Allianz ubezpieczenie samochodu - pakiet Komfort

Allianz ubezpieczenie samochodu - pakiet Komfort

Jednym z 4 pakietów ubezpieczenia samochodu od Allianz jest opcja Komfort. Jak wyglądają szczegóły oferty? Co poza OC można otrzymać w ramach ubezpieczenia?

Allianz Mój Samochód - 4 pakiety ubezpieczenia

Na pierwszy rzut oka, kiedy przyglądamy się ofercie ubezpieczenia OC w Allianz z możliwymi rozszerzeniami, naszą uwagę przykuwają tzw. pakiety. Ubezpieczyciel przygotował 4 gotowe zestawienia produktowe dla swoich Klientów – Komfort, Plus, Ekstra oraz Max. 

Pakiet komfort to ubezpieczenie OC wraz z Ochroną Prawną, NNW w wariancie podstawowym, a także Assistance. Gdy decydujemy się na ubezpieczenie samochodu Allianz w ofercie Plus, mamy tam dodatkowo Autocasco na wypadek ryzyka katastroficznego, pożaru, implozji, eksplozji oraz zderzenia się ze zwierzęciem. Ponadto, otrzymujemy NNW i Assistance w wariancie rozszerzonym.

Oferta Ekstra zawiera dodatkowo Autocasco na wypadek kradzieży lub wandalizmu pojazdu, a także ubezpieczenie szyb. Przy pakiecie Max, do wszystkich wymienionych rozszerzeń otrzymujemy dodatkowo w Autocasco ochronę na wypadek innych uszkodzeń pojazdu, a także stała sumę ubezpieczenia (coś jak ubezpieczenie GAP).

Jakiego samochodu nie ubezpieczymy w Allianz?

Jeżeli wykorzystujemy nasz pojazd jako rekwizyt, używamy go do jazd próbnych lub demonstracyjnych, podczas rajdów, wyścigów, off-roadu, wynajmujemy go w jakikolwiek sposób, przewozimy nim towary niebezpieczne, to niestety nie może być on objętych ochroną. W Allianz ubezpieczenie samochodu może zostać udzielone za naliczeniem odpowiedniej zwyżki, gdy przedmiotem ubezpieczenia poza standardowymi pojazdami będą taksówki, pojazdy służące do przewozu osób, czy przeznaczone do nauki jazdy.

Ochrona Prawna w Allianz - ubezpieczenie samochodu

Gdy decydujemy się w Allianz ubezpieczyć samochód, w każdym pakiecie mamy możliwość skorzystania z ubezpieczenia „Ochrona Prawna”. Pomoc od Ubezpieczyciela otrzymamy, kiedy np. dochodzimy roszczeń przed sądem na skutek usterki przez dziurę w jezdni, gdy dochodzimy roszczeń w skutek wad prawnych lub fizycznych ubezpieczonego pojazdu. 

Ochrona Prawna zapewni nam również pomoc w przypadku nienależytego wykonania przez przedsiębiorcę prac konserwacyjnych w aucie, napraw, przebudowy instalacji, czy holowania pojazdu. Gdy Ubezpieczony stanie przed sądem z powodu popełnienia przestępstwa drogowego, wykroczenia, czy zatrzymane zostaną dokumenty takie jak prawo jazdy, czy dowód rejestracyjnych, może on skorzystać z pomocy od Allianz. Ubezpieczenie pokrywa koszty wynagrodzeń pełnomocnika i postępowań przed sadami.

W ramach ubezpieczenia możemy skorzystać z asysty prawnej dzwoniąc na infolinię Allianz. 

Wyłączenia odpowiedzialności w pomocy prawnej Allianz

Allianz nie pokrywa kosztów postępowania zakończonego ugodowo. W tym również kosztów postępowania egzekucyjnego, innej osoby, kosztów poniesionych z tytułu powództwa wzajemnego lub zarzutu potrącenia osoby, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, pieniężnych, podatków, cła, akcyzy, kosztów dodatkowych wygenerowanych przez korzystanie z ubezpieczenia osób nieuprawnionych, kosztów środków dowodowych, powstałych w skutek zatajenia informacji oraz kosztów postępowania cywilnego.

Allianz i NNW w wariancie podstawowym

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w razie skutków nieszczęśliwego wypadku kierowcy, które powstaną na skutek ruchu pojazdu, wsiadania do niego lub wysiadania, podczas jego załadunku lub rozładunku, a także w trakcie jego zatrzymania, postoju lub naprawy. NNW w ubezpieczeniu samochodu Allianz dotyczy trwałego uszczerbku na zdrowiu, kosztów leczenia lub śmierci.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, kiedy doszło do samookaleczeń lub próby usiłowania popełnienia przestępstwa, gdy w pojeździe była większa liczba pasażerów niż ta określona w dowodzie rejestracyjnym. Ochrona wyłącza roszczenia o zadośćuczynienie na skutek uszkodzenia mienia Ubezpieczającego, wypadków, do których doszło na skutek stanów chorobowych, leczenia o charakterze zapobiegawczym lub zachowawczym, wypadków na skutek działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego, pola magnetycznego, czy pourazowych psychoz, encefalopatii i innych schorzeń.

Ponadto, Ubezpieczyciel nie uwzględni zabiegów estetycznych, zabiegów nieuznanych przez medycynę, kosztów leczenia, które wygenerowano poprzez nie dostosowywania się do zaleceń lekarza, a także kosztów pielęgnacji chorych i podróży w celach leczniczych (uzdrowiska itp.).

Ubezpieczenie Assistance - podstawowy pakiet

Zakres ubezpieczenia w wariancie podstawowym Assistance Allianz ubezpieczenia samochodu zapewnia naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu, holowanie, a także usługę mobilności i informacyjną. Ubezpieczony może skorzystać z ubezpieczenia tylko dwa razy w okresie ubezpieczenia przy rozładowaniu akumulatora.

Naprawa pojazdu na miejscu może być udzielona, jednak Ubezpieczyciel pokrywa koszty tylko jednej godziny pracy specjalistów. Jeżeli naprawa nie jest możliwa na miejscu, na koszt Ubezpieczyciela odholujemy pojazd do najbliższego warsztatu – lub na parking, jeżeli dostarczenie samochodu będzie dostępne dopiero po jego otwarciu. Usługa mobilności to transport Ubezpieczonego i wspólnie z nim podróżujących do dowolnego miejsca, maksymalnie 50km od zdarzenia (pociągiem, taksówką lub autobusem). 

W ubezpieczeniu dostępna jest również Infolinia Assistance, która udzieli pomocy i niezbędnych informacji. Co ciekawe, w zakres ochrony Assistance w podstawowym wariancie wchodzi pęknięcie przedniej szyby – co często jest tylko uwzględniane w ubezpieczeniu szyb.

Co nie jest objęte ochroną W Assistance Allianz?

Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów, do których doszło na skutek samookaleczenia, postoju na parkingu ubezpieczonego pojazdu, paliwa, opłat drogowych, promu, cła, grzywien, materiałów lub części zamiennych do naprawy, świadczeń w stosunku do osób przewożonych, poniesionych strat przez samochód niezarejestrowany w Polsce, utraty dochody przez kierowcę (kiedy np. kogoś przewoził za opłatą), rekompensat za doznane urazy. 

Gdy dojdzie do konieczności skorzystania z pomocy na skutek strajku, zamieszek, aktów terroru czy siły wyższe uniemożliwią dotarcie pomocy, Allianz nie ponosi odpowiedzialności za taki stan rzeczy.

Skorzystaj z porównywarki ubezpieczeń Wygodnie.pl

Zapoznałeś się z ceną pakietu Komfort w Allianz i może chciałbyś znaleźć podobne zestawienie produktów? Zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora OC. Po wypełnieniu formularza, w liście ofert nie przedstawiamy tylko i wyłączenie samych kalkulacji OC. Porównywarka pokaże Ci również oferty z dodatkowymi rozszerzeniami takimi jak NNW, czy Assistance, które dodatkowo możesz sprawdzić pod kątem zakresu ubezpieczenia.

Gdyby pojawiły się problemy z doborem odpowiedniego wariantu, nasza infolinia chętnie wysłucha Twoich potrzeb i w razie konieczności przygotuje specjalną ofertę.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również