Ubezpieczenie kapitałowe – co musisz wiedzieć?

Ubezpieczenie kapitałowe – co musisz wiedzieć?

Chcąc wykupić ubezpieczenie na życie, warto wziąć pod uwagę nie tylko polisę ochronną. Ciekawą opcją wydaje się być ubezpieczenie kapitałowe pozwalające nie tylko na zapewnienie sobie świadczenia w razie wystąpienia zdarzeń zawartych w umowie. To także szansa na uzyskanie środków finansowych po zakończeniu trwania umowy.

Ubezpieczenie kapitałowe należy do grupy ubezpieczeń terminowych. Najważniejszą różnicą między nim a typowym ubezpieczeniem kapitałowym jest możliwość otrzymania zgromadzonego kapitału.

Ubezpieczenie kapitałowe – ważny podział składki

Ubezpieczenia kapitałowe charakteryzują się wyższą składką niż ubezpieczenia typowo ochronne. Wynika to z faktu, że składka dzieli się na dwie części: ochronną i kapitałową. Warto przy tym podkreślić, że ubezpieczony decyduje, jaka jej część ma zostać zainwestowana w jednostki funduszu, a jaka część ma obejmować ochronę życia.

Warto przy tym mieć świadomość, że ubezpieczony wybiera jeden spośród kilku rodzajów funduszy. W zależności od swojej skłonności do ryzyka, można zdecydować się na bardziej agresywne rozwiązanie (dające większe szanse na zysk, ale i wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo straty) lub bezpieczniejsze – przynoszące mniejszy lecz pewny dochód.

Ontima.pl

Kto otrzyma środki gromadzone w ramach ubezpieczenia kapitałowego?

Posiadając ubezpieczenie kapitałowe, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty świadczenia:

  • po dożyciu do określonego wieku – pieniądze wypłacane są ubezpieczonemu,
  • w przypadku wystąpienia zdarzeń zawartych w umowie – pieniądze wypłacane są ubezpieczonemu lub uposażonemu,
  • po śmierci ubezpieczonego – pieniądze otrzyma uposażony.

Jak wybrać ubezpieczenie kapitałowe na życie?

Wybierając kapitałowe ubezpieczenie na życie, należy dokładnie przeanalizować dostępne oferty. Wybór przypadkowej firmy ubezpieczeniowej i dowolnej polisy może oznaczać niepełną ochronę oraz niższe zyski.

Chcąc ubezpieczyć się, warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

  • okres polisy – najczęściej minimalny czas wynosi 5 lat lub do ukończenia określonego wieku (z reguły 75 lat)
  • maksymalny wiek ubezpieczonego – często ubezpieczenie może wykupić osoba do 60-65 roku życia
  • wysokość składki ubezpieczeniowej – zależna jest ona m.in. od: wieku, płci, stanu zdrowia, okresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia
  • suma ubezpieczenia – jest to kwota, która zostanie wypłacona w razie śmierci lub po zakończeniu trwania umowy ubezpieczeniowej.

Mówiąc o sumie ubezpieczenia, należy podkreślić, że jej wysokość np. w razie śmierci nie musi być taka sama jak po zakończeniu trwania umowy. W zależności od oferty towarzystw ubezpieczeniowych, można wybrać jeden z kilku wariantów:

  • wariant 1:3 – kapitał wypłacony na koniec umowy będzie trzykrotnie wyższy w porównaniu z wypłatą świadczenia w razie śmierci
  • wariant 2:1 – wypłacony kapitał po zakończeniu umowy będzie dwukrotnie niższy w porównaniu z wypłatą świadczenia w razie śmierci.

Warto jednak podkreślić, że najpopularniejszym rozwiązaniem – mimo wszystko – pozostaje wariant 1:1, a więc identyczna suma wypłacana po zakończeniu trwania umowy oraz w razie śmierci.

Może zainteresuje Cię również