Ubezpieczenie budynku gospodarczego

Ubezpieczenie budynku gospodarczego

Czym właściwie jest budynek gospodarczy? Czy można go ubezpieczyć i jak wygląda zakres ochrony? Ile może kosztować odpowiednia polisa i na co warto zwrócić uwagę?

Co to jest budynek gospodarczy?

Ustawa Prawo Budowlane nie definiuje wprost budynku gospodarczego. Znajdziemy tam tylko definicję budynku, którą wykorzystuje się do ogólnie przejętej definicji budynku gospodarczego. Zatem budynkiem w myśl prawa budowlanego jest obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach. Rozszerzając tę definicję o przeznaczenie i funkcję, jaką będzie budynek spełniał, będziemy mogli zdefiniować budynek gospodarczy jako: budynek służący mieszkańcom domu, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia. W takim budynku mogą być przechowywane rozmaite przedmioty, w tym narzędzia ogrodowe, sprzęt rekreacyjny czy sprzęty przydomowego warsztatu. Tego typu budynki gospodarcze są zazwyczaj o lekkiej konstrukcji drewnianej lub szkieletowej, parterowe o niewielkiej powierzchni, nie przekraczającej 35 mkw.

Wśród budynków gospodarczych znajdują się również inne budynki, posadowione najczęściej na terenie gospodarstwa rolnego lub na posesji będącej pozostałością po gospodarstwie rolnym. Takie budynki mogą służyć do przechowywania różnego rodzaju przedmiotów, narzędzi lub nawet przechowuje się w nich zwierzęta. Te budynki są zazwyczaj dużymi murowanymi obiektami o znacznej powierzchni, mimo to można je również zaliczyć do kategorii budynków gospodarczych.

Jak ubezpieczyć budynek gospodarczy?

Ubezpieczenie budynku gospodarczego jest jak najbardziej możliwe. Należy jednak mieć na uwadze, że nie ubezpieczymy takiego budynku oddzielnie tzn. że ubezpieczenie budynku gospodarczego możliwe jest tylko łącznie z ubezpieczeniem domu/mieszkania lub jako uzupełnienie posiadanego już ubezpieczenia domu. To rozwiązanie dotyczy budynków gospodarczych nie związanych z gospodarstwem rolnym, ubezpieczanych w oparciu o ubezpieczenia dobrowolne.

W przypadku gospodarstwa rolnego, wszelkie budynki o powierzchni pow. 25 m kw. powinny być ubezpieczone w oparciu o ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, dotyczy to również budynków gospodarczych. Budynki mniejsze można ubezpieczyć w oparciu o ubezpieczenie dobrowolne.

Wróćmy jednak do budynków nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia, znajdujących się na terenie posesji ubezpieczanego domu jednorodzinnego. Jakie warunki musi spełnić taki budynek, by mógł podlegać ubezpieczeniu? Przede wszystkim musi spełniać definicję budynku, czyli musi być na stałe związany z podłożem, mieć ściany i dach. Związanie z podłożem oznacza, że budynek stoi na fundamencie lub innym trwałym podłożu w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie lub podniesienie. Tak więc wszelkie zabudowane altany, wiaty czy inne konstrukcje posadowione na cegłach, czy bezpośrednio na ziemi nie będą spełniały tego warunku. Kolejna sprawa, na którą zwracają uwagę ubezpieczyciele to konstrukcja takiego budynku. Budynki drewniane pokryte palnym dachem nie są chętnie ubezpieczane i możemy spotkać się z odmową ubezpieczenia. Pamiętajmy też, że chęć ubezpieczenia budynku gospodarczego musimy zgłosić pośrednikowi, gdyż taki budynek będzie stanowił odrębny przedmiot ubezpieczenia. Zapytani będziemy o jego konstrukcję, rok budowy, wielkość i wartość.

Ubezpieczenie budynku gospodarczego - zakres ochrony

Od jakich zdarzeń można ubezpieczyć taki budynek gospodarczy? W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego zakres ochrony jest taki sam jak ubezpieczanego domu jednorodzinnego, bo jak wspomniano na początku, budynek gospodarczy ubezpieczać możemy jako dodatek do ubezpieczenia domu mieszkalnego. W zakresie ochrony będziemy więc mieli zdarzenia jak pożar, huragan, zalanie, śnieg, grad, zapadnie się ziemi, upadek przedmiotów, wybuch, uderzenie pioruna, deszcz nawalny, lawina, powódź oraz inne, w zależności od oferty. Możemy też liczyć na szerszą ochronę, w oparciu o ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

W gorszej sytuacji są rolnicy, którzy swoje budynki muszą ubezpieczać w oparciu o ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawowy zakres ochrony jest dość ubogi (tylko 13 zdarzeń) w porównaniu do ubezpieczeń dobrowolnych (20-25 zdarzeń). Niemniej zawsze można uzupełnić taką ochronę o zdarzenia z katalogu ubezpieczeń dobrowolnych. Tu trzeba poprosić o pomoc pośrednika, który dobierze odpowiednie rozwiązanie, gdyż nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swoich ofertach takie rozwiązanie.

Ubezpieczenie budynku gospodarczego - ile to kosztuje?

Cena za ubezpieczenie budynku gospodarczego będzie uzależniona od kilku czynników. Przede wszystkim od zakresu ubezpieczenia. Im szerszy zakres ochrony, tym oczywiście składka będzie wyższa. Dodatkowe rozszerzenia jak przepięcia, czy powódź też podniosą składkę.

Ponadto bardzo ważnym elementem wyceny ubezpieczenia jest wartości budynku. Zdarza się, że na budynkach gospodarczych zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna. Wówczas wartość budynku należy podnieść o wartość instalacji, gdyż zainstalowane panele słoneczne są najczęściej traktowane jako stałe elementy budynku, a te wchodzą w ubezpieczenie budynku jako jego element składowy.

Poza tym na cenę polisy wpływ będzie miała też konstrukcja budynku, za drewniane budynki zapłacimy więcej, oraz dotychczasowy przebieg ubezpieczenia – czy mieliśmy jakieś szkody.

Pamiętajmy jednak, że jest to dodatek do ubezpieczenia i cena za ubezpieczenie budynku gospodarczego wliczona będzie do ogólnej ceny za polisę ubezpieczenia całej nieruchomości. Uśredniając warunki, koszt ubezpieczenia budynku o wartości 30 tys zł nie powinien być większy niż 50 zł. Zależy to oczywiście od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ireneusz Drzewiecki
Ireneusz Drzewiecki

Ponad 25 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Szkoleniowiec (współpraca z agentami i brokerami na terenie Polski), underwriter w zakresie ubezpieczeń majątkowych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Współtwórca Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla mieszkań/domów, a także klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Może zainteresuje Cię również