Masz pytania? Zadzwoń do nas

22 201 9001

Agenci dostępni w godzinach 8.00 - 20.00 (pon. - pt.)

lub zamów rozmowę

Compensa ubezpieczenie szkolne - czy warto wykupić?

Compensa ubezpieczenie szkolne - czy warto wykupić?

Poszukujesz ubezpieczenia szkolnego dla Twojego dziecka? W tym artykule skupiamy się na produkcie Compensy, oferowanym w sprzedaży online. Dlaczego lepiej samodzielnie ubezpieczyć dziecko, zamiast wybrać to, co oferuje szkoła? Co zawierają szczegóły oferty od Compensy?

Ubezpieczenie szkolne Compensa, czy te oferowane w szkole?

Większość rodziców nawet nie zastanawia się nad tym, czym jest dokładnie ubezpieczenia dziecka w szkole i na co powinni zwrócić uwagę. Jednak pomiędzy produktami oferowanymi bezpośrednio przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, a szkołę jest znacząca różnica. Chodzi o zakres ubezpieczenia. Głównym punktem odniesienia, tak jak w produkcie Compensa ubezpieczenie szkolne są sumy ubezpieczenia na poszczególne zdarzenia i ich ilość, która jest uwzględniona w ramach oferty. Wybierając produkty szkolne otrzymujemy zazwyczaj znacznie mniej świadczeń, ale może być ich też więcej.

Warto przed zakupem ubezpieczenia szkolnego sprawdzić, czy rodzaje świadczeń i sumy ubezpieczenia są atrakcyjne, porównując je z innych dostępnymi ofertami ubezpieczenia szkolnego w Internecie. Dobrze jest przeanalizować wysokość składek rocznych w stosunku do gwarantowanej ochrony.

Comepnsa - NNW szkolne i rodzaje świadczeń

Ubezpieczenie od Compensy, oferowane przez Internet jest przeznaczone dla dzieci do 20 roku życia. Dostępne mamy 4 warianty ochrony: A, B, C i D. Obejmują one świadczenia, takie jak śmierć dziecka w skutek nieszczęśliwego wypadku (w tym środkami lokomocji, czy na skutek aktu terroru), trwały uszczerbek na zdrowiu, pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie dziecka, jednorazowe świadczenie bez trwałego uszczerbku na zdrowiu, zwrot kosztów operacji plastycznych, korepetycji, pomocy psychologicznej dla dziecka lub opiekuna prawnego, zwrot kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, świadczenie na wypadek poważnego zachorowania, zwrot kosztów rehabilitacji, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych, świadczenie na wypadek śmierci rodzica, pobyt w szpitalu w przypadku choroby, "Dziecko w sieci", zwrot kosztów poszukiwania zaginionego dziecka, pomoc prawna od Compensa. Szkolne ubezpieczenie w zależności od wariantu ma różne wysokości świadczeń w ramach opłacenia wyższej składki.

Poniżej umieszczamy tabelę, która prezentuje wybrane warianty, wysokości świadczeń i koszt rocznej składki, jaką musimy zapłacić za wybraną ochronę.

 

Wariant:ABCD
Śmierć dziecka (NW - nieszczęśliwy wypadek)10 000 PLN40 000 PLN60 000 PLN100 000 PLN
Śmierć dziecka (NW w środku lokomocji,
aktu terroru)
5 000 PLN20 000 PLN30 000 PLN50 000 PLN
Trwały uszczerbek na zdrowiu (NW)15 000 PLN35 000 PLN45 000 PLN100 000 PLN
Trwały uszczerbek na zdrowiu (akt terroru)7 500 PLN17 500 PLN22 500 PLN50 000 PLN
Pogryzienie przez psa lub kota, ukąszenie
przez żmiję, użądlenie
200 PLN200 PLN200 PLN200 PLN
Świadczenie za NW bez trwałego uszczerbku
na zdrowu
150 PLN150 PLN150 PLN150 PLN
Koszty operacji plastycznych (NW)10 000 PLN10 000 PLN10 000 PLN10 000 PLN
Koszty korepetycji (NW)500 PLN500 PLN500 PLN500 PLN
Koszty pomocy psychologicznej (NW)500 PLN500 PLN500 PLN500 PLN
Koszty pomocy psychologicznej po utracie
dziecka dla rodzica lub opiekuna prawnego
200 PLN200 PLN200 PLN200 PLN
Koszty leczenia wizyt lekarskich (NW), pobyt
w szpitalu, zabiegi, operacje, zakup leków
2 000 PLN4 500 PLN6 000 PLN8 000 PLN
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu15 PLN/dzień
(limit 675 PLN)
25 PLN/dzień
(limit 900 PLN)
30 PLN/dzień
(limit 1 125 PLN)
3 000 PLN
(jednorazowe
świadczenie)
Zachorowanie na anemie aplastyczną, chorobę
tropikalną, guz mózgu, mocznicę, nowotrów złośliwy,
paraliż, poliomyelitis, sepse, stwardnienie rozsiane,
udar mózgu,wrodzona wada serca, zawał serca,
transplantacja
3 000 PLN5 000 PLN5 000 PLN5 000 PLN
Koszty rehabilitacji2 000 PLN4 500 PLN6 000 PLN8 000 PLN

Koszty wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych
(uszkodzenie sprzętu - limit 500 PLN), np. protezy,
ortezy, aparaty, gorsety, kołnierze ortopedyczne,
kule, baloniki, wózki inwalidzkie

3 000 PLN5 000 PLN6 000 PLN8 000 PLN
Świadczenie dla dziecka w przypadku śmierci rodzica
lub opiekuna prawnego
-5 000 PLN5 000 PLN10 000 PLN
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby10 PLN/dzień
(limit 2 000 PLN)
25 PLN/dzień
(limit 2 000 PLN)
25 PLN/dzień
(limit 2 000 PLN)
35 PLN/dzień
(limit 2 000 PLN)
"Dziecko w sieci" (kontrola odwiedzanych stron,
ich blokada, ograniczenia systemowe dla dziecka,
usuwanie wirusów, odzyskiwanie danych
ze skrzynki mailowej, blokowanie kart SIM
2 zgłoszenia2 zgłoszenia2 zgłoszenia2 zgłoszenia
Koszty poszukiwania dziecka (wynajęcie detektywa,
umieszczenie informacji w mediach, wydruk ulotek)
5 000 PLN5 000 PLN5 000 PLN5 000 PLN
Pomoc w przypadku uprowadzenia dziecka1 zgłoszenie1 zgłoszenie1 zgłoszenie1 zgłoszenie
Dodatkowy miesiąc ochrony dla uczniów ostatnich klasTAKTAKTAK-
SKŁADKA ROCZNA44,00 PLN65,00 PLN80,00 PLN145,00 PLN

Jeżeli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem szkolnym Compensa, to mogą Państwo kupić je online w następujący sposób:

  • Wejść na stronę: https://szkola.compensa.pl/
  • Wpisać numer agenta Wygodnie.pl: 663910
  • Wybrać interesujący zakres ubezpieczenia i uzupełnić formularz, dokonując płatności wybraną metodą

Okres ubezpieczenia obejmuje od 1 września, do końca sierpnia następnego roku. Jednak w pierwszych trzech wariantach, uczniowie ostatnich klas otrzymują dodatkowy miesiąc ochrony.

Compensa ubezpieczenie szkolne - dodatkowe możliwości

Produkty szkolne są bardzo rozbudowane. Poza wymienionymi powyżej możliwościami, możemy za pomocą dodatkowych klauzul dokupić świadczenia w postaci zasiłku dziennego z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki, odpowiedzialność cywilną dyrektora oraz personelu placówki, czy odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni. Zakres Compensa NNW szkolne obejmuje terytorium świata, z wyjątkami dotyczącymi dodatkowych klauzul. 

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, gdy dziecko będzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych lub psychoaktywnych, używa leków niezgodnie z zaleceniem lekarza, używa dopingu w sporcie, do zdarzenia doszło w następstwie powstania jakiejkolwiek choroby poza zawałem, udarem, czy atakiem epilepsji, powstały przez poddanie się zabiegom lub leczeniu medycznemu, są następstwem zatrucia substancjami chemicznymi, powstały podczas uprawiania sportów ekstremalnych, czy sportów walki, w następstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych, dziecko prowadziło maszyny lub pojazdy bez uprawnień, posługiwało się bronią, materiałami pirotechnicznymi, zdarzenie było następstwem wojny, czy działań o charakterze wojennym, powstało w skutek reakcji jądrowej, w wyniku nawykowego zwichnięcia stawów oraz powstała przepuklina wysiłkowa. Niektóre z wyłączeń odpowiedzialności eliminuje zawarcie odpowiedniej klauzuli. 

Zawieranie umów przez Internet ma swoje plusy. Korzystając z takiej metody zakupu ubezpieczenia zyskujemy możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 30 dni.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Porady ubezpieczeniowe

Może zainteresuje Cię również