Kurs ADR - uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych

Kurs ADR - uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych

Czym jest ADR? Jakie wymagania trzeba spełniać, aby przystąpić do kursu? Jakie są rodzaje kursów ADR? Na ile lat wydawane jest zaświadczenie i jak wygląda egzamin na przewóz materiałów niebezpiecznych?

Szkolenia ADR - skąd potrzeba na ich posiadanie?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie jest ADR? To europejska umowa międzynarodowa, która dotyczy przewozu materiałów niebezpiecznych. Została opracowana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego w Genewie, 30 września 1957 roku. Umowa została ratyfikowana przez Polskę w 1975 roku, dlatego od tego czasu kierowcy muszą posiadać uprawnienia ADR, aby przewozić materiały niebezpieczne.

Głównym celem i założeniem tej umowy było zminimalizowanie ryzyka występowania wypadków z udziałem materiałów niebezpiecznych, a także poprzez odpowiednią edukację ograniczenie rozmiaru szkód z udziałem takich transportów. ADR uprawnienia dotyczą materiałów niebezpiecznych, czyli tych, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczony tylko na określonych warunkach i przepisach. 

Kurs ADR - kto może ubiegać się o takie uprawnienia?

Aby zapisać się na taki kurs, kandydat musi mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy kategorii B, C lub C+E, a także spełniać określone wymagania, które widnieją w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a także ustawie o transporcie drogowym. ADR kursy wydawane są na 5 lat, a przed upłynięciem tego okresu trzeba ponownie odbyć szkolenie przypominające.

Tematyka na zajęciach dotyczy omówienia obowiązków kierowcy, klasyfikacji typów zagrożeń, prezentacji wymagań związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych, sposobów zapobiegania wypadkom oraz stosowania środków bezpieczeństwa w razie wystąpienia określonych zagrożeń, zagadnień z odpowiedzialności cywilnej, karnej, administracyjnej, zakazów wspólnego transportu określonych grup towarów niebezpiecznych (dlaczego jest to takie ważne). Kurs ADR obejmuje również podstawowe zagadnienia z udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

ADR uprawnienia - szkolenie podstawowe i rozszerzenia

Takie kwalifikacje zawodowe można zdobyć zdając podstawowy kurs, a następnie poszerzając swoje kompetencję o inne warianty. Podstawowe szkolenie dla wszystkich klas trwa około 20 godzin lekcyjnych. Kosztuje on około 500 PLN. Gdy uda nam się zdobyć uprawnienia ADR podstawowe, wtedy możemy przystąpić np. do kursu specjalistycznego ADR do prowadzenia cystern. Taki kurs trwa około 13 godzin i kosztuje również około 500 PLN.

Rozszerzyć kompetencje zawodowe można o prowadzenie pojazdów klasy 1 – czyli do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych, a także klasy 7, po którego uzyskaniu zyskujemy możliwość przewożenia materiałów promieniotwórczych. Kurs ADR z klasy 1 i 7 trwa około 8 godzin lekcyjnych.

Uzyskanie uprawnień kończy się zaliczeniem egzaminu państwowego. Składa się on z 30 pytań, a na udzielenie odpowiedzi kursant ma 60 minut. Aby uzyskać pozytywny wynik należy odpowiedzieć poprawnie minimum na 20 z 30 pytań. Gdy uzyskamy uprawnienia ADR, na zaświadczenie umożliwiające przewóz takich materiałów na terenie RP i Europy czekamy około 14 dni. Same uprawnienia są odnawiane co 5 lat, jednak w skróconym wymiarze czasowym. 

Ubezpieczenie OC ciężarowe

Jeżeli szukasz polisy dla swojego samochodu ciężarowego, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora OC ciężarowego, w którym w kilka minut po uzupełnieniu formularza oddzwoni do Ciebie Agent z propozycją ubezpieczenia. Możesz również zadzwonić na naszą infolinię, aby uzyskać ofertę. 

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również