Polisa na życie - na co zwrócić uwagę

Polisa na życie - na co zwrócić uwagę

Wybór polisy na życie nie jest łatwy. Jest to ubezpieczenie, od którego w ogromnej mierze zależy przyszłości naszych bliskich, dlatego musimy naprawdę starannie dobrać wszystkie parametry polisy tak, aby po naszej śmierci, przyszłość bliskich nam osób została zabezpieczona. W tym celu, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych aspektów:

    1. Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to kwota, jaka zostanie wypłacona naszym bliskim po naszej śmierci. Ważne jest aby była to kwota w takiej wysokości, która zapewni naszej rodzinie podobny standard życia przez określony czas (np. 10 lat). Od sumy ubezpieczenia zależy również składka, którą będziemy opłacać przez kolejne lata.

    1. Terminowo czy bezterminowo?

Umowę ubezpieczenia na życie możemy podpisać terminowo lub bezterminowo. W pierwszym przypadku polisa obowiązuje przez określony czas (np. 5, 10 lat) i później możemy ją przedłużyć lub zakończyć. Terminowa polisa zazwyczaj wymaga niższych składek i tym kusi klientów, jednak należy liczyć się z faktem, że po każdym przedłużeniu polisy składka będzie wyższa i w pewnym momencie może zbyt bardzo obciążyć nasz budżet. Z kolei polisa bezterminowa ma wyższe składki na samym starcie, jednak są one stałe, a więc od początku wiemy, jak duży wysiłek finansowy będzie musiał podjąć nasz domowy budżet.

    1. Zakres wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela

To niezwykle ważny element każdej polisy. Najprościej mówiąc, jest to lista sytuacji, w których suma ubezpieczenia nie zostanie wypłacona naszym bliskim. Ubezpieczyciel może na przykład zastrzec, że odszkodowanie nie przysługuje w sytuacji, gdy ubezpieczony umrze z przyczyn naturalnych.

    1. Nieszczęśliwy wypadek czy śmierć w każdych okolicznościach

Niektóre polisy obejmują jedynie ubezpieczenie w przypadku, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku, np. drogowego. Jest to polisa, która znacznie słabiej zabezpiecza naszych bliskich, ponieważ zakres ochrony jest niezwykle wąski.

Może zainteresuje Cię również