Terminowa i bezterminowa polisa na życie

Terminowa i bezterminowa polisa na życie

Ubezpieczenie na życie może mieć charakter terminowy lub bezterminowy. Różnią się one nie tylko czasem trwania, ale także wysokością składek oraz zasadami, na jakich są zawierane.

Terminowe ubezpieczenie na życie zawierane jest na z góry określony czas. Najczęściej jest to minimum pięć lat. Gdy ubezpieczenie się skończy, nie otrzymujemy żadnego zwrotu zgromadzonego kapitału. Suma ubezpieczenia zostaje wypłacona jedynie w przypadku naszej śmierci w okresie aktywności polisy na życie. Ten rodzaj ubezpieczenia na życie często ma zastosowanie przy umowie kredytowej zawieranej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Instytucje finansowe chcą się zabezpieczyć przed stratami związanymi ze śmiercią kredytobiorcy.

Ubezpieczenie bezterminowe trwa do końca naszego życia. Składki są wyższe niż w przypadku ubezpieczenia terminowego, jednak pozostają stałe przez cały okres obowiązywania ubezpieczenia, a więc jesteśmy w stanie zaplanować i wpisać ten wydatek w domowy budżet. W określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń wieku, ubezpieczony zaprzestaje płacenia składek, jednak ochrona obejmuje go również później, do końca jego życia.

Wybierając pomiędzy tymi dwoma wariantami musimy mieć świadomość, że nasz wiek oraz stan zdrowia mają znaczący wpływ na wysokość składki ubezpieczenia . Co więcej, w pewnym wieku lub w zaawansowanej chorobie, ubezpieczyciel może odmówić nam zawarcia polisy. Ma to znaczący wpływ szczególnie w przypadku ubezpieczenia terminowego, którego składka przy przedłużeniu umowy na kolejny okres będzie wyższa, ponieważ my będziemy w bardziej zaawansowanym wieku. Ponadto, jest to również wskazówka, aby nie zwlekać zbyt długo z wyborem ubezpieczenia na życie.

Może zainteresuje Cię również