Umowa darowizny ciągnika - wzór

Umowa darowizny ciągnika - wzór

Chcesz podarować swój ciągnik dziecku? Potrzebna będzie odpowiednio przygotowana umowa darowizny ciągnika. W tym artykule opisujemy, co powinna zawierać taka umowa, załączamy przygotowany wzór, a także opowiemy, gdzie powinniśmy zgłosić ten fakt.

Jak napisać umowę darowizny ciągnika?

Kiedy przystępujemy do przygotowania takiego dokumentu, powinien on zawierać strony umowy. W tym przypadku, w umowie darowizny ciągnika mówimy o darczyńcy (osobie przekazującej ciągnik) oraz obdarowanym (czyli osobie, która otrzymuje ten przedmiot).

Dane, które powinniśmy zawrzeć w darowiźnie ciągnika rolniczego w odniesieniu do obu stron umowy, to:

  • Imiona i nazwiska lub nazwy firm
  • PESEL lub REGON i NIP obu stron
  • Adresy zameldowania
  • Rodzaje i numery dokumentów tożsamości
  • Dane kontaktowe

Ważne jest wyraźne rozdzielenie danych i określenie, że jedna z osób/firm w umowie będzie zwana w dalszej części darczyńcą, a kolejna obdarowanym. Ponadto, musimy wskazać miejsce i dzień podpisania umowy darowizny ciągnika. Gdyby Państwo chcieli skorzystać z gotowego wzoru umowy, poniżej umieszczamy link.

UMOWA DAROWIZNY CIĄGNIKA ROLNICZEGO - WZÓR

Umowa darowizny ciągnika rolniczego - przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest nasz ciągnik. W umowie darowizny ciągnika rolniczego powinniśmy dokładnie opisać jego markę, model, rok produkcji, numer silnika, numer ramy, numer rejestracyjny i ewentualnie przebieg.

Darczyńca musi dodatkowo oświadczyć przed obdarowanym, że przedmiot umowy jest jego własnością. Dodatkowo, określamy jego wartość słownie oraz liczbowo. Kluczowe jest wskazanie w umowie, że darczyńca przekazuje przedmiot umowy na własność obdarowanego bezpłatnie. Można również w umowie określić wysokość części darowizny – czasami zdarza się, że chcemy przekazać ten przedmiot w 50% jednemu dziecku, a w 50% kolejnemu.

Darowizna ciągnika rolniczego powinna również zawierać oświadczenie darczyńcy, że przedmiot jest wolny od obciążeń finansowych, praw osób trzecich, a także nie jest obiektem żadnego postępowania.

Na końcu, umowa darowizny ciągnika powinna zawierać paragrafy, w których odnosimy się do Kodeksu Cywilnego w sprawach nieuregulowanych umową, a także informację, że każda ze stron otrzymała po jednym egzemplarzu umowy. Na koniec strony umowy musza złożyć czytelny podpis.

Gdzie zgłosić otrzymanie lub przekazanie darowizny?

Taki fakt powinniśmy zgłosić do Urzędu Skarbowego, wypełniając druk SD-Z2. Nie ma konieczności zgłaszania darowizny ciągnika rolniczego, kiedy wartość otrzymanej darowizny nie przekracza pierwszej grupy podatkowej i nie przekracza kwoty wolnej od podatku (aktualnie jest to 9 637 PLN). Musimy pamiętać o tym, że do aktu obdarowania zalicza się wszystkie przedmioty, które otrzymaliśmy jako darowizna od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat. 

Kiedy staniemy się już pełnoprawnymi posiadaczami ciągnika rolniczego, kolejnym niezbędnym etapem będzie jego rejestracja, a następnie zakup odpowiedniego OC traktora. Na naszej stronie mamy przygotowany specjalny formularz, za pomocą którego mogą Państwo poznać ofertę ubezpieczenia i zakupić je przez Internet.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również