Ubezpieczenia majątkowe - wyjaśniamy

Ubezpieczenia majątkowe - wyjaśniamy

Z czego składają się ubezpieczenia majątkowe? Czy są obowiązkowe i jakie ich rodzaje wyróżniamy? Dla kogo są przeznaczone i co musimy o nich wiedzieć? Wyjaśniamy w treści artykułu.

Ubezpieczenia majątkowe - dla kogo są przeznaczone i co chronią?

Gdybyśmy chcieli sklasyfikować podział ubezpieczeń, to wyróżniamy ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia osobowe, a także majątkowe. Te ostatnie są przeznaczone zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Mówiąc o ubezpieczeniach majątkowych zaliczyć do tej grupy musimy ubezpieczenia komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, firmowe, rolnicze, czy ogólne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zakres ubezpieczeń majątkowych obejmuje zarówno mienie przed jego utratą, zniszczeniem, czy kradzieżą albo odpowiedzialność cywilną, czyli wyrządzenie szkody osobie trzeciej.

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Takie zestawienie ubezpieczeń występuję często w ramach jednego produktu. Tutaj trzeba dodać, że ubezpieczenie majątkowe chroni mienie, natomiast osobowe dotyczy zdrowia i życia człowieka. Przykładem zawarcia tych dwóch zakresów jest ubezpieczenie domu, gdzie podstawowy wariant ubezpieczenia chroni mury i jego wyposażenie przed konkretnymi zdarzeniami, ale możemy je rozszerzyć o OC w życiu prywatnym, które odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym dotyczące ich zdrowia i życia.

W przypadku ubezpieczeń turystycznych, dotyczą one zarówno następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia Ubezpieczonego, ale i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia komuś szkody np. w następstwie uprawiania sportów ekstremalnych. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe znajdziemy też w produktach przeznaczonych dla przedsiębiorców, gdzie poza mieniem firmowym zakres ochrony można rozszerzyć np. o OC pracownicze. Rolnicy wykupują ubezpieczenia chroniące ich gospodarstwo, ale i np. OC traktora, które swoim zakresem również obejmuje szkody na osobie.

Ubezpieczenia majątkowe obowiązkowe - to jakie?

Interesanci często pytają, które z ubezpieczeń majątkowych są obowiązkowe. Do najpopularniejszych należy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Konieczność posiadania takiego ubezpieczenia określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ale i pozostałych produktów. Rolnicy mają obowiązek zawarcia OC rolnika, a także ubezpieczenia gospodarstwa rolnego. Niektóre z zawodów wykonywanych w Polsce, w których występuje podwyższone ryzyko (jak np. agent ubezpieczeniowy, księgowy), muszą zawrzeć ubezpieczenie OC odpowiadające ich zawodowi.

Do ubezpieczeń majątkowych obowiązkowych nie należy ubezpieczenie domu lub mieszkania, które jest konieczne przy udzieleniu kredytu hipotecznego. Obowiązek jego zawarcia wynika tylko z treści zapisów umowy kredytu hipotecznego, aby bank miał właściwe zabezpieczenie finansowe na wypadek szkód w nieruchomości spowodowanych zdarzeniami losowymi. Odgórnie przy zawarciu umowy musimy opłacić polisę chroniąca tylko mury, ale mamy możliwość zmiany polisy na taką, która w zakresie ubezpieczenia będzie uwzględniać nasze ruchomości domowe czy dodatkowe rozszerzenia np. od kradzieży.

Ubezpieczenia majątkowe dostępne w Internecie

Rozwój nowoczesnych technologii powoduje to, że dziś wiele ubezpieczeń możemy kupić za pośrednictwem Internetu, bez wychodzenia z domu. Dodatkowym dyfuzorem bezpieczeństwa, gdybyśmy się pomylili lub rozmyślili jest możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 30 dni. Spośród ubezpieczeń majątkowych, online możemy kupić ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie domu lub mieszkania, ubezpieczenia turystyczne, czy ubezpieczenia rolnicze. 

Narzędziem, które umożliwi nam porównanie różnych ofert jest porównywarka ubezpieczeń. Jeżeli chciałbyś zapoznać się z ofertą ubezpieczeń majątkowych, zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią. W naszej ofercie posiadamy możliwość sprzedaży wszystkich powyżej wymienionych produktów.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również