Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania - wzór

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania - wzór

Chcesz samodzielnie przygotować umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania, ale nie wiesz jak się za to zabrać? W tym artykule omawiamy, co powinna zawierać taka umowa, jakich danych nie może zabraknąć, a także zamieszczamy gotowy, edytowalny wzór PDF takiego dokumentu.

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - podstawowe dane

Tak jak w przypadku wszystkich dokumentów, kluczowe jest uwzględnienie danych personalnych stron umowy, czyli w tym przypadku Sprzedającego i Kupującego. Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania powinna zawierać takie informacje, jak dzień zawarcia umowy, miejsce jej zawarcia, imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, rodzaj dokumentu tożsamości oraz dane kontaktowe Kupującego i Sprzedającego. W przypadku sprzedaży nieruchomości dla firmy, umieszczamy jej nazwę, a także REGON/NIP.

Konieczne będzie określenie dokładnej lokalizacji lokalu, czyli gdzie się on znajduje. Opisujemy, z jakich pomieszczeń składa się lokal, ile wynosi powierzchnia użytkowa, a także zostawiamy numer Księgi Wieczystej lokalu, aby Kupujący mógł zweryfikować, jaki jest status własności lokalu. Aby taka nieruchomość mogła zostać sprzedana, musimy zaznaczyć w umowie przedwstępnej kupna mieszkania, że należy ona do majątku Sprzedającego. Samym przedmiotem takiej umowy jest zobowiązanie do tego, że w przyszłości zostanie zawarta umowa przyrzeczona pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym. 

Tego rodzaju przedwstępne umowy sprzedaży mieszkania spisuje się z osobami, które ubiegają się o kredyt hipoteczny. Proces ten trwa czasami kilka miesięcy, dlatego taka umowa jest niezbędna dla banku od strony Kupującego, aby uzyskać finansowanie, natomiast dla Sprzedającego jest gwarancją tego, że nie musi on już szukać nowych nabywców. Poniżej umieszczamy dla Państwa specjalnie przygotowany wzór takiej umowy przedwstępnej, gdyby nie korzystali Państwo z pomocy notariusza:

UMOWA PRZEWSTĘPNA SPRZEDAŻY MIESZKANIA - WZÓR

Formy płatności i kary za niedotrzymanie umowy

Szał na rynku nieruchomości w ostatnich latach pokazuje, że ceny za metr kwadratowy domu lub mieszkania w ciągu roku mogą drastycznie się zmienić. Pomimo tego, w umowie przedwstępnej kupna domu lub mieszkania ustalamy kwotę, za jaką sprzedajemy mieszkanie – i jest ona zobowiązująca. Płatność rozbija się zazwyczaj na dwie raty. Na początku Kupujący płaci ustaloną zaliczkę za lokal, którą musi przelać na rachunek bankowy w określonym terminie, a kiedy uzyska kredyt, płaci pozostałą kwotę w określonym terminie od zawarcia umowy przyrzeczonej lokalu, czyli tej właściwej.

Podpisanie takiej umowy właściwej odbywa się z udziałem notariusza, dlatego w umowie przedwstępnej sprzedaży mieszkania określa się, kto zapłaci taksę u notariusza. Ponadto, Kupujący jest zobowiązany do opłacenia podatku PCC z tytułu kupna mieszkania lub domu. W przedwstępnej umowie określa się również najpóźniejszy termin, w jakim umowa zostanie zawarta. Strony ustalają, czy Kupujący lub Sprzedający jest uprawniony do tego, aby wybrać sobie konkretnego notariusza. 

W umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości występuje kara umowna. Gdy któraś ze strony jest odpowiedzialna za niedotrzymanie warunków umowy, druga strona może odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek lub żądać zapłacenia kary umownej. W umowie ustala się jej wysokość, a także termin płatności. 

Pozostałe informacje w umowie przedwstępnej kupna mieszkania

Niezbędne jest wyznaczenie terminu Sprzedającemu na przekazanie lokalu mieszkalnego po zawarciu umowy sprzedaży mieszkania. Wtedy przygotowuje się protokół odbioru lokalu, spisuje liczniki itp. Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania zastępuje wcześniejsze umowy i porozumienia pomiędzy stronami, a także jest załącznikiem do umowy właściwej. Sprawy nieokreślone w tym dokumencie znajdują odniesienie w przepisach Kodeksu Cywilnego, a zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sporządza się ją w dwóch egzemplarzach, po jednym dla stron.

Ubezpieczenie mieszkania

Jako firma Wygodnie.pl, jesteśmy porównywarką ubezpieczeń, która w swojej ofercie posiada m. in. ubezpieczenia mieszkań i domów, a także OC/AC, ubezpieczenia turystyczne, dla rolników, firm, czy zdrowia i życia. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kilkunastu Zakładów Ubezpieczeń w jednym miejscu lub skontaktowanie się z naszą infolinią, która pomoże przygotować kalkulację.

Krystian Rolka
Krystian Rolka

W branży ubezpieczeń od 2018 roku. Pracuje w dziale marketingu, gdzie zajmuje się m. in. contentem i marketingem internetowym. Prywatnie fanatyk dobrego kina i scenariuszy filmowych.

Może zainteresuje Cię również