Ubezpieczenie na życie – kalkulator: czy to dobre rozwiązanie?

Ubezpieczenie na życie – kalkulator: czy to dobre rozwiązanie?

Na ubezpieczenie na życie nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno. Warto o nim pomyśleć i zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek, gdy nas samych zabraknie. Dobrze też pamiętać, że te produkty ubezpieczeniowe niejedno mają imię. Pośród nich znajdziesz zarówno tradycyjne rozwiązania, które dają gwarancję wypłaty odszkodowania po śmierci ubezpieczonego, jak i warianty z opcją oszczędnościową. Który wybrać? Pomocnym w podjęciu decyzji narzędziem może być kalkulator ubezpieczenia na życie.

Czego możesz się dowiedzieć, sięgając po kalkulator ubezpieczeń na życie? Jakie informacje będą potrzebne, aby wyliczyć zarówno wysokość składki, jak i wartość, na jaką będzie opiewała polisa? Oto najważniejsze informacje.

Kalkulator: ubezpieczenie na życie bez tajemnic

Typów polis ubezpieczeniowych na życie jest kilka. Można je sklasyfikować na kilka sposobów – kierując się np. czasem, na jaki zawierana jest umowa ubezpieczeniowa, czy też sytuacjami, w których są wypłacane odszkodowania.

Pierwsza klasyfikacja dzieli ubezpieczenia na życie na terminowe oraz bezterminowe. Polis bezterminowych jest na rynku znacznie mniej, a jeśli już działają, wymagają najczęściej opłaty wysokiej składki. Polisy terminowe mogą zaś obejmować rozmaite okresy – od kilku do kilkudziesięciu lat. Najczęściej też wygasają po osiągnięciu przez osobę ubezpieczoną określonego wieku (np. 65 czy 70 lat). Koszt ich wykupu jest jednak najczęściej niższy w porównaniu z wysokością składek z tytułu ubezpieczeń bezterminowych. Jeśli chcesz wiedzieć, ile konkretnie kosztowałaby Cię taka polisa na życie, kalkulator jest najlepszym narzędziem do wyliczenia kosztów.

Drugi podział pozwala wyróżnić ubezpieczenia na życie:

  • ochronne – to te najlepiej znane klientom, które zapewniają wypłatę odszkodowania w momencie, gdy osoba ubezpieczona umrze; czasem obejmują one swoim zakresem również śmierć bliskich czy też uszczerbek na zdrowiu,
  • ochronno-ubezpieczeniowe – określane często jako ubezpieczenie na życie i dożycie – kalkulator składek w ich wypadku jest inny, choćby dlatego, że po upływie czasu trwania umowy osobie ubezpieczonej wypłacana jest określona suma pieniędzy,
  • inwestycyjne – ich głównym celem jest gromadzenie i pomnażanie oszczędności, ale w razie śmierci osoby ubezpieczonej środki wypracowane z tytułu składek (uzależnione od powodzenia inwestycji) są wypłacane uposażonym.

Jak wybrać ubezpieczenia na życie? Kalkulator pozwoli oszacować najkorzystniejsze rozwiązanie

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia na życie nie jest zadaniem łatwym – zwłaszcza że w tej materii nie istnieją rozwiązania uniwersalne. Inny produkt będzie bowiem korzystny np. dla 30-latka, a inny dla osoby, która zbliża się do 60. roku życia.

To właśnie bowiem wiek osoby ubezpieczonej, a także – bardzo często – jej stan zdrowia są czynnikami, które decydują o wysokości miesięcznych składek ubezpieczeniowych. Ile będą one wynosić? Najlepiej posłużyć się narzędziem, które pozwoli oszacować, ile wyniesie ubezpieczenie na życie. Kalkulator składek oferuje większość towarzystw ubezpieczeniowy. Możesz więc znaleźć np. obliczający, ile będzie kosztowało ubezpieczenie na życie, kalkulator PZU czy innych towarzystw.

Jak działają takie kalkulatory? Choć poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe mogą je opracowywać na różne sposoby, podstawowa zasada działania oraz parametry pozostają te same. Niezależnie od tego, czy chodzi o ubezpieczenie od jednego z międzynarodowych towarzystw, czy też o ubezpieczenie na życie PZU – kalkulator będzie oczekiwał wprowadzenie kilku danych.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, ile będzie kosztowało Twoje ubezpieczenie na życie, kalkulator składki poprosi Cię o wskazanie:

  • swojego wieku (lub o podanie daty urodzenia),
  • sumy ubezpieczenia, na jaką ma opiewać umowa ubezpieczeniowa,
  • czasu trwania umowy – o ile interesuje Cię ubezpieczenie terminowe.

Pamiętaj, że przy wyliczaniu wysokości składki mogą być wzięte pod uwagę również czynniki takie jak Twój stan zdrowia czy rodzaj wykonywanej pracy – o ile podnoszą one ryzyko z punktu widzenia ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie – kalkulator: czy to wiarygodne narzędzie?

Kalkulatory składek ubezpieczeniowych dostarczają Ci orientacyjnych informacji o warunkach, jakich możesz się spodziewać, wybierając konkretne produkty. Pamiętaj jednak, że dane te nie wystarczą, abyś dowiedział się na sto procent, ile będzie kosztowało Twoje ubezpieczenie na życie. Kalkulator online pokaże Ci uśrednione wartości. Jeżeli zaś zechcesz poznać precyzyjnie warunki Twojego ubezpieczenia, zgłoś się do agenta. To specjalista, który doskonale wie np. jak wygląda ubezpieczenie na życie PZU. Kalkulator składki, z którego skorzysta, będzie już „oficjalnym” i wyspecjalizowanym narzędziem, które pozwoli ubezpieczycielowi oszacować ryzyko i wskazać wysokość opłat ubezpieczeniowych.

Wniosek? Jeżeli chcesz się dowiedzieć np. ile orientacyjnie wyniesie Cię ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego, kalkulator dostarczy Ci wstępnych informacji. Jeżeli jednak zechcesz podpisać umowę ubezpieczeniową, poproś o wykonanie precyzyjnej kalkulacji agenta. To on dostarczy Ci najbardziej wiarygodnych danych i podpowie, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze w Twojej sytuacji.

Może zainteresuje Cię również