Brak pieniędzy na składkę ubezpieczenia

Brak pieniędzy na składkę ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie to inwestycja na wiele lat. Każdemu z nas może się zdarzyć sytuacja, w której opłacana do tej pory składka okazuje się zbyt wysoka i stanowczo za mocno obciąża nasz domowy budżet. Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

 1. Rezygnacja z opcji dodatkowych

  Chcąc obniżyć składkę możemy zrezygnować z dodatkowych umów, które zawarliśmy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Mogą być to polisy ubezpieczające nas od utraty pracy lub wypadku. Jeśli z nich zrezygnujemy, ograniczymy zakres ochrony, ale jednocześnie znacząco obniżymy składkę. To spowoduje, że będziemy w stanie utrzymać nasze ubezpieczenie na życie.

 2. Zawieszenie składek

  Niemal wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają swoim klientom zawieszenie składki. Najczęściej rozwiązanie to może być wykorzystane tylko raz w określonym przedziale czasowym i nie zmienia warunków umowy. Zdarza się jednak, że zawieszenie składek skutkuje dodatkowymi warunkami umowy, z którymi powinniśmy się zapoznać, zanim podejmiemy decyzję. Ponadto, zawieszając składki nadal jesteśmy objęci ochroną.

 3. Okres bezskładkowy

  Ta opcja jest możliwa tylko w przypadku, gdy ubezpieczony zgromadził już pewien kapitał. W takiej sytuacji może on dojść do porozumienia z towarzystwem ubezpieczeniowym i przez określony czas odprowadzać składki ze zgromadzonego kapitału. W tym czasie polisa obejmuje ubezpieczonego ochroną, ale suma ubezpieczenia ulega obniżeniu.

 4. Obniżenie składki

  Jeśli wykupiliśmy polisę uniwersalną, bez odkładanego kapitału, możemy zmniejszyć wysokość składek. W tym celu ustalamy z ubezpieczycielem obniżenie sumy ubezpieczenia.

 5. Rezygnacja z polisy

  Rozwiązaniem najbardziej drastycznym jest całkowita rezygnacja z polisy. Nie powinniśmy decyzji o takim kroku podejmować pochopnie, gdyż najczęściej tracimy wszystkie wpłacone środki. Wyjątkiem jest ubezpieczenie na życie kapitałowe bezterminowe, w którym ubezpieczyciel wypłaci nam zgromadzony kapitał.

Może zainteresuje Cię również