Jakie ubezpieczenie na narty - w kraju i za granicą?

Jakie ubezpieczenie na narty - w kraju i za granicą?

Planujesz wyjazd na narty z rodziną lub znajomymi? Chciałbyś ubezpieczyć się w razie wypadku podczas jazdy na nartach lub snowboardzie? W tym artykule wyjaśniamy, jakie są różnice w ubezpieczeniu narciarskim i dla snowboardzistów w przypadku przebywania w Polsce i za granicą.

Narty w Polsce i za granicą - jak się zabezpieczyć?

Jazda na nartach lub snowboardzie są dyscypliną sportu, która niesie ze sobą ryzyko poważnego wypadku. Chwilowa nieuwaga lub okoliczności, na które nie mamy wpływu mogą doprowadzić do sytuacji, w której pozbawimy siebie lub kogoś z otoczenia zdrowia, a czasami nawet życia.

O ile wyjazd na narty za granicę wiąże się z wykupieniem odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego, o tyle w Polsce jesteśmy błędnie przekonani, że posiadamy odpowiednie zabezpieczenie na tego typu sytuacje. Jako Polacy, mamy darmowy dostęp do służby zdrowia i udzielenia nam pierwszej pomocy w razie wypadku, wraz z późniejszą hospitalizacją. A to nie wszystkie aspekty, które powinniśmy wziąć pod uwagę.

Ubezpieczenie narciarskie w Polsce. Jakie mamy możliwości?

W przypadku, kiedy planujemy zjazdy w Polsce, powinniśmy zwrócić uwagę na trzy sytuacje, w których nie jesteśmy zabezpieczeni. Pierwszą z nich jest odpowiednie ubezpieczenie NNW, które gwarantuje nam rekompensatę w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie, gdy dojdzie do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego.

Kolejnym ubezpieczeniem, które odpowiednio nas zabezpiecza jest OC w życiu prywatnym. W ramach tego ubezpieczenia ochroną zostają objęte szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim. Może to być np. wjechanie w innego narciarza, czy zniszczenie budynku lub jego części przez Ubezpieczonego. Czasami dostępne jest jako wariant dodatkowy w ubezpieczeniu mieszkania i obejmuje uprawianie sportów zimowych.

Skompletowanie odpowiedniego sprzętu narciarskiego może kosztować niekiedy kilka tysięcy złotych. Dobry zestaw jest potencjalnym łupem złodziei. Rozsądnym rozwiązaniem jest wykupienie ubezpieczenia sprzętu narciarskiego do odpowiedniej sumy ubezpieczenia, które zapewni nam zwrot pieniędzy za skradzione narty, kask, gogle, czy strój.

Odpowiednią ofertę ubezpieczenia może przygotować dla Ciebie nasz Agent. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszą infolinią.

SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT - ubezpieczenia na narty za granicą

Ubezpieczenie towarzystwa Signal Iduna obejmuje uprawianie sportów zimowych i wysokiego ryzyka w wariantcie CARD WORLD SPORT. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia i assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a także OC w życiu prywatnym. Wybierając ubezpieczenie od Signal Iduna musimy wiedzieć, że okres karencji wynosi 3 dni – dlatego lepiej jest wykupić ubezpieczenie przed naszym wyjazdem. Ponadto, koszty leczenia, assistance oraz OC w życiu prywatnym nie obejmują terytorium USA i Kanady. 

Wyłączenia odpowiedzialności (sytuacje, w których Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania) dotyczą umyślnego działania oraz rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, działania pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, prowadzenia pojazdów bez wymaganych uprawnień, zaburzeń psychicznych, samookaleczenia, stanu wojennego, czy udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, strajkach itp.

Ubezpieczenie Assistance zapewnia całodobowy dyżur Centrali Alarmowej, rozmowę telefoniczną z lekarzem, transport do kraju (również kontynuację podróży), koszty wyżywienia i zakwaterowania w celu rekonwalescencji, pomoc w przypadku utraty dokumentów, zakup trumny lub urny oraz transport zwłok. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy również tabelę dotyczącą limitów świadczeń, z którą warto zapoznać się przed zakupem ubezpieczenia.

Narty z Europa Ubezpieczenia - Sport & Fun

Towarzystwo Europa Ubezpieczenia oferuje nam dwa warianty ubezpieczenia: Active Fun oraz Max Fun. W ramach Active Fun mamy ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, następstw nieszczęśliwych wypadków, pomocy w podróży oraz odpowiedzialność cywilną. A to nie wszystko. Zakres tego wariantu został również rozbudowany o ubezpieczenie bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, kosztów karnetu narciarskiego, kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego, czy koszty samego wypożyczenia sprzętu. Max Fun dodatkowo zapewnia nam ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego. 

Jeżeli uprawiamy sporty ekstremalne i wyczynowe – Ubezpieczyciel naliczy dodatkową zwyżkę. Istnieje również możliwość rozszerzenia wyżej wymienionego zakresu ochrony o:

  • ubezpieczenie "Komfortowa Kieszeń" (ubezpieczenie kluczy, dokumentów, portfela oraz telefonu komórkowego na wypadek kradzieży z włamaniem lub rabunku)
  • ubezpieczenie mieszkania/domu na czas podróży (stałe elementy i ruchomości domowe na wypadek dewastacji, kradzieży z włamaniem, rabunku, zniszczenia w następstwie akcji ratowniczej, zdarzeń losowych zdefiniowanych w OWU)
  • ubezpieczenie pupili domowych (psów i kotów - koszty pobytu w klinice, koszty badań, zabiegów ambulatoryjnych, operacji, zakupu leków, nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez czworonoga, uśpienie psa lub kota, a nawet wyczynowe uprawianie przez nich sportów)
  • Car Assistance podczas podróży zagranicznej (organizacja i pokrycie kosztów w razie zdarzenia ubezpieczeniowego - naprawa pojazdu, holowanie, parking, pojazd zastępczy, złomowanie pojazdu, dowóz paliwa, zakwaterowanie w hotelu, powrót do miejsca zamieszkania, odbiór sprawnego pojazdu, organizacja tłumacza, pomoc w formalnościach, a także usługi informacyjne polegające na pomocy Ubezpieczonemu)
  • ubezpieczenie "Family Assistance" (wizyta lekarza, pielęgniarki, transport medyczny, dostawa leków i sprzętu, opieka domowa, opieka nad dziećmi, seniorami, osobami niesamodzielnymi, interwencje specjalistów)
  • leczenie po powrocie z podróży zagranicznej (dotyczy pokrycia kosztów konsultacji lekarzy specjalistów, wizyt domowych, badań diagnostycznych, operacji szpitalnych, rehabilitacji stacjonarnej)
  • zabiegi artroskopii i rehabilitacji

Wyprawa z AXA - Ubezpieczenie indywidualnych podróży "Kontynenty"

Ubezpieczenie oferowane przez AXA to bardzo rozbudowany produkt. Występują w nim 4 warianty (Small, Medium, Large, XLarge) w trzech wersjach (TRAVEL, TRAVEL SPORT, TRAVEL SPORT PLUS). Fanatycy nart i snowboardu ochroną zostają objęci dopiero w wersji TRAVEL SPORT oraz TRAVEL SPORT PLUS, które dotyczą amatorskiego uprawiania sportu. 

Wariant Small i Medium obejmują terytorium Europy, gdzie Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance (w wariancie podstawowym lub rozszerzonym). Ponadto, w obu wariantach znajduje się ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego. Wersja Medium obejmuje również ochroną jego opóźnienie w dostarczeniu. Bardziej rozbudowane są warianty Large i XLarge, które zapewniają ochronę na całym świecie. Tylko w tej opcji ubezpieczenia jest dostępne OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, kiedy Ubezpieczony podda się zabiegom o charakterze medycznym, zatruje się substancjami stałymi lub płynnymi, dojdzie do szkody w skutek choroby zawodowej, prowadzi pojazd bez uprawnień,  w następstwie wad wrodzonych i chorób tropikalnych, infekcji, przepukliny brzusznej, krwawienia z organów wewnętrznych, wylewów krwi do mózgu, skutków chorób nowotworowych, czy wykonywania pracy fizycznej za granicą.

Ubezpieczenie na narty i snowboard - wybierz Wygodnie.pl

Znalezienie odpowiedniej oferty ubezpieczenia narciarskiego wymaga dokładnego porównania i zapoznania się z zakresem odpowiedzialności danego Ubezpieczyciela. W tym celu przygotowaliśmy specjalny kalkulator ubezpieczenia na narty, w którym wystarczą tylko 2 minuty, aby porównać ze sobą oferty kilku towarzystw, a następnie wybrać ubezpieczenie z odpowiednim zakresem. Ponadto, na naszej stronie po wypełnieniu formularza są widoczne ceny za daną ofertę, co pozwoli Ci zaoszczędzić dodatkowe środki, które na pewno przydadzą się podczas Twojego pobytu na urlopie, czy feriach.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również