Wyszukiwarka ubezpieczeń komunikacyjnych – jak może się przydać przy wyborze OC i AC?

Wyszukiwarka ubezpieczeń komunikacyjnych – jak może się przydać przy wyborze OC i AC?

Ubezpieczenia komunikacyjne są jedną z najważniejszych grup produktów ubezpieczeniowych na rynku. Właściciele pojazdów, poszukując najkorzystniejszego rozwiązania dla siebie, coraz częściej sięgają do narzędzi dostępnych online, takich jak wyszukiwarka polis OC itp. Czy warto z nich korzystać, a jeśli tak – to jak? Oto najważniejsze informacje.

Zakup ubezpieczenia OC to obowiązek każdego właściciela pojazdu zarejestrowanego w Polsce. AC zaś, choć nieobowiązkowe, jest zalecane, ponieważ zapewnia ochronę przed konsekwencjami finansowymi, które są związane np. z kradzieżą auta czy jego poważnym uszkodzeniem. Jak wybrać najlepszą ofertę spośród tych dostępnych na rynku? Na to pytanie nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Wysokość składki jest wyliczana indywidualnie dla każdego pojazdu i jego właściciela, a na ostateczny koszt ma wpływ wiele czynników.

Wyszukiwarka OC i AC – jakie informacje są potrzebne, aby uzyskać wiarygodne informacje?

Na wysokość ubezpieczeń OC i AC mają wpływ różne czynniki. Na podstawie określonych danych towarzystwo ubezpieczeniowe wylicza stopień ryzyka wypłaty świadczenia i od niego uzależnia koszt, jaki musi ponieść ubezpieczony. Co zatem ma znaczenie?

Dane, które uwzględnia wyszukiwarka ubezpieczeń OC, obejmują przede wszystkim:

 • podstawowe informacje techniczne o pojeździe, a więc rok jego produkcji, model, markę, pojemność silnika, obecność instalacji gazowej itp.,
 • historię pojazdu – m.in. to, czy brał on już udział w wypadkach,
 • dane ubezpieczającego – istotny jest m.in. jego wiek, czas, który upłynął od uzyskania przez niego prawa jazdy czy historia kierowcy.

Na podstawie tych danych wymaganych we wniosku o OC, wyszukiwarka dokonuje wstępnej kalkulacji warunków i przedstawia wysokość składek oczekiwanych przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wyszukiwarka OC jest zatem najszybszym sposobem na to, aby zorientować się, która oferta TU będzie najkorzystniejsza pod względem finansowym. I rzeczywiście, w przypadku wybierania tego produktu ubezpieczeniowego to cena powinna odegrać kluczową rolę w procesie decyzyjnym. Zakres ochrony jest bowiem w większości towarzystw bardzo zbliżony. Przypomnijmy: OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, z którego pokryte są szkody wyrządzone pokrzywdzonym przez pojazd, którym poruszał się sprawca. OC nie pokryje za to kosztów naprawy pojazdu sprawcy ani nie pozwoli uzyskać odszkodowania, gdy dojdzie do jego kradzieży. W tym zakresie działa wyłącznie ubezpieczenie AC.

Właśnie dlatego wyszukiwarka ubezpieczenia OC wymaga podania tylko kilku prostych danych. Sytuacja jednak komplikuje się nieco, gdy w grę wchodzi również AC.

Wyszukiwarka ubezpieczeń samochodowych – AC

AC, czyli autocasco to znacznie bardziej skomplikowany produkt ubezpieczeniowy niż OC. Dlaczego? Ponieważ wysokość składki jest uzależniona nie tylko od parametrów pojazdu czy historii kierowcy. Istotny jest również zakres ochrony ubezpieczeniowej. Można, co prawda, zdecydować się na tzw. ubezpieczenie all risk, które zabezpieczy przed wszystkimi ewentualnymi ryzykami, jakie wiążą się z użytkowaniem samochodu. Każda wyszukiwarka ubezpieczeń komunikacyjnych pokaże jednak, jak kosztowny może być taki produkt. Dlatego najczęściej właściciele pojazdów decydują się na zawężenie zakresu ochrony do tych opcji, które są im naprawdę potrzebne.

A przed czym może zabezpieczyć AC? Ubezpieczenie tego typu może zapewnić ochronę np. na wypadek:

 • kradzieży pojazdu,
 • uszkodzenia samochodu w wyniku podjętej próby włamania lub aktu wandalizmu,
 • uszkodzenia auta w wyniku wypadku – także tego, którego sprawcą jest kierowca ubezpieczonego pojazdu,
 • uszkodzenia w wyniku katastrofy naturalnej – np. powodzi, gradobicia czy złamania się drzewa pod wpływem dużego wiatru,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie.

To tylko podstawowe opcje. Zakres ochrony można rozszerzyć o dodatkowe opcje, np. takie jak:

 • organizacja oraz pokrycie kosztów przetransportowania samochodu do serwisu po wypadku lub awarii,
 • auto zastępcze na czas naprawy pojazdu,
 • usługi assistance – np. pomoc przy wymianie przebitego koła na drodze czy organizacji noclegu po wypadku pojazdu itp.,
 • pokrycie kosztów transportu samochodu oraz innych wydatków, gdy do uszkodzenia auta dojdzie poza granicami kraju.

Dlatego do wyliczenia składki potrzebnych jest znacznie więcej danych, a przede wszystkim – dokładne określenie potrzeb i oczekiwań przez właściciela pojazdu. Dlatego wyszukiwarka ubezpieczenia samochodu, choć może być przydatna w odniesieniu do AC, dostarczy raczej wstępnych danych, które będą wymagały późniejszego doprecyzowania z agentem ubezpieczeniowym.

Wniosek? O ile w przypadku produktów takich jak ubezpieczenie OC, wyszukiwarka dostarcza pełnych informacji, które pozwalają podjąć szybką decyzję, o tyle przy AC warto się dobrze przyjrzeć zakresowi i warunkom szczegółowym ubezpieczenia. Porównująca ubezpieczenia wyszukiwarka będzie więc w tym przypadku punktem wyjścia do dyskusji o zakresie ochrony i wysokości składki.

Może zainteresuje Cię również