Otwarty Fundusz Emerytalny - co to jest?

Otwarty Fundusz Emerytalny - co to jest?

Zastanawiasz się czym są fundusze emerytalne? Sprawdź podstawowe informacje na temat OFE.

Fundusz emerytalny - co to takiego?

Często spotykamy się z pojęciami takimi jak OFE, czy fundusz emerytalny. Czym on właściwie jest? Najprościej rzecz ujmując to wydzielone pieniądze do inwestowania w naszą emeryturę. Wyróżniamy otwarte fundusze emerytalne oraz pracownicze. Szczegóły dotyczące istoty takich funduszy znajdziemy w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Filary systemu emerytalnego - jakie wyróżniamy?

Każdy z nas marzy o godziwej starości i emeryturze zapewniającej podstawowe potrzeby. Często marzenia te, choć nie są wygórowane, rozbijają się z rzeczywistością. 

Wyróżniamy kilka filarów systemów emerytalnych:

  • I filar - ZUS
  • II filar - OFE
  • III filar - Inne sposoby oszczędzania na emeryturę, np. polisy ubezpieczeniowe kapitałowe

Aby zmaksymalizować możliwość oszczędzania na emerytury, stworzono OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny.

Otwartym Funduszu Emerytalnym - jak działa?

Do OFE pieniądze przekazywane są przez ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych i w tym filarze nie możemy dopłacać do składki emerytalnej sami. Kwota zebrana na rachunku Otwartego Funduszu Emerytalnego zostanie w przyszłości powiększona o zyski powstające na przestrzeni lat w efekcie inwestowania składek, a następnie pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku OFE. Tak osiągnięty kapitał będzie kwotą wyjściową do wypłaty emerytury.

Wybierając fundusz OFE powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na stabilność danej instytucji na rynku. Znacznie mniej istotne są wyniki inwestycyjne z ostatniego roku, ważniejsze są średnie osiągnięcia. Na przykład firma, która w ostatnim roku zajmowała pierwsze miejsce w wynikach inwestycyjnych nie jest lepszym wyborem niż firma, która co prawda w poprzednim roku zajęła drugie miejsce, ale przez kilka lat była na pierwszej pozycji.

Drugą bardzo ważną kwestią jest strategia inwestycyjna, czyli plan, jakie akcje będzie podejmować dana instytucja, jakich zysków się spodziewa oraz jakie będzie to miało konsekwencje dla członków tego OFE.

Temat OFE może wydawać się skomplikowany, jednak nie możemy od niego uciekać. Wszystkie osoby urodzone po 31.12.1968 mają obowiązek posiadania drugiego filara systemu emerytalnego. Jeśli nie dokonamy wyboru sami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrobi to za nas w drodze losowania. Może będziemy mieli szczęście i trafimy na stabilną firmę o wysokich wynikach inwestycyjnych, a może nie. Nie powinniśmy pozostawiać tak ważnej kwestii losowi.

Likwidacja OFE - nowa reforma

Ostatnio dość często słyszymy, że czeka OFE likwidacja. W jaki sposób wpływa to na nasze finanse? Oznacza to, że środki zgromadzone na naszym koncie będą musiały zostać przekazane np. na IKE (indywidualne konta emerytalne). Likwidacja OFE i przeniesienie środków wiąże się z pobraniem opłaty przekształceniowej, która wyniesie 15% od wysokości posiadanych środków na rachunkach. Będzie również możliwość przełożenia swoich środków do ZUSu, ale musimy sami o to zadbać, bo opcją domyślną jest przeniesienie środków na IKE.

Pracowniczy fundusz emerytalny

Istnieją również pracownicze programy, które pomagają nam zaoszczędzić pieniądze na emeryturę. Są one dobrowolne. W praktyce oznacza to, że możemy do nich przystąpić, jeśli nasza firma założyła taki fundusz i jeżeli sami chcemy do niego przystąpić. PPE to III filar systemu emerytalnego. Aby przystąpić do takiego programu musimy spełniać kilka warunków, które są zawarte w umowie zakładowej naszego pracodawcy (np. musimy mieć umowę o pracę, przepracowany pewien okres czasu). Istnieją również PPK, które od pewnego czasu stały się obowiązkowe dla pracodawców, jednak pracownik może wyrazić swoją wolę przystąpienia do programu (członkostwo nie jest obowiązkowe).

W trakcie przystąpienia do funduszu, mamy do wyboru kilka ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które charakteryzują się różnym stopniem ryzyka inwestycyjnego. Mogą to być warianty zrównoważone, czyli takie w których odnotowywany jest stały wzrost środków bez ponoszenia dużego ryzyka. Są również takie, które stosują agresywną politykę inwestycyjną i decydując się na przekazanie naszych pieniędzy na taki fundusz możemy zarobić więcej niż w stabilnym programie, ale ponosimy również ryzyko strat inwestycyjnych z naszego funduszu emerytalnego.

Pieniądze z takiego funduszu możemy wypłacić, kiedy przejdziemy na emeryturę (szczegółowe warunki znajdziemy w umowie zakładowej) lub kiedy zakończymy naszą współprace z obecnym pracodawcą. Wtedy, kwota zgromadzona przez nas zostanie pomniejszona o stopę procentową, ustaloną w umowie.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również