Ubezpieczenie na życie - Uniwersalne czy kapitałowe

Ubezpieczenie na życie - Uniwersalne czy kapitałowe

Ubezpieczenie na życie możemy podzielić na dwa rodzaje: uniwersalne i kapitałowe. Ubezpieczenie uniwersalne to rodzaj ochrony, w której sami decydujemy, w jakich proporcjach zostanie podzielona odprowadzana przez nas składka. A składka ubezpieczenia na życie może zostać przeznaczona na pokrycie ryzyka śmierci oraz na kapitał. Jeśli zdecydujemy, że cała nasza składka będzie przeznaczana na ubezpieczenie na wypadek śmierci, po upływie ważności polisy, nie będziemy mogli liczyć na wypłacenie jakiejkolwiek kwoty zebranej z wpłacanych składek. Jeśli natomiast część składki poświęcimy na rzecz kapitału, pieniądze będą obracane przez ubezpieczyciela, aby pracowały na siebie, natomiast po upływie ważności polisy, będziemy mogli liczyć na otrzymanie części zaoszczędzonej kwoty.

Ontima.pl

Kapitałowe ubezpieczenie na życie nie ma już tak elastycznych warunków. W tym przypadku, po zakończeniu umowy ubezpieczenia , możemy liczyć na wypłatę zaoszczędzonych pieniędzy, czyli kapitału. Część składki jest przeznaczana na pokrycie kosztów udzielanej ochrony, natomiast pozostała kwota jest inwestowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jako nasze oszczędności. Zasadnicza różnica, to również wysokość składki, która jest znacznie większa w porównaniu do ubezpieczenia uniwersalnego. I oczywiście, tutaj ubezpieczyciel z góry narzuca proporcje, w których rozdzielana jest składka.

Z punktu widzenia klienta, który chce się ubezpieczyć, polisa uniwersalna ma znacznie klarowniejsze warunki, niższą składkę i większą elastyczność, ale ubezpieczenie kapitałowe oznacza najczęściej większy zysk.

Może zainteresuje Cię również