Ubezpieczenie od utraty pracy – co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie od utraty pracy – co trzeba wiedzieć?

Nawet osoby pracujące na etacie z umową na czas nieokreślony nie mają gwarancji zatrudnienia. Pracodawca ma prawo wręczyć zwolnienie z pracy, zachowując odpowiedni okres wypowiedzenia. W takiej sytuacji ciekawym rozwiązaniem wydaje się być ubezpieczenie od utraty pracy. Kto, kiedy i na jakich warunkach może z niego skorzystać?

Ubezpieczenie od utraty pracy popularne jest przede wszystkim wśród osób posiadających na swoim koncie kredytowe zobowiązania. W wielu przypadkach to konieczność, pozwalająca np. zaciągnąć kredyt mieszkaniowy czy hipoteczny.

Ubezpieczenie od utraty pracy – zakres ochrony i wyłączenia

Istotą ubezpieczenia od utraty pracy jest wypłata świadczenia przez ubezpieczyciela wówczas, gdy osoba ubezpieczona straci miejsce zatrudnienia. Warto jednak mieć świadomość, że zakres ochrony ubezpieczeniowej to kwestia indywidualna konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Najczęściej jednak polisa oznacza spłatę zobowiązań kredytowych w momencie, gdy ubezpieczony straci pracę. Często jednak warunkiem jest wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy lub ewentualnie utrata pracy w ramach przeprowadzanych zwolnień grupowych. Oznacza to, że zwolnienie z własnej winy (np. zwolnienie dyscyplinarne lub zwolnienie związane ze zmianą pracy) oraz zwolnienie za porozumieniem strony mogą być podstawą do odmówienia wypłaty świadczenia.

Wyłączeniem może być objęta również utrata pracy w okresie pierwszych trzech miesięcy obowiązywania polisy (tyle najczęściej trwa umowa na okres próbny, po której następuje wypowiedzenie). Niekiedy okres karencji jest dłuższy, wynosząc nawet 6-9 miesięcy.

Warto przy tym podkreślić, że świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela nie obowiązuje do momentu znalezienia nowego zatrudnienia. Najczęściej spłata zobowiązań kredytowych ma miejsce przez okres 12 miesięcy od utraty pracy.

Ubezpieczenie od utraty pracy najczęściej w pakiecie

Przeglądając oferty towarzystw ubezpieczeniowych łatwo zauważyć, że ubezpieczenie utraty pracy nie jest dostępne jako samodzielny produkt. Oferowane jest wyłącznie w pakiecie – jako jeden z elementów ogólnego ubezpieczenia na życie.

Wykupić czy nie?

Czy opłacalne jest wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy? Ciężko jednoznacznie stwierdzić, ponieważ trudno jest przewidzieć, czy kiedykolwiek osoba ubezpieczona będzie miała sposobność z niego skorzystać. Może się bowiem okazać, że ubezpieczony nie straci zatrudnienia przez okres obowiązywania polisy, a co za tym idzie – nie skorzysta z wypłacanego przez ubezpieczyciela świadczenia. Warto jednak rozważyć taką opcję wówczas, gdy ubezpieczający jest jedynym albo głównym żywicielem rodziny lub / oraz ma na swoim koncie wiele zobowiązań kredytowych.

Zastanawiasz się nad tym, by wykupić ubezpieczenie od utraty pracy? Warta, PZU czy może inne towarzystwo ubezpieczeniowe? Porównaj dostępne oferty i wybierz rozwiązanie dopasowane do twoich potrzeb oraz oczekiwań.

Może zainteresuje Cię również