Agro-Casco

Agro-Casco

Rolnictwo to wciąć rozwijający się sektor, w którym coraz więcej pieniędzy inwestuje się w nowoczesne rozwiązania i maszyny mające jeszcze bardziej ułatwić pracę rolnikom i zoptymalizować czas poświęcany na daną czynność.

Rolnik, który posiada wartościowe maszyny, na przykład kombajny, ciągniki, glebogryzarki, agregaty uprawowe, kultywatory i inne sprzęty, może ubezpieczyć je od nieprzewidzianych zdarzeń. W sytuacji, gdy rolnik poniesie szkodę, otrzyma odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Umowa ubezpieczenia Agro-casco zawierana jest zazwyczaj na okres dwunastu miesięcy, chociaż zdarzają się przypadki, w których okres ubezpieczenia jest krótszy i trwa na przykład pół roku. Ubezpieczenie to jest dobrowolne, co oznacza, że jego brak nie skutkuje żadnymi karami. Jest to dodatkowa ochrona, którą rolnik może zapewnić swojemu budżetowi na wypadek zdarzeń losowych.

Zakres ubezpieczenia Agro-casco może obejmować różnorodne zagrożenia. Najczęściej jest to pożar, huragan, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, gradobicie, osunięcie się ziemi, wybuch, lawina oraz wypadek. Oczywiście, tak jak w przypadku wszystkich innych ubezpieczeń, również Agro-casco jest polisą elastyczną, w której zakres objętych ochroną ryzyk może być dostosowany do potrzeb danego rolnika tak, aby nie generować niepotrzebnych kosztów w przypadku ryzyka, którego wystąpienie na danym terenie jest niemalże niemożliwe.

Wysokość składki ubezpieczenia zależy od rodzaju i wartości ubezpieczanego sprzętu, zakresu ubezpieczenia oraz jego sumy. Nie bez znaczenia jest fakt, że maszyny rolnicze są drogim i wartościowym mieniem i w przypadku szkody całkowitej towarzystwo ubezpieczeniowe musi liczyć się z wypłaceniem poszkodowanemu kwoty rzędu kilkuset tysięcy.

Może zainteresuje Cię również