od wybranego pakietu, obejmuje 70-250 procedur (typy zabiegów i operacji określa umowa).
  • Assistance medyczny – stanowi uzupełnienie wariantu ambulatoryjnego i szpitalnego. Może obejmować takie zdarzenia jak: pomoc w prowadzeniu domu np. po powrocie ze szpitala, asystę medyczną podczas transportu do miejsca zamieszkania, opiekę nad dziećmi w razie hospitalizacji ich opiekuna, itp.
  • Ubezpieczenie lekowe – jego istotą jest zmniejszenie wydatków na leki poprzez dofinansowanie w ramach zawartej polisy. Dzięki temu można obniżyć wydatki w aptece nawet o 80 proc.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne – najważniejsze korzyści

Chociaż dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne stanowi dodatkowy koszt, jest to rozwiązanie charakteryzujące się wieloma zaletami.

Do najważniejszych korzyści zaliczyć można:

  • wyższy standard usług medycznych
  • dostęp do lekarza spoza sieci przychodni
  • krótszy czas oczekiwania na wizytę – bardzo często termin do specjalisty wyznaczany jest „z dnia na dzień”
  • dostęp do nowocześniejszej aparatury
  • stosowanie bardziej nowoczesnych procedur.

Jeżeli więc denerwują cię kolejki w przychodniach przyjmujących pacjentów w ramach NFZ, ubezpieczenie zdrowotne dodatkowe to rozwiązanie warte zainteresowania. Wystarczy sprawdzić ofertę poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać opcję dostosowaną do potrzeb oraz oczekiwań.

Może zainteresuje Cię również