Ubezpieczenie OC Rolnika

Ubezpieczenie rolnika – dobrowolne i obowiązkowe

ObowiązkoweZamów oferty

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników

Osoby, które prowadzą własne gospodarstwo rolne muszą wykupić kilka obowiązkowych ubezpieczeń. Jednym z nich jest ubezpieczenie rolników, które reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku. Ubezpieczenie zapewnia ochronę na wypadek wystąpienia szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych przez rolnika, osobę pomagającą w gospodarstwie (rodzina) lub pracującą na jego terenie.

Ubezpieczenie rolnika

Obowiązkowe ubezpieczenia rolników

Prowadząc gospodarstwo rolnicze, jesteśmy również zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia budynków rolnych. Wtedy ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie, kiedy np. nasza stodoła zostanie uszkodzona na wypadek powodzi, uderzeniu pioruna, silnych wiatrów, czy pożaru.

Niektóre oferty dla rolników dają możliwość od razu ubezpieczenia maszyn rolniczych takich jak traktor. Jednak, jeżeli nasze obowiązkowe ubezpieczenie rolnika nie posiada ubezpieczenia ciągnika rolniczego, powinniśmy wykupić również oddzielnie OC na ciągnik rolniczy.

W sytuacji, kiedy pobieramy specjalne dofinansowania, możemy stanąć przed obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia upraw. Wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym wystąpi susza, powódź, czy grad, Ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. Jednocześnie takie ubezpieczenie jest gwarancją wypłaty dofinansowania, o które się ubiegamy.

Dobrowolne ubezpieczenia rolników

Poza obowiązkowymi ubezpieczeniami rolnika, Ubezpieczyciele w swojej ofercie posiadają dodatkowe możliwości ochrony. Możemy np. ubezpieczyć dobytek rolniczy – czyli mienie ruchome, czy zwierzęta w gospodarstwie.

Wielu właścicieli gospodarstw decyduje się na OC w życiu prywatnym dla rolnika, które daje nam ochronę nie tylko w trakcie prac przy gospodarstwie, ale również w przypadku czynności życia prywatnego, w tym obejmujące również szkody wyrządzone przez dzieci, czy zwierzęta domowe. Kiedy prowadzimy agroturystykę, mamy możliwość również wykupienia OC gospodarstwa agroturystycznego, które obejmuje szkody Ubezpieczonego związane z prowadzeniem agroturystyki.

Praca na gospodarstwie z wielkimi maszynami może wiązać się z dużym ryzykiem wypadku. Ubezpieczenie NNW zapewni nam np. zwrot kosztów leczenie, świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy śmierci. Przydatna może okazać się również usługa Assistance, która zapewni nam pomoc specjalisty, kiedy uszkodzeniu ulegnie sprzęt domowy (zmywarka, lodówka).

Agro Casco to rozszerzenie zakresu ochrony o szkody własne spowodowane przez użytkowanie maszyn rolniczych, ale również i ich elementów służących do prac (np. wycinak do kiszonki, heder). Natomiast kiedy decydujemy się na rozszerzenie ochrony naszych budynków rolniczych, to możemy dodatkowo wkupić ubezpieczenie budynku w trakcie budowy, przebudowy, a także elementów budowli, w tym np. siłowników do bram.

Ubezpieczenie rolników – kalkulator

Kalkulator ubezpieczenia rolnika to szybki sposób na zapoznanie się z ceną ubezpieczenia Twojego gospodarstwa. Wystarczy wypełnić formularz, dostępny na naszej stronie internetowej. Po uzupełnieniu wszystkich danych i określeniu parametrów np. takich, jak wielkość gospodarstwa, nasz Agent wróci do Ciebie z odpowiedzią i propozycją ubezpieczenia.

Na naszej stronie mamy możliwość wykupienia tylko ubezpieczenia obowiązkowego, ale również dobrowolnego. Te drugie, gwarantuje nam pełniejszy i dużo większy zakres ochrony. Posiadamy również odrębny kalkulator do obliczenia OC ciągnika rolniczego.