Compensa OC/AC - oferta Ubezpieczyciela

Compensa OC/AC - oferta Ubezpieczyciela

Chciałbyś zawrzeć umowę ubezpieczenia OC/AC z Compensa? W tym artykule omawiamy szczegółowo ofertę Ubezpieczyciela dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjnych, a także przedstawiamy poszczególne warianty.

Compensa - OC z możliwością doboru rozszerzeń

Warunki i zakres ubezpieczenia OC definiuje ustawa. Compensa w ramach zakupu polisy oferuje swoim Klientom w gratisie ubezpieczenie Zielonej Karty. Samo ubezpieczenie OC w Compensa możemy rozszerzyć o tzw. Bezpośrednią Likwidację Szkód. Ochroną zostają objęte uszkodzenia samochodu, koszty holowania oraz wynajęcie samochodu zastępczego. 

Zakład udzieli pomocy, jeżeli zdarzenie miało miejsce na terenie RP, brały w nim udział tylko dwa pojazdy lub doszło do zderzenia ze zwierzęciem lub człowiekiem. BLS do ubezpieczenia samochodu OC od Compensa można dobrać w dowolnym momencie, do końca okresu ochrony polisy.

AC Compensa i dodatkowe ubezpieczenia

Autocasco w Compensa jest dostępne w 3 wariantach: serwisowym, „warsztat partnerski” oraz kosztorysowym. Przedmiot ubezpieczenia stanowi pojazd wraz z jego wyposażeniem podstawowym. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia AC możemy dodatkowo objąć ochroną wyposażenie dodatkowe (do 6 miesięcy przed zakończeniem okresu ochrony). Za takie mienie uważa się np. fotelik dla dziecka, panel radiowy, telefon komórkowy z osprzętem, czy bagażnik zewnętrzny.

Suma ubezpieczenia na parkowanie pojazdu w trakcie wystąpienia szkody wynosi 1 000 PLN. „Wariant partnerski” ubezpieczenia autocasco uwzględnia w zakresie ochrony usługę „door to door”. W ramach świadczonych usług przez taki warsztat, w limicie do 100 km, zakład ubezpieczeń może podstawić nam samochód zastępczy, odebrać go, czy przywieźć naprawiony pojazd. Pojemność silnika wynajętego samochodu nie może przekroczyć 2000 cm³.

Wyłączenia odpowiedzialności w Autocasco Compensy

Zakład Ubezpieczeń wyłącza z zakresu ochrony szkody dotyczące wymiany kluczyków, czy urządzeń służących do otwarcia pojazdu, powstałych w następstwie awarii samochodu, szkód eksploatacyjnych, z tytułu następstw utraty paliwa (czyli np. poprzez przebicie zbiornika), powstałych na skutek korozji, oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych lub pogorszenia się stanu technicznego pojazdu wskutek długiego postoju, z tytułu utraty płynów eksploatacyjnych, uszkodzenia ogumienia i następstw tych uszkodzeń do kwoty 500 PLN, zassania cieczy przez silnik, a także dotyczących uszkodzeń szyby czołowej, przez bezprawne włączenie przedmiotu ubezpieczenia do swojego majątku, powstałe w następstwie kradzieży na terenie Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy oraz jeżeli do kradzieży doszło na skutek niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu, jego opuszczenia, pozostawienia kluczyków/dokumentów, przez rażące niedbalstwo, niewłączenie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

Jeżeli ubezpieczenie zostało zawarte na okres krótszy niż rok, w ogóle nie działa ubezpieczenie od kradzieży samochodu. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci nam, gdy do szkody dojdzie, jeżeli pojazd jest używany jako rekwizyt, służy do jazd próbnych, testowych, rajdów, jazd treningowych, konkursowych, do nauki jazdy, wykorzystywany jest zarobkowo, jako taksówka, przewozi przesyłki kurierskie, świadczy usługi holownicze. Szkody poniżej wartości 500 PLN również nie będą uwzględniane. 

Udziały własne w ubezpieczeniu Compensa AC

W AC Compensa występuje tzw. „Udział własny standardowy” i wynosi on 2% sumy ubezpieczenia, ale nie mniej niż 700 PLN. Oznacza to, że jeżeli nasz samochód jest wyceniony na kwotę 50 000 PLN, to udział własny wyniesie 1 000 PLN. Pojazdy o DMC do 750kg oraz przyczepy kempingowe mają oddzielną sumę udziału własnego wynoszącą 700 PLN.

Gdy w momencie zdarzenia się szkodę spowoduje osoba poniżej 28 roku życia, udział własny wynosi 1 500 PLN. Dodatkowo, Compensa określa następujące progi we wskaźniku zużycia eksploatacyjnego (15% do roku, 30% 1 – 3 lata, 45% 3 – 5 lat, 55% 5-8 lat, 65% powyżej 8 lat). W praktyce oznacza to, że jeżeli użytkujemy pojazd np. 3,5 roku, to rekompensata za części alternatywne, które zostały użyte podczas naprawy zostanie pomniejszona o 45%. Załóżmy, że części kosztowały 4 500 PLN – więc Ubezpieczyciel wypłaci nam 2 025 PLN. Wskaźnik ten występuje tylko w wariancie kosztorysowym.

Dodatkowe rozszerzenia AC Compensa - GAP

Jeżeli wykupimy już Autocasco Compensa, to mamy możliwość doboru dodatkowego ubezpieczenia GAP, ubezpieczenia bagażu, oklejenia pojazdu, czy akcesoriów motocyklowych. Umowę ubezpieczenia GAP do AC możemy zawrzeć w dwóch wariantach: GAP AutoCasco oraz GAP Fakturowy.

Przy wariancie GAP AutoCasco suma ubezpieczenia jest ustalana na polisie, natomiast w GAP Fakturowym, suma ta jest wskazana w dokumencie sprzedaży pojazdu. Wartość początkowa samochodu nie może przekroczyć 105% wartości pojazdu. Umowa zawierana jest na 3 lata – i przez ten czas nasz samochód jest ubezpieczony w wartości początkowej, która nie ulega zmniejszeniu przez okres ubezpieczenia wraz ze zwrostem wieku pojazdu.

Ubezpieczenie bagażu oferowane z Autocasco

Decydując się na dobór ubezpieczenia bagażu przy Autocasco, ochronę zapewniamy naszemu mieniu przewożonemu w pojeździe. Zakres ubezpieczenia dotyczy zniszczenia lub uszkodzenia bagażu, a także jego kradzieży. Taki bagaż może znajdować się w dowolnej lokalizacji w pojeździe. Okres umowy ubezpieczenia AC to czas, w którym może działać ubezpieczenie bagażu. 

Wyłączone z zakresu ochrony zostały dzieła sztuki, antyki, broń, prototypy broni, boksy dachowe, znaki pieniężne, czeki, należności do inaksa, weksle, karty płatnicze, kredytowe, debetowe, złoto, srebro, platyna, kamienie szlachetne, perły, bursztyny, karty telefoniczne, karty do telefonów, druki ścisłego zarachowania, bony towarowe, bilety. W ubezpieczeniu występuje udział własny w wysokości 200 PLN. 

Oklejenia pojazdu i akcesoria motocyklowe w AC Compensa

To jedno z ciekawszych rozszerzeń ubezpieczenia, które dotyczy naklejek reklamowych. Ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie, kiedy naklejki ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu. Z zakresu ubezpieczenia zostały wyłączone oklejenia plandek, folie magnetyczne, naklejki na szybie czołowej i przednich bocznych, a także te dotyczące rejestracji pojazdu. Ubezpieczenie działa, jeżeli szkody przekroczą wartość 200 PLN. 

Gdy posiadamy motocykl, wraz z ubezpieczeniem AC możemy ubezpieczyć nasze akcesoria motocyklowe, takie jak kask, kurtkę, spodnie, buty, rękawice, kombinezon, kufry, sakwy i tank bagi. Zakres terytorialny w przypadku obydwu rozszerzeń jest zgodny z tym z umowy AC. Ubezpieczenie dostępne jest przy zawieraniu AC na motocykl. Odszkodowanie otrzymamy na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia akcesoriów. Ubezpieczyciel umieścił w ubezpieczeniu wskaźnik zużycia eksploatacyjnego, o który pomniejsza się wartość wypłaconego odszkodowania (gdy akcesoria mają do 1 roku – pomniejszone zostaje odszkodowanie o 15%, 1-3 lata – 25%, 3-5 lat – 35%, 5-8 lat – 45%, powyżej 8 lat – 55%).

Gdzie mogę kupić ubezpieczenie Compensa?

Produkty Compensy nie są dostępne online, ponieważ Ubezpieczyciel oferuje całkowicie inne produkty w ramach porównywarki ubezpieczenia Beesafe. Jednak, gdyby chcieli poznać Państwo ofertę ubezpieczenia samochodu, czy motocykla, to zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią, która przygotuje specjalną ofertę w oparciu o Państwa potrzeby. 

Gdyby jednak zależało Państwu na sprawdzenie oferty ubezpieczenia OC w Internecie, to zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora ubezpieczenia samochodu, w którym można porównać oferty najpopularniejszych Ubezpieczycieli w Polsce. W 3 minuty możemy wykonać symulację ubezpieczenia, gdzie mamy możliwość zakupu wybranej oferty lub zapisanie jej w postaci linku na przyszłość.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również