Obowiązki właściciela polisy na życie

Obowiązki właściciela polisy na życie

Zawierając umowę ubezpieczenia na życie, przyjmujemy na siebie pewne obowiązki, z których powinniśmy się wywiązać. Do obowiązków tych należą:

  1. Opłacanie składek

    Podpisując umowę ubezpieczenia na życie musimy liczyć się z koniecznością odprowadzania składek przez cały czas trwania umowy. Częstotliwość tych wpłat zależy od ustaleń z ubezpieczycielem mających poparcie na piśmie.

  2. Świadczenie prawdy

    Zarówno zawierając umowę, jak i w trakcie jej trwania, jesteśmy zobowiązani informować ubezpieczyciela o wszelkich kwestiach mających istotny wpływ na ocenę ryzyka. Tak więc, przy podpisaniu umowy musimy podawać jedynie prawdziwe informacje, a jeśli okoliczności zmienią się w okresie obowiązywania polisy (np. poważnie zachorujemy), mamy obowiązek poinformować o tym nasz zakład ubezpieczeń.

  3. Dopełnienie formalności

    Jeśli ubezpieczyciel wymaga od ubezpieczającego badań lekarskich przed podpisaniem umowy mamy obowiązek dostarczyć mu takie dokumenty. Podobnie, w trakcie trwania polisy, jeśli ubezpieczyciel z uzasadnionych powodów poprosi nas o powtórzenie badań lub dostarczenie innych danych, powinniśmy dopełnić formalności.

Może zainteresuje Cię również